Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Benjamin Christensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).

 

Forårsprogrammet 2018

Så er Idealismekredsens program for forårssemestret 2018 på plads. Der er fire officielle Kredsmøder, hvor vi læser, diskuterer og forhåbentlig får en bedre forståelse af Søren Kierkegaards “Om Begrebet Ironi”. Programmet ses nedenfor, og kan desuden downloades her (som pdf i plakatformat) .

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Benjamin Christensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Capitel II, Capitel III og Tillæg (i Samlede Værker, Bind 1, s. 192-256).

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284).

Tirsdag den 8. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).

Det forventes at deltagere i semestrets møder selv anskaffer sig Kierkegaards Om Begrebet Ironi. Den foreligger i et utal af udgaver, hvoraf den mest anvendte formodentlig er fra Samlede Værker, Bind I, s. 59-331. Værket er også tilgængelig online som del af Søren Kierkegaards Skrifter: http://www.sks.dk

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk).

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Følg også Idealismekredsen på Facebook: www.facebook.com/idealismekredsen

Afstemning om emne for forårssemestret 2018: ANden runde

Gode idealister

Første afstemning om emnet for Kredsens forårsprogram er afsluttet. Det blev en meget tæt og spændende afslutning, hvor Kant, Kierkegaard og Fichte skiftevis lagde sig i spidsen. Da afstemningen lukkede igår kl. 12 var resultatet imidlertid som følger (se vedhæftede billedfil for dokumentation):

 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht: 11 stemmer
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker: 4 stemmer
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.: 8 stemmer
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht: 12 stemmer
 • Søren Kierkegaard: Begrebet Ironi: 13 stemmer
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.: 3 stemmer

Dette betyder, at Kierkegaards Begrebet Ironi og Fichtes introducerende tekster til Videnskabslæren går videre til anden stemmerunde. Kantianerne kæmpede bravt, men forgæves. Alternativt var Kierkegaardianerne og Fichteanerne bedre til at mobilisere udenomsparlamentarisk støtte via de sociale medier, hvilket ledte til højere valgdeltagelse blandt disse grupper

Anden stemmerunde løber fra og med idag tirsdag den 19. december kl. 12 til og med tirsdag den 2. januar kl. 12. Der er allerede åbnet for afstemningen i sidebaren ude til højre. I modsætning til første runde vil der denne gang kun være mulighed for at stemme en gang. Når anden  runde er afsluttet vil Generalsekretærens Sekretær tælle de afgivne stemmer, og Kredsens Inderkreds vil derefter gå i gang med at planlægge detaljerne i forårets program.

Så alle mand til de online afstemningsurner! Og må den bedste post-kantianer vinde!

Gruss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Afstemning om emne for forårssemestret 2018

Gode idealister

Det er blevet tid til at beslutte, hvad Kredsen skal beskæftige sig med i forårssemestret 2018. Som sædvanlig vil beslutningen blive truffet via en (pseudo)demokratisk afstemning på Kredsens hjemmeside-

På semestrets afsluttende Kredsmøde tirsdag den 28. november blev der fremsat en hel del forskellige forslag. De fremsatte forslag er:

 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht.
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker.
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht.
 • Søren Kierkegaard: Begrebet Ironi
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.

Grundet de mange forslag vil afstemningen denne gang forløbe lidt anderledes end hidtil, i det den vil ske i to etaper:

 1. I en første, indledende runde, der løber fra i dag og frem til mandag den 18. december kl. 12, kan Kredsens medlemmer vælge mellem alle de indsendte forslag. Der vil her være mulighed for at afgive to stemmer!
 2. På baggrund af resultatet af den indledende afstemning vil Kredsens medlemmer derefter i en anden runde, der løber fra tirsdag den 19. december kl. 12 til tirsdag den 2. januar kl. 12, kunne vælge mellem de to mest populære forslag fra første runde. Her vil der kun være mulighed for at stemme en gang. I tilfælde af stemmelighed mellem mere end to forslag i første runde vil alle forslag med lige mange stemmer gå videre til anden runde.

Her på Kredsens hjemmeside  er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for første afstemningsrunde, der løber fra i dag og frem til mandag den 18. december, kl. 12. Når første runde er afsluttet vil Generalsekretærens Sekretær tælle de foreløbigt afgivne stemmer op, og se hvilke to forslag, der har fået flest stemmer. Man vil derefter kunne stemme på disse to forslag fra tirsdag den 19. december kl. 12 og frem til tirsdag den 2. januar kl. 12.

God fornøjelse med valghandlingen. Som selvfølgelig ikke bør være motiveret af lyst, men derimod alene af filosofisk pligt og agtelse for Loven.

Gruss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Spekulativ Realisme – Problemer og Potentialer

Hvem?
Martin Hauberg-Lund Laugesen,
Jonas Andreasen Lysgaard og Kristoffer Lolk Fjeldsted
(forfattere til Spekulativ realisme – en introduktion)
Jakob Lautrup Kristensen, post. doc. ved AU
Lars Lodberg, Ph.d.-studerende ved AU
Niels Wilde, Ph.d.-studerende ved AU

Hvad?
Siden udtrykket ”spekulativ realisme” første gang blev kastet på den filosofiske scene til en konference på Goldsmiths College ved University of London i 2007, har begrebet været en tikkende bombe i filosofien. Nu kommer den første introduktion til spekulativ realisme på dansk.

Hvad er spekulativ realisme? Et begreb, en bevægelse, en position? Findes der spekulative realister, hvem er de og hvilke spørgsmål søger de svar på? Er der et kritisk potentiale? Hvis ja:
Hvilke praktiske/politiske/etiske udfordringer kan spekulativ realisme svare på? Hvad bidrager den med til den systematisk-teoretiske filosofi? Hvorfor er den filosofiske tradition ikke tilstrækkelig?

I samarbejde med forfatterne til bogen ‘Spekulativ realisme – en introduktion’ inviterer Idealismekredsen til debat med udgangspunkt i disse spørgsmål. Alle er velkomne!

Efter paneldebatten er Idealismekredsen vært ved en reception samme sted, hvor det også vil være muligt, at købe bogen til spotpris á 159 kr./stk. (nedsat fra 199 kr.).

Klik her for at downloade plakaten som pdf.

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 28. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Uddrag fra Briefe von und an Hegel, Meiner Verlag 1954, bind 3; uddrag fra Johannes Hoffmeister: Goethe und der deutsche Idealismus, Meiner Verlag 1932. Teksterne ligger på hjemmesiden.

Reminder – Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 7. november, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Steen Brock
Tekst: De samme tekster som til Bo Allesøes oplæg. Det vil sige: “Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen“ s. 7-52 i Werke, Band 13, + uddrag fra “Maximen und Reflexionen“, s. 365-547 i Werke, Band 12, Verlag C. H. Beck, München.

Rethink Reformation

Næste uge løber konferencen Rethink Reformation af stablen på Aarhus Universitet. På konferencen er der adskillige foredrag og sessioner, som bør være af interesse for kredsens medlemmer.

Det fulde program for konferencen kan ses her (pdf-format).

Tilmelding til konferencen foregår her. Priser mm fremgår af tilmeldingshjemmesiden.

Reminder – Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 24. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplæg v. James Clarke, University of York
Titel: “J.B. Erhard on Right and Morality”.
Tekster: Diverse tekster af Erhard om etik og ret.

 

Reminder – Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 10. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Bo Allesøe Christensen
Tekst: “Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen“ s. 7-52 i Werke, Band 13, + uddrag fra “Maximen und Reflexionen“, s. 365-547 i Werke, Band 12, Verlag C. H. Beck, München.

 

Reminder – Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 19. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: Versuch der Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790), Gotha, Ettingersche Buchhandlung.

Efterårsprogrammet for Kant Lab Aarhus

Gode Idealister

Guido Kreis har netop annonceret en række Kant-foredrag i efteråret, som led i arbejdet i det såkaldte Kant Lab. Da flertallet af Kredsens medlemmer må formodes at have en interesse i disse foredrag tillader jeg mig derfor at annoncere dem her. De interesserede kan downloade en plakat (pdf-format) med programmet her.

13/9/2017, kl. 9.15-12:00, bygn. 1485/226
Andrew Stephenson (Aarhus University/Southampton) Kant on the Relation of Intuition to Cognition

11/10/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Guido Kreis, Lars Lodberg (AU): The non-existence of things in themselves: arguments for and against

8/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Jacob Lautrup Kristensen (AU): Is being free being as I am in myself?

22/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Gabriele Gava (University of Frankfurt/Main): Kant, the Third Antinomy, and Transcendental Arguments

Det er en god tid at være Tysk Idealist i Aarhus.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielse

Foreløbigt program for efterårssemestret 2017

Gode idealister

Så er programmet for efterårssemestret på plads – så godt og vel. Kredsens Inderkreds mangler stadig titler og tekster til nogle af semestrets senere møder, men i oplysningens og den fornuftsmæssige mødeorganiserings ånd fremlægges hermed den foreløbige semesterplan til almindeligt bifald. (Programmet kan også downloades som pdf-fil i A3 størrelse lige her).

Tirsdag den 19. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: Versuch der Metamorphose der Pflanzen zu erklären (1790), Gotha, Ettingersche Buchhandlung.

Tirsdag den 10. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Bo Allesøe Christensen
Tekst: “Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen“ s. 7-52 i Werke, Band 13, + uddrag fra “Maximen und Reflexionen“, s. 365-547 i Werke, Band 12, Verlag C. H. Beck, München.

Tirsdag den 24. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplæg v James Clarke, University of York
Titel: “J.B. Erhard on Right and Morality”.
Tekster: Diverse tekster af Erhard om etik og ret.

Tirsdag den 7. november, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Steen Brock
Tekst: TBA

Tirsdag den 28. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: TBA

Som sædvanligt vil semestrets tekster blive gjort tilgængelige på tysk her på Kredsens hjemmeside. Hvor det er muligt vil teksterne også blive gjort tilgængelig på engelsk. Det anbefales at teksterne læses i den udgave, der gøres tilgængelig på hjemmesiden, så alle har samme referenceramme.

Teksterne ligger under sidefanen ”Semestrets tekster” (se øverst her på siden). Siden er kodeordsbeskyttet: Kontakt Generalsekretærens Sekretær Carsten Fogh Nielsen på cafo [snabel-a] edu.au.dk for at få adgang til teksterne.

Det er som sagt ikke alle semestrets tekster der er tilgængelige endnu, men de manglende tekster vil blive uploadet så hurtigt som muligt.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 2. maj, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus

Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen

Tekst: Ludwig Feuerbach: Philosophie der Zukunft (1843)

Kant Week in Aarhus

The Kant Research Group announces the following three events at the upcoming Aarhus Kant Week 2017:

 

Master Class with James Conant (University of Chicago): Why Kant is not a Kantian

 
8-9 May 2017, Aarhus University, Søauditorierne, William Scharff Auditoriet

All are welcome. Graduate students and young researchers are particularly encouraged to attend. Registration is required. Please send your name and university affiliation to: KantWeek2017@gmail.com

 

Public Lecture: Kant’s Critique of the Layer-Cake Conception of the Mind

James Conant (University of Chicago)

 
10 May 2017, 11:15-13:00, Aarhus University, Søauditorierne, Jeppe Vontilius Auditoriet (1252-310)

All are welcome.

 

Transcendental Idealism and Skepticism – New Perspectives

International Workshop

 
11 May 2017, 9:30-18:15, Aarhus University, Søauditorierne, Jeppe Vontilius Auditoriet (1252-310)

12 May 2017, 9:30-18:15, Aarhus University, Søauditorierne, Merete Barker Auditoriet (1253-211)

All are welcome. No registration required.

Speakers: James Conant (University of Chicago), Carsten Fogh Nielsen (Aarhus University), Anil Gomes (Oxford), Dietmar Heidemann (University of Luxembourg), Guido Kreis (Aarhus University), Lars Lodberg (Aarhus University), Jacob Lautrup Kristensen (University of Oslo), Jessica Leech (King’s College, London), Camilla Serck-Hansen (University of Oslo), Andrew Stephenson (Oxford/Aarhus University).

For more information see the full preliminary programme as a pdf here.

More detailed information will be available soon on: conferences.au.dk/KantWeek2017

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 4. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus

Oplægsholder: Lars Lodberg

Tekst: G.W.F. Hegel: „Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Einleitung“ i Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830)

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 21. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund

Tekst: F.W.J. Schelling: „Anhang […] betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie“ (1801)

 

Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen

Tekst: F.W.J. Schelling: „Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“ (1799).

 

Program foråret 2017

Gode idealister

Så er programmet for forårssemestret 2017 færdig. Temaet for semestrets læsninger er naturfilosofien i den tyske idealisme og Feuerbach, og der skal læses tekster af Schelling, Hegel og Feuerbach. Se datoer, oplægsholdere og tekstudvalg nedenfor. Programmet kan også downloades i plakatformat (pdf) her.

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: „Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“ (1799).

Tirsdag den 21. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekst: F.W.J. Schelling: „Anhang […] betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie“ (1801)

Tirsdag den 4. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekst: G.W.F. Hegel: „Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Einleitung“ i Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830)

Tirsdag den 2. maj, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen
Tekst: Ludwig Feuerbach: Philosophie der Zukunft (1843)

 

Schelling-teksterne læses i den historisk-kritiske udgave (HKA).

Hegel-uddraget læses i Suhrkamp-udgaven: Werke in 20 Bänden (bind 9).

Feuerbach-teksten læses i udgaven fra Fromanns philosophische Taschenbücher fra 1922.

Alle teksterne er tilgængelige på både tysk og engelsk på Kredsens hjemmeside. Kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk) for at få online-adgang.

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Læs mere om Kredsens aktiviteter på www.idealismekredsen.dk/blog eller www.facebook.com/idealismekredsen

 

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Næste semesters program?

Gode Idealister

Der er indkommet fire forslag til næste semesters program:

 1. Naturbegrebet i den tyske (post-)idealisme gennem udvalgte tekster af Schelling, Feuerbach og Marx. Grundspørgsmål kunne være naturens fornuftsmæssighed og menneske-natur relationen.
 2. Fichtes historie- og religionsfilosofi som udfoldet i “Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ (1806) og “Die Anweisung zum ewigen Leben oder auch die Religionslehre“ (1806).
 3. Fichtes retsfilosofi: Grundlage der Naturrechts nach prinzipien des Wissenschaftslehre (1796/97), hvor Fichte blandt andet (som den første) introducerer anerkendelsesbegrebet som (rets)filosofisk grundkategori.
 4. Friedrich Schlegels bidrag til diskussionen af idealismens grundlagsproblematik, f.eks. via læsning af teksterne i Philosophische Lehrjahre.

Der er som sædvanligt oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside (i sidebaren ude til højre), hvor man kan afgive sin stemme frem til den 6. januar 2017 kl. 23.59.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen