251 år efter – Paneldiskussion om aktualiteten af Hegels filosofi

251 år efter Hegels fødsel inviterer Idealismekredsen til (panel)debat om den fortsatte relevans og aktualitet af Hegels filosofi.

TID: Tirsdag den 28. september 2021

STED: Mødelokale 2, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

PANELDELTAGERE:

 • Rune Lykkeberg (Information)
 • Cæcilie Varslev-Pedersen (RUC)
 • Peter Wolsing (SDU)
 • Jesper Lundsfryd Rasmussen (Freiburg)
 • Thomas Schwarz Wentzer (AU)

Det er gratis at deltage. Alle er velkomne. Download plakaten i pdf-version her.

Workshop – Døden i filosofien

WORKSHOP OM
DØDEN I FILOSOFIEN
FREDAG DEN 11-12-2020
KLOKKEN 09.00-16.00
ER DESVÆRRE AFLYST GRUNDET SKÆRPEDE CORONA-RESTRIKTIONER

PROGRAM:

9.00 -12.00: OPLÆG TIL DISKUSSION VED:

 • ANDERS MOE RASMUSSEN: KIERKEGAARD OM DØDEN
 • RASMUS DYRING: HEIDEGGER OM DØDEN
 • NIELS WILDE: MEILLASSOUX OM DØDEN

12.00-13.00: FROKOST

13.00-16.00: DISKUSSION

 • DISKUSSION I PLENUM PÅ BAGGRUND AF DAGENS OPLÆG OG DE OPGIVNE TEKSTER

RELEVANTE TEKSTER:

AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 5. maj, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekster: J.G. Fichte: ”Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre” Abschnitt 1-6 (SW I:453-491).

Reminder – Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 14. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekster: Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, B-Paralogismerne B 399- 431.

Reminder – Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 31. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekster: I. Kant ”Betrachtung über die Summe der reinen Seelenlehre zu Folge diesen Paralogismen“, A 381-405.

Reminder – Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Guido Kreis
Tekster: I. Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, A-Paralogismerne 1-4, A 348-380.

Reminder – Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 25. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekster: I. Kant: ”B-deduktionen”, §§15-20+25 samt ”Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft” & “Von den Paralogismen der reinen Vernunft“ B 129-143+ B157-159 & A 338-348/B 396-406.

Program – Forårssemestret 2020

Gode Idealister

Grundet uforudsete omstændigheder er det først nu lykkedes for Kredsens Inderkreds at få lavet et program for forårets møder. Beklager.

På programmet i dette semester er Kants diskussion af selv og selvbevidsthed i Kritik der reinen Vernunft, primært de såkaldte paralogismer, samt Fichtes kreative (mis)tolkning af denne diskussion. Download programmet i pdf-format her.

Programmet for foråret ser derfor således ud:

Tirsdag den 25. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekster: I. Kant: ”B-deduktionen”, §§15-20+25 samt ”Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft” & “Von den Paralogismen der reinen Vernunft“ B 129-143+ B157-159 & A 338-348/B 396-406.

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Guido Kreis
Tekster: I. Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, A-Paralogismerne 1-4, A 348-380.

Tirsdag den 31. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekster: I. Kant ”Betrachtung über die Summe der reinen Seelenlehre zu Folge diesen Paralogismen“, A 381-405.

Tirsdag den 14. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekster: Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, B-Paralogismerne B 399- 431.

Tirsdag den 5. maj, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekster: J.G. Fichte: ”Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre” Abschnitt 1-6 (SW I:453-491).

Da læsemængden til hver mødegang er relativt overkommelig, vil Kredsmøderne i dette semester bruge mere tid på diskussion og mindre tid på oplæg end vanligt. Planen er, at oplæggene vil tage mellem 30-45 minutter, hvorefter der vil være diskussion. Dette betyder omvendt, at teksterne i højere grad end tidligere, forventes læst.

De relevante tekster vil blive gjort tilgængelige på Kredsens hjemmeside, primært på tysk, men hvor det er muligt også på engelsk og/eller dansk.

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær (og fungerende Bagmand for Kredsen)
Carsten Fogh Nielsen

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler
Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”
Tekster:

 • G. W. F. Hegel: ”Vorrede”, i Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 11-28. (G. W. F. Hegel: “Preface” i Elements of the Philosophy of Right, red. Allen W. Wood, oversat af H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 9-23).
 • Arnold Ruge: ”Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unsrer Zeit. Erster artikel”, i Die hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im Deutschen Vormärz, red. Heinz Pepperle & Ingrid Pepperle (Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1986), 443-472. (Arnold Ruge: ”Hegel’s ‘Philosophy of Right’ and the Politics of Our Times”, i The Young Hegelians. An Anthology, red. Lawrence S. Stepelevich (New York: Humanity Books, 1999), 211-236.)
 • Karl Marx: ”Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, i Marx-Engels Gesamtausgabe I/2, 170-183. (Karl Marx: ”A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Introduction”, i Early Writings, oversat af Rodney Livingstone & Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), 243-258).
 • August Cieszkowski: Gott und Palingenesie. Erster, kritischer Theil, §§ 2-5 (Berlin: E. H. Schröder, 1842), 12-38.

Reminder – Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts:  “Vorrede“; “Einleitung“ (§ 1-7, 29-33); “Zweiter Teil: Die Moralität“ (§ 141); Dritter Teil: Die Sittlichkeit“ (§ 142-147, 156-162, 181-185, 187-190, 194, 201-208, 243-246, 251, 256-261, 264-265, 268-269, 330-331, 333-334, 338, 340, 342, 344-345, 347-348, 352, 354, 358, 360. Og Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: § 488-491, 495-496, 498-508, 511-512, 539-546.

Reminder – Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: “Einleitung” + “Erstes Hauptstück” (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck”, indledende afsnit (§ 8) i Grundlage des Naturrechts.

Reminder – Semestrets andet Kredsmøde

NB: ÆNDRET DATO

Onsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: I. Kant: “Das Öffentliche Recht”, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

Reminder – Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Besøg af professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Oplægsholder: Michael Quante
Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“.

Program for efterårssemestret

Gode Idealister

Afstemningen om temaet for Kredsens efterårsprogram endte med en knusende sejr til “Udvalgte temaer fra den tyske idealismes politiske filosofi hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.” (11 stemmer/73 %)” over “Fichtes Retsfilosofi, Grundlage des Naturrechts, fra 1796″ (4 stemmer/27 %).

På den baggrund har Kredsens Inderkreds udarbejdet et program, der udover en række oplæg ved danske forskere også inkluderer et besøg af og oplæg ved den kendte tyske filosofi og Hegel-ekspert Michael Quante. Se programmet nedenfor eller klik på plakaten i pdf-format lige her.

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Besøg af professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Oplægsholder: Michael Quante
Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“.

NB: ÆNDRET DATO
Onsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: I. Kant: “Das Öffentliche Recht”, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: “Einleitung” + “Erstes Hauptstück” (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck”, indledende afsnit (§ 8) i Grundlage des Naturrechts.

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts:  “Vorrede“; “Einleitung“ (§ 1-7, 29-33); “Zweiter Teil: Die Moralität“ (§ 141); Dritter Teil: Die Sittlichkeit“ (§ 142-147, 156-162, 181-185, 187-190, 194, 201-208, 243-246, 251, 256-261, 264-265, 268-269, 330-331, 333-334, 338, 340, 342, 344-345, 347-348, 352, 354, 358, 360. Og Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: § 488-491, 495-496, 498-508, 511-512, 539-546.

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler
Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”
Tekster:

 • G. W. F. Hegel: ”Vorrede”, i Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 11-28. (G. W. F. Hegel: “Preface” i Elements of the Philosophy of Right, red. Allen W. Wood, oversat af H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 9-23).
 • Arnold Ruge: ”Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unsrer Zeit. Erster artikel”, i Die hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im Deutschen Vormärz, red. Heinz Pepperle & Ingrid Pepperle (Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1986), 443-472. (Arnold Ruge: ”Hegel’s ‘Philosophy of Right’ and the Politics of Our Times”, i The Young Hegelians. An Anthology, red. Lawrence S. Stepelevich (New York: Humanity Books, 1999), 211-236.)
 • Karl Marx: ”Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, i Marx-Engels Gesamtausgabe I/2, 170-183. (Karl Marx: ”A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Introduction”, i Early Writings, oversat af Rodney Livingstone & Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), 243-258).
 • August Cieszkowski: Gott und Palingenesie. Erster, kritischer Theil, §§ 2-5 (Berlin: E. H. Schröder, 1842), 12-38.

Som det fremgår af ovenstående indledes semestret allerede i næste uge, tirsdag den 3. september, med Quantes besøg (se plakaten her). Som forberedelse til besøget har Quante fremsendt en (engelsksproget) tekst fra 2010, “After Hegel. The Realization of Philosophy through Action”, som han vil tale over. Teksten er tilgængelig her på siden under fanen “Semestrets tekster”. Semestrets øvrige tekster vil blive lagt på siden hurtigst muligt, primært som tyske originaltekster, men hvis muligt også med engelske eller danske oversættelser.

Andre oplysninger: Anders Moe Rasmussen, Kredsens Godfather og Bagmand, vil det næste års tid primært residere i Tyskland, hvor han skal skrive på Den Store Bog om Kierkegaard, Jacobi og den tyske idealisme. I Bagmandens fravær overtager Generalsekretærens Sekretær, Carsten Fogh Nielsen, rollen som Kreds- og Forskningsenhedsleder og oplyst enevældshersker.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Afstemning om efteråressmestrets prorgam

Gode idealister

Grundet travlhed i Kredsens Inderkreds har der først nu været tid til at organisere den halvårlige pseudodemokratiske afstemning om emnet for det kommende semesters Kredsprogram. Der er indkommet to forslag:

 1. Centrale temaer i den tyske idealismes politiske filosofi (hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.) Forslaget er stillet af Kammerat Jon.
 2. Fichtes Retsfilosofi (‘Grundlage des Naturrechts’) fra 1796. Forslaget er stiller af Kredsens i det kommende semester bortrejse Godfather Anders Moe Rasmussen.

Der er som vanlig oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside (kig øverst oppe ude til højre).

Afstemningen løber frem til den 15. juli kl. 23.59.59, hvorefter afstemningens resultat vil blive offentliggjort for en måbende offentlighed hurtigst muligt.

Grüss Gott og god sommer
Generalsekretærens Sekretær (og i det kommende semester Stedfortrædende Kredsbagmand)
Carsten Fogh Nielsen

Reminder – Kierkegaard-foredrag

Hvornår: Torsdag den 20. juni, kl. 19.15-20.00
Hvor: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Hvad: Kierkegaard-foredrag ved Alison Assiter, professor i filosofi ved University of West England, Bristol: ‘Abraham believes by virtue of the absurd; an attempt at an explanation’.

Det er gratis at deltage i foredraget, og alle er velkomne.

Alison Assiter er forfatter til en lang række bøger og artikler om blandt andet feminisme, Althusser og Kierkegaard:

 • Pornography, feminism, and the individual. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1989.
 • Althusser and feminism. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1990.
 • (w. Carol Avedon) Bad girls and dirty pictures: the challenge to reclaim feminism. London Boulder, Colo: Pluto Press, 1993.
 • Enlightened women modernist feminism in a postmodern age. London New York: Routledge, 1996.
 • Revisiting universalism. Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2003.
 • Kierkegaard, metaphysics and political theory unfinished selves. London New York: Continuum International Publishing Group, 2009.
 • (w. Margherita Tonon) Kierkegaard and the political. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2012.
 • Kierkegaard, Eve, and metaphors of birth. London New York: Rowman & Littlefield International, 2015.

Kierkegaard-foredrag

Gode Idealister

Torsdag den 20. juni, kl. 19.15-22.00 i Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet giver Alison Assiter, professor i filosofi ved University of West England, Bristol, et foredrag om Kierkegaard i Idealismekredsen. Foredraget har titlen: ‘Abraham believes by virtue of the absurd; an attempt at an explanation’.

Det er gratis at deltage i foredraget, og alle er velkomne.

Alison Assiter er forfatter til en lang række bøger og artikler om blandt andet feminisme, Althusser og Kierkegaard:

Pornography, feminism, and the individual. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1989.
Althusser and feminism. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1990
(w. Carol Avedon) Bad girls and dirty pictures: the challenge to reclaim feminism. London Boulder, Colo: Pluto Press, 1993.
Enlightened women modernist feminism in a postmodern age. London New York: Routledge, 1996.
Revisiting universalism. Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2003.
Kierkegaard, metaphysics and political theory unfinished selves. London New York: Continuum International Publishing Group, 2009.
(w. Margherita Tonon) Kierkegaard and the political. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2012.
Kierkegaard, Eve, and metaphors of birth. London New York: Rowman & Littlefield International, 2015.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Link til Facebook-begivenhed: https://www.facebook.com/events/1907410532693108/

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 21. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Niels Wilde Langballe
Tekst: Søren Kierkegaard: Begrebet Angst, Caput 1.

Aarhus Kant Week 2019

The Aarhus Kant Week wants to encourage a lively and controversial discussion of the most important themes from one of the major philosophers of modern times. At issue is a reassessment of the Kantian model of critical thinking. For the Aarhus Kant Week, an internationally acknowledged philosopher and Kant researcher is invited to present and discuss their recent work in Kantian philosophy. The events of the week include a master class, a public lecture, and an international workshop on core topics from Kant. This year’s guest lecturer is Professor Rachel Zuckert (Northwestern University).

Rachel Zuckert is Professor of Philosophy at Northwestern University (Evanston/Illinois) and the president of the North American Kant Society. She is a leading and internationally recognized scholar on Kant, Kant’s eighteenth-century contemporaries (especially Herder) and post-Kantian nineteenth-century philosophy. Her book Kant on Beauty and Biology (Cambridge University Press, 2007), by now already a classic, for the first time seriously discussed the question of the unity of the seemingly diverse parts of Kant’s Critique of Judgment, covering aesthetics and beauty as well as teleology and organic nature. Her most recent book, Herder’s Naturalist Aesthetics, is forthcoming with Cambridge University Press in 2019. She is currently working on a collection of essays treating various topics in eighteenth-century Scottish aesthetics.

Download an overview of the 2019 Kant Week’s activities here.

Download a poster for the 2019 Kant Week here.

Read more about the 2019 Kant week here.

The events of the Aarhus Kant Week are organised by the Kant Research Project at the Department of Philosophy and the History of Ideas.

Organisers:

Guido Kreis, Associate Professor: Contact: guido.kreis[at]cas.au.dk
Lars Lodberg, PhD Fellow: Contact: filll[at]cas.au.dk

The Kant Research Project and the events of the Kant Week are generously funded by Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF).

 

Reminder – Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 23. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.2, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jørgen Huggler
Tekst: G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: „Das Gewissen. Die schöne Seele, das Böse und seine Verzeihung“