Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 2. maj, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus

Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen

Tekst: Ludwig Feuerbach: Philosophie der Zukunft (1843)

Kant Week in Aarhus

The Kant Research Group announces the following three events at the upcoming Aarhus Kant Week 2017:

 

Master Class with James Conant (University of Chicago): Why Kant is not a Kantian

 
8-9 May 2017, Aarhus University, Søauditorierne, William Scharff Auditoriet

All are welcome. Graduate students and young researchers are particularly encouraged to attend. Registration is required. Please send your name and university affiliation to: KantWeek2017@gmail.com

 

Public Lecture: Kant’s Critique of the Layer-Cake Conception of the Mind

James Conant (University of Chicago)

 
10 May 2017, 11:15-13:00, Aarhus University, Søauditorierne, Jeppe Vontilius Auditoriet (1252-310)

All are welcome.

 

Transcendental Idealism and Skepticism – New Perspectives

International Workshop

 
11 May 2017, 9:30-18:15, Aarhus University, Søauditorierne, Jeppe Vontilius Auditoriet (1252-310)

12 May 2017, 9:30-18:15, Aarhus University, Søauditorierne, Merete Barker Auditoriet (1253-211)

All are welcome. No registration required.

Speakers: James Conant (University of Chicago), Carsten Fogh Nielsen (Aarhus University), Anil Gomes (Oxford), Dietmar Heidemann (University of Luxembourg), Guido Kreis (Aarhus University), Lars Lodberg (Aarhus University), Jacob Lautrup Kristensen (University of Oslo), Jessica Leech (King’s College, London), Camilla Serck-Hansen (University of Oslo), Andrew Stephenson (Oxford/Aarhus University).

For more information see the full preliminary programme as a pdf here.

More detailed information will be available soon on: conferences.au.dk/KantWeek2017

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 4. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus

Oplægsholder: Lars Lodberg

Tekst: G.W.F. Hegel: „Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Einleitung“ i Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830)

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 21. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund

Tekst: F.W.J. Schelling: „Anhang […] betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie“ (1801)

 

Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen

Tekst: F.W.J. Schelling: „Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“ (1799).

 

Program foråret 2017

Gode idealister

Så er programmet for forårssemestret 2017 færdig. Temaet for semestrets læsninger er naturfilosofien i den tyske idealisme og Feuerbach, og der skal læses tekster af Schelling, Hegel og Feuerbach. Se datoer, oplægsholdere og tekstudvalg nedenfor. Programmet kan også downloades i plakatformat (pdf) her.

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: „Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“ (1799).

Tirsdag den 21. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekst: F.W.J. Schelling: „Anhang […] betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie“ (1801)

Tirsdag den 4. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekst: G.W.F. Hegel: „Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Einleitung“ i Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830)

Tirsdag den 2. maj, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen
Tekst: Ludwig Feuerbach: Philosophie der Zukunft (1843)

 

Schelling-teksterne læses i den historisk-kritiske udgave (HKA).

Hegel-uddraget læses i Suhrkamp-udgaven: Werke in 20 Bänden (bind 9).

Feuerbach-teksten læses i udgaven fra Fromanns philosophische Taschenbücher fra 1922.

Alle teksterne er tilgængelige på både tysk og engelsk på Kredsens hjemmeside. Kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk) for at få online-adgang.

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Læs mere om Kredsens aktiviteter på www.idealismekredsen.dk/blog eller www.facebook.com/idealismekredsen

 

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Næste semesters program?

Gode Idealister

Der er indkommet fire forslag til næste semesters program:

 1. Naturbegrebet i den tyske (post-)idealisme gennem udvalgte tekster af Schelling, Feuerbach og Marx. Grundspørgsmål kunne være naturens fornuftsmæssighed og menneske-natur relationen.
 2. Fichtes historie- og religionsfilosofi som udfoldet i “Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ (1806) og “Die Anweisung zum ewigen Leben oder auch die Religionslehre“ (1806).
 3. Fichtes retsfilosofi: Grundlage der Naturrechts nach prinzipien des Wissenschaftslehre (1796/97), hvor Fichte blandt andet (som den første) introducerer anerkendelsesbegrebet som (rets)filosofisk grundkategori.
 4. Friedrich Schlegels bidrag til diskussionen af idealismens grundlagsproblematik, f.eks. via læsning af teksterne i Philosophische Lehrjahre.

Der er som sædvanligt oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside (i sidebaren ude til højre), hvor man kan afgive sin stemme frem til den 6. januar 2017 kl. 23.59.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor v. Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik 1, Suhrkamp-udgaven af Hegels samlede værker, bind 13. Der læses s. 13-29; s. 100-124; s.145-157 og s. 202-211.

Reminder: Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transscendentalen Idealismus (1800): Abschnitt 5 & 6 + Philosophie der Kunst: Einleitung (1802)

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin:

 • “Sieben dichterischen Maximen”
 • “Über die verschiedenen Arten zu dichten”
 • “Das untergehende Vaterland”
 • “Wenn der Dichter…”

In-Between Konference

Den 10.-12. oktober 2016 afholder Protestantismenetværket i samarbejde med Afdeling for in-between-konference-plakat-page-001Filosofi og Idéhistorie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, en stor international konference med deltagelse af kendte forskere fra såvel ind- som udland.

Som man kan se af plakaten så har konferencen titlen In-Between. The Protestant Heritage of Existential Thought.

Oplægsholderne er: Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University); Hartmut Rosa (Friedrich Schiller Universität Jena); George Pattison (University of Glasgow); Daniel Whistler (University of Liverpool); Dorthe Jørgensen (AU); Anders Moe Rasmussen (AU); Guido Kreis (AU); Hans Hauge (AU); Carsten Pallesen (KU) og Uffe Østergaard (CBS).

Download den flotte konferenceplakat i pdf-format her.
Læs mere om konferencen her.
Se konference-programmet her.
Gratis tilmelding her.

Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793) (Reclam-udgaven).

Endeligt program for efteråret

Gode Idealister

Så er Kredsens efterårsprogram endelig helt færdig, og de relevante tekster er enten bestilt hjem til Stakbogladen eller lagt på Kredsens hjemmeside. Se nedenfor eller klik på denne lige-til-at-printe-ud-og-hænge-op plakat i pdf-format.

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793) (Reclam-udgaven).

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin:

 • “Sieben dichterischen Maximen”
 • “Über die verschiedenen Arten zu dichten”
 • “Das untergehende Vaterland”
 • “Wenn der Dichter…”

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transscendentalen Idealismus (1800): Abschnitt 5 & 6 + Philosophie der Kunst: Einleitung (1802)

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor v. Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik 1, Suhrkamp-udgaven af Hegels samlede værker, bind 13. Der læses s. 13-29; s. 100-124; s.145-157 og s. 202-211.

Reclam-udgaven af Schillers Über Anmut und Würde er bestilt hjem til Stakbogladen, hvor den indenfor den nærmeste fremtid vil kunne købes for ikke særligt mange penge (under 100 kroner er Generalsekretærens Sekretærs bud).

De øvrige tekster kan findes som pdf-filer på Kredsens hjemmeside, på undersiden “Semestrets tekster”. Siden er kodeordsbeskyttet. Ønsker du adgang til teksterne skriv da til Generalsekretærens Sekretær (cafo[snabela]edu.au.dk) og få kodeordet.

På onsdag drager Generalsekretærens Sekretær på et to måneders forskningsophold i USA, hvorfor han ikke kan deltage i Semestrets første Kredsmøder. Han håber dog, at Kredsens medlemmer på trods af dette formår at at få etableret en frugtbar og interessant diskussion af  de tyske idealisters syn på æstetik, kunst og system. Og så bedes alle Kredsens medlemmer selvfølgelig byde den ny-ansatte lektor Guido Kreis velkommen i Kredsen, når han melder sin ankomst til møderne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Programmet for efterårssemestret 2016

Udklip - Afstemning E16 - 1Gode Idealister

Afstemningen om, hvad Idealismekredsen skal beskæftige sig med i efterårssemestret blev afsluttet den 1. juni. Resultatet blev, at “Idealismens æstetiske skrifter” fik 63 % af de afgivne stemmer (12 ud af 19) og dermed vandt over både “”Postidealistisk religionskritik” (37 % af stemmerne; 7 ud af 19) og ‘Fichtes Retslære (0 % af stemmerne; 0 ud af 19).

Siden da har Kredsens Inderkreds (i dette tilfælde Godfather Anders Moe Rasmussen, Generalsekretærens Sekretær Carsten Fogh Nielsen og Trofast Deltager og Altmuligmand Andreas Vinther Jensen, med særlig bistand fra Hegelfortolker og Strukturalist Søren Rosendal) arbejdet hårdt for at få sammensat et program. Det er nu lykkedes, og vi er stolte af allerede før sommerferien at kunne præsentere efterårets program for Idealismekredsen.

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793)

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
ekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transzendentalen Idealismus: Abschnitt 5 & 6 (1800) + Philosophie des Kunst: Einleitung (1802)

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor, Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik

Nærmere detaljer om tekstudvalg, hvilke udgaver der læses efter m.m. følger efter sommerferien. Men husk allerede nu at reservere plads i kalenderen til efterårets Kredsmøder.

Og med de ord: God sommer til alle!
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Bogreception

Bogreception - Plakat-page-001

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 3. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekst: Søren Kierkegaard (1843): Enten-Eller: ”Andet Brev: Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse“.

Semestrets fjerde Kredsmøde: Foredrag ved Robert Stern

Tirsdag den 19. april, kl. 19-22, Preben Hornungstuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Robert Stern
Emne: Schiller and Løgstrup on the Good Samaritan, Kant and Duty.

Se plakaten nedenfor, eller download den i pdf-format her.

Stern plakat

Kom alle, kom glad.

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 5. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Drittes Buch: Glaube

 

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 8. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Zweites Buch: Wissen