Blog-nyt

Hvis man har besøgt Idealismekredsens blog indenfor de seneste uger, vil man have oplevet, at alle de gamle indlæg samt bloggens undersider har været forsvundet. Det skyldtes en opdatering af vores webhosts server, som førte til ændrede php-indstillinger, som… For at gøre en lang historie kort: Bloggen har i et par uger været mere eller mindre ude af drift og den webansvarlige – dvs. mig – har ikke lige fået taget sig sammen til at få noget gjort ved det, al den stund, at der alligevel ikke sker det store i Kredsen i januar måned.

Nu skulle tingene imidlertid i det store og hele være ordnet, og bloggen er derfor oppe at køre igen. Forvent et program over forårets møder indenfor den nærmeste fremtid.

Grüss Gott

Generalsekretærens sekretær

Carsten

Leave a comment