Archive for the ‘Ikke kategoriseret’ Category.

Workshop – Døden i filosofien

WORKSHOP OM
DØDEN I FILOSOFIEN
FREDAG DEN 11-12-2020
KLOKKEN 09.00-16.00
ER DESVÆRRE AFLYST GRUNDET SKÆRPEDE CORONA-RESTRIKTIONER

PROGRAM:

9.00 -12.00: OPLÆG TIL DISKUSSION VED:

  • ANDERS MOE RASMUSSEN: KIERKEGAARD OM DØDEN
  • RASMUS DYRING: HEIDEGGER OM DØDEN
  • NIELS WILDE: MEILLASSOUX OM DØDEN

12.00-13.00: FROKOST

13.00-16.00: DISKUSSION

  • DISKUSSION I PLENUM PÅ BAGGRUND AF DAGENS OPLÆG OG DE OPGIVNE TEKSTER

RELEVANTE TEKSTER:

AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 5. maj, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekster: J.G. Fichte: ”Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre” Abschnitt 1-6 (SW I:453-491).

Reminder – Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 26. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit

Reminder: Første Kredsmøde

Tirsdag den 6. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Mau
Tekst: Karl Leonhard Reinhold (1790): “Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie“.

Plakat til Kierkegaard-konferencen

Så er plakaten til Abysmal Existence – Kierkegaard on the Negative klar. Den er flot. Klik her for at se den.

Opdateret program for Idealismekredsen – Foråret 2013

Gode idealister

Det er blevet påpeget, at der havde indsneget sig en fejl i det nyligt udsendte program (datoen ”tirsdag den 3. marts, 2013” findes åbenbart ikke). Et kredsmedlem har desuden ytret ønske om oplysninger om eventuelle engelske udgaver af de to tekster, der skal læses i dette semester. Skønt Kredsens Inderkreds per definition er ufejlbarlig, og af princip tager afstand fra den omsiggribende anglificering af filosofien, så er Kredsens Inderkreds også kendetegnet ved et nådigt og af pligt motiveret sindelag. Derfor følger nedenfor en revideret programoversigt samt de ønskede oplysninger.

Tirsdag den 12. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erste (1785) Auflage (s. 1-151 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødesal 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erweiterungen der zweiten (1789) und dritten (1819) Auflage (s. 154 -320 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 19. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, andet udkast, 1813.

Tirsdag den 9. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Søren Mau
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, andet udkast, 1813.

Tirsdag den 30. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, andet udkast, 1813.

Udgangspunktet for gennemgangen af Jacobis Spinoza-breve vil være den tekstkritiske Felix Meiner udgave fra 2000. En engelsk udgave af førsteudgaven af Spinoza-brevene findes i The Main Philosophical Writings and the Novel Allwill, ed. og tr. George di Giovanni, McGill-Queen’s University Press, Kingston, Canada, 1994. Statsbiblioteket har en e-bogs udgave af denne bog.

Det er endnu ikke endelig fastlagt, hvilken tysk udgave, der vil være udgangspunkt for gennemgangen af Schellings Weltalter-fragmenter. Der findes en engelsk udgave af det relevante 1813-udkast i Slavoj Žižek: The Abyss of Freedom/The Ages of the World, The University of Michigan Press, Ann Arbor, US, 1997.

En masterkopi af såvel de tyske originaltekster samt relevante engelske oversættelser vil snarest blive gjort tilgængelig ved dueslaget ved kopimaskinen på 5. sal i bygning 1465.

Kredsens Inderkreds ser frem til at byde Kredsens medlemmer velkommen til livlig filosofisk debat og diskussion samt efterfølgende indtagelse af øl i Universitetsbaren.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten

Semestrets fjerde kredsmøde

Tirsdag den 17. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen

Tekstmateriale: Jacques Derrida  “From Restricted to General Economy” (afsnittet om “The Epoch of Meaning: Lordship and Sovereignty”), s 264-277 i Writing and Difference og Stephen Houlgates kritiske modsvar: “Hegel, Derrida, and Restricted Economy: The Case of Mechanical Memory” fra Journal of the History of Philosophy, vol. 34: 1, s. 79-93. Begge tekster ligger i masterkopi på sekretariatet. Derudover vil det sikkert være en god idé lige at genlæse Herre-Træl afsnittet (inklusiv kampen på liv og død) fra Fænomenologien.

Endelig! Forårets program

Gode idealister

Med en vis forsinkelse og i sidste øjeblik er her programmet for Idealismekredsens møder i foråret.

Som man kan se, er første kredsmøde allerede på tirsdag, den 14-02-2012, hvor Kredsens generalsekretær, den ærværdige Hr. Jøker Bjerre, vil foredrage over Kojéves Hegel-forelæsninger. En masterkopi af den relevante tekst er lagt på sekretariatet.

Ud over de her annoncerede møder byder foråret desuden forhåbentlig på et gensyn med den fra efterårets NNGI-konference kendte Markus Gabriel, der (om alt går vel) skal tilbringe en måned på instituttet som gæsteprofessor. I denne forbindelse skal han give en række oplæg og foredrag, som kredsens medlemmer selvsagt er inviteret til. Mere information følger, når de endelige detaljer er faldet på plads.

Program forår 2012

Den franske reception af Hegel og den tyske idealisme

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Alexandre Kojéve: Introduction to the reading of Hegel, kapitel 2: “Summary of the First Six Chapters of the Phenomenology of Spirit”, (s. 31-70), Cornell UP, 1969.

Tirsdag den 6. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Jean-Paul Sartre: Væren og intet, Del 3, kap. 1, afsnit IV. ”Blikket” (s. 223-262), Philosophia, 2007.

Tirsdag den 27. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: Meddeles senere, men emnet er Derrida og Hegel

Tirsdag den 17. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen
Tekstmateriale: Meddeles senere men temaet bliver Derrida og Kant og/eller Hegel.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær

Opdateret program

Så er der et friskt og opdateret program for NNGIs store afslutningskonference – se nedenfor eller klik her.

Konferencen afholdes fra mandag d. 31. oktober til onsdag d. 2. november i Sø-Auditorierne, Aarhus Universitet.

Deltagelse i konferencen er gratis, men man skal registrere sig på forhånd ved at klikke her.

Efterårets program

Gode idealister

Med hjælp fra en populistisk og pseudo-demokratisk afstemning på hjemmesiden har Kredsens inderkreds endnu engang fået lagt et program. Efteråret vil således stå i Schopenhauers tegn, da vi læser Søren Fauths danske oversættelse af bind 1 af Die Welt als Wille und Vorstellung. Folk er selvsagt velkomne til også at læse den tyske original, men da vi er så heldige at have oversætteren selv som en af semestrets oplægsholdere, besluttede inderkredsen at vi denne gang ville forsøge os med en oversættelse.

Programmet for efterårets møder bliver som følger:

Tid: Tirsdag den 20. september, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Søren R. Fauth
Tekstmateriale: Første bog: ”Første betragtning af verden som forestilling” (s. 67 – 184 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Tid: Tirsdag den 11. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Anden bog: ”Første betragtning af verden som vilje” (s. 187 – 277 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Mandag den 31. oktober – onsdag den 2. november
NNGI-konference: German Idealism Today
Sø-auditorierne
Se www.nngi.org for flere oplysninger.

Tid: Tirsdag den 8. november, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Ole Morsing
Tekstmateriale: Tredje bog: ”Anden betragtning af verden som forestilling” (s. 279-407 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Tid: Tirsdag den 6. december, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jon Auring Grimm
Tekstmateriale: Fjerde Bog: ”Anden betragtning af verden som vilje” (s. 409 – 593 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Programmet kan også downloades i pdf-format her – lige til at printe og hænge op på køleskabet derhjemme.

Vi læser som sagt Søren R. Fauths danske oversættelse af Die Welt als Wille und Vorstellung (Gyldendal 2006). Den kan købes for en beskeden sum penge i Vangsgaards bogudsalg i Frederiksgade (kr. 149,95 sidst jeg tjekkede). Har de den ikke her i Aarhus kan den sikkert skaffes hjem fra København. Alternativt kan man købe Suhrkamps udgave (Band I af Sämtliche Werke in Fünf Bänden).

Vi ser frem til endnu en serie oplysende og opbyggelig møder med livlig diskussion og gode øl bagefter.

PS: Husk at tilmeld jer NNGIs store efterårskonference. Det er ganske gratis og meget let. Man skal bare klikke her.

Reminder: Semestrets andet kredsmøde

Tid: Tirsdag den 5. oktober, kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet

Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen

Tekstmateriale: Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (Rel.): Vorrede, Erstes Stück: Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem guten: oder über das radikale Böse in der menschlichen Natur (BIII – B64)

Reminder: Semestrets sidste kredsmøde

Tid: Tirsdag den 11. maj, kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen

Tekstmateriale: Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift, Andet Halvbind, Andel Deel, Capitel 3, Sectio II, ”B. Det Dialektiske”, ”Tillæg til B”, Capitel 5 & ”Tillæg” (s. 230 – 290 i Samlede Værker, 10. Bind)

Reminder: Semestrets tredje kredsmøde

Tid: Tirsdag den 6. april, kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre

Tekstmateriale: Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift, Andet Halvbind, Anden Deel, Capitel 3 & Capitel 4, Sectio I. (s. 9 – 79 i Samlede Værker, 10. Bind)

Reminder: Semestrets andet kredsmøde

Tid: Tirsdag den 16. marts, kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Kresten Lundsgaard-Leth

Tekstmateriale: Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift, Første Halvbind, Anden Deel, andet afsnit & ”Tillæg” (s. 107 – 252 i Samlede Værker, 9. Bind)

Reminder – NNGI Inaugural Seminar

NNGI – INAUGURAL SEMINAR

University of Aarhus, Department of Philosophy.

10th of March 2009

Studenternes Hus, Mødelokale 2

HEGEL’S CONCEPT OF SPIRIT

9.30 -10.00 Welcome and presentation of Nordic Network for German Idealism (Anders Moe Rasmussen – University of Aarhus)

10.00-11.00 Geist und Erkennen. Anerkennung und rationale rechtfertigung in Hegel’s Phänomenologie des Geistes (1807) (Kenneth Westphal – University of Kent)

11.00-11.15 Coffee Break

11.15-12.15 Sociality of Reason: Realism vs. Constructivism (Arto Laitinen -University of Helsinki)
12.15-13.15 Lunch

13.15-14.15 Der Begriff der Erfahrung in Hegel’s Phänomenologie des Geistes (Dina Emundts – Humboldt Universität, Berlin)

14.15-15.15 Forcing Understanding; Understanding Forces – The Pre-text of Self-Consciousness in Hegel’s Phenomenology (Thomas Schwarz Wentzer – University of Aarhus)

15.15-15.30 Coffee Break

15.30-16.30 Geometry of the Spirit (Aleš Bunta -University of Ljubljana)

16.30- Reception in ‘Richard Mortensen stuen’

The conference and the reception are open for all and free of charge.

For further information about the conference and the Nordic Network for German Idealism please visit the website of NNGI: www.nngi.org

Download the (very classy) NNGI Inaugural Poster here.