Archive for the ‘Nyheder’ Category.

Program – Forårssemestret 2020

Gode Idealister

Grundet uforudsete omstændigheder er det først nu lykkedes for Kredsens Inderkreds at få lavet et program for forårets møder. Beklager.

På programmet i dette semester er Kants diskussion af selv og selvbevidsthed i Kritik der reinen Vernunft, primært de såkaldte paralogismer, samt Fichtes kreative (mis)tolkning af denne diskussion. Download programmet i pdf-format her.

Programmet for foråret ser derfor således ud:

Tirsdag den 25. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekster: I. Kant: ”B-deduktionen”, §§15-20+25 samt ”Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft” & “Von den Paralogismen der reinen Vernunft“ B 129-143+ B157-159 & A 338-348/B 396-406.

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Guido Kreis
Tekster: I. Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, A-Paralogismerne 1-4, A 348-380.

Tirsdag den 31. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekster: I. Kant ”Betrachtung über die Summe der reinen Seelenlehre zu Folge diesen Paralogismen“, A 381-405.

Tirsdag den 14. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekster: Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, B-Paralogismerne B 399- 431.

Tirsdag den 5. maj, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekster: J.G. Fichte: ”Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre” Abschnitt 1-6 (SW I:453-491).

Da læsemængden til hver mødegang er relativt overkommelig, vil Kredsmøderne i dette semester bruge mere tid på diskussion og mindre tid på oplæg end vanligt. Planen er, at oplæggene vil tage mellem 30-45 minutter, hvorefter der vil være diskussion. Dette betyder omvendt, at teksterne i højere grad end tidligere, forventes læst.

De relevante tekster vil blive gjort tilgængelige på Kredsens hjemmeside, primært på tysk, men hvor det er muligt også på engelsk og/eller dansk.

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær (og fungerende Bagmand for Kredsen)
Carsten Fogh Nielsen

Program for efterårssemestret

Gode Idealister

Afstemningen om temaet for Kredsens efterårsprogram endte med en knusende sejr til “Udvalgte temaer fra den tyske idealismes politiske filosofi hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.” (11 stemmer/73 %)” over “Fichtes Retsfilosofi, Grundlage des Naturrechts, fra 1796″ (4 stemmer/27 %).

På den baggrund har Kredsens Inderkreds udarbejdet et program, der udover en række oplæg ved danske forskere også inkluderer et besøg af og oplæg ved den kendte tyske filosofi og Hegel-ekspert Michael Quante. Se programmet nedenfor eller klik på plakaten i pdf-format lige her.

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Besøg af professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Oplægsholder: Michael Quante
Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“.

NB: ÆNDRET DATO
Onsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: I. Kant: “Das Öffentliche Recht”, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: “Einleitung” + “Erstes Hauptstück” (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck”, indledende afsnit (§ 8) i Grundlage des Naturrechts.

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts:  “Vorrede“; “Einleitung“ (§ 1-7, 29-33); “Zweiter Teil: Die Moralität“ (§ 141); Dritter Teil: Die Sittlichkeit“ (§ 142-147, 156-162, 181-185, 187-190, 194, 201-208, 243-246, 251, 256-261, 264-265, 268-269, 330-331, 333-334, 338, 340, 342, 344-345, 347-348, 352, 354, 358, 360. Og Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: § 488-491, 495-496, 498-508, 511-512, 539-546.

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler
Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”
Tekster:

 • G. W. F. Hegel: ”Vorrede”, i Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 11-28. (G. W. F. Hegel: “Preface” i Elements of the Philosophy of Right, red. Allen W. Wood, oversat af H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 9-23).
 • Arnold Ruge: ”Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unsrer Zeit. Erster artikel”, i Die hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im Deutschen Vormärz, red. Heinz Pepperle & Ingrid Pepperle (Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1986), 443-472. (Arnold Ruge: ”Hegel’s ‘Philosophy of Right’ and the Politics of Our Times”, i The Young Hegelians. An Anthology, red. Lawrence S. Stepelevich (New York: Humanity Books, 1999), 211-236.)
 • Karl Marx: ”Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, i Marx-Engels Gesamtausgabe I/2, 170-183. (Karl Marx: ”A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Introduction”, i Early Writings, oversat af Rodney Livingstone & Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), 243-258).
 • August Cieszkowski: Gott und Palingenesie. Erster, kritischer Theil, §§ 2-5 (Berlin: E. H. Schröder, 1842), 12-38.

Som det fremgår af ovenstående indledes semestret allerede i næste uge, tirsdag den 3. september, med Quantes besøg (se plakaten her). Som forberedelse til besøget har Quante fremsendt en (engelsksproget) tekst fra 2010, “After Hegel. The Realization of Philosophy through Action”, som han vil tale over. Teksten er tilgængelig her på siden under fanen “Semestrets tekster”. Semestrets øvrige tekster vil blive lagt på siden hurtigst muligt, primært som tyske originaltekster, men hvis muligt også med engelske eller danske oversættelser.

Andre oplysninger: Anders Moe Rasmussen, Kredsens Godfather og Bagmand, vil det næste års tid primært residere i Tyskland, hvor han skal skrive på Den Store Bog om Kierkegaard, Jacobi og den tyske idealisme. I Bagmandens fravær overtager Generalsekretærens Sekretær, Carsten Fogh Nielsen, rollen som Kreds- og Forskningsenhedsleder og oplyst enevældshersker.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder – Kierkegaard-foredrag

Hvornår: Torsdag den 20. juni, kl. 19.15-20.00
Hvor: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Hvad: Kierkegaard-foredrag ved Alison Assiter, professor i filosofi ved University of West England, Bristol: ‘Abraham believes by virtue of the absurd; an attempt at an explanation’.

Det er gratis at deltage i foredraget, og alle er velkomne.

Alison Assiter er forfatter til en lang række bøger og artikler om blandt andet feminisme, Althusser og Kierkegaard:

 • Pornography, feminism, and the individual. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1989.
 • Althusser and feminism. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1990.
 • (w. Carol Avedon) Bad girls and dirty pictures: the challenge to reclaim feminism. London Boulder, Colo: Pluto Press, 1993.
 • Enlightened women modernist feminism in a postmodern age. London New York: Routledge, 1996.
 • Revisiting universalism. Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2003.
 • Kierkegaard, metaphysics and political theory unfinished selves. London New York: Continuum International Publishing Group, 2009.
 • (w. Margherita Tonon) Kierkegaard and the political. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2012.
 • Kierkegaard, Eve, and metaphors of birth. London New York: Rowman & Littlefield International, 2015.

Afstemning om næste semesters program

Gode idealister

Det er blevet tid til at beslutte, hvad Kredsen skal beskæftige sig med i eftersemestret 2018. Som sædvanlig lægger Kredsens Inderkreds populistisk op til, at masserne forledes til at tro, at de har indflydelse på beslutningsprocessen via en afstemning på Kredsens hjemmeside-

I en tidligere mail til Kredsens medlemmer, på semestrets sidste Kredsmøde, samt en efterfølgende mail til medlemmerne blev der efterspurgt forslag. Det eneste reelle indkomne forslag er fra Kammerat Jon Rostgaard Boiesen, der foreslog Schellings System des transzendentalen Idealismus. Derfor består udvalget denne gang af sidste semesters forslag fratrukket vinderen af efterårets afstemning. Den samlede liste er således:

 • F. W. J. Schellings System des transzendentalen Idealismus.
 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht.
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker.
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht.
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.

Lige som sidst vil afstemningen denne gang forløbe i to etaper:

 1. I en første, indledende runde, der løber fra i dag og frem til fredag den 8. juni kl. 12, kan Kredsens medlemmer vælge mellem alle de indsendte forslag. Der vil her være mulighed for at afgive to stemmer!
 2. På baggrund af resultatet af den indledende afstemning vil Kredsens medlemmer derefter i en anden runde, der løber fra fredag den 8. juni kl. 16 til fredag den 22. juni kl. 12, kunne vælge mellem de to mest populære forslag fra første runde. Her vil der kun være mulighed for at stemme en gang. I tilfælde af stemmelighed mellem mere end to forslag i første runde vil alle forslag med lige mange stemmer gå videre til anden runde.

På Kredsens hjemmeside er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for første afstemningsrunde

God fornøjelse med valghandlingen. Som selvfølgelig mest er en skueproces uden nogen reel betydning, da det politiske system er strukturelt biased, så det i sidste ende altid tjener Kredsens Inderkreds’ interesser.

Gruss Gott

Generalsekretærens Sekretær

Carsten Fogh Nielsen

Schelling-dag onsdag den 9. maj

Onsdag den 9. maj er Idealismekredsen og Forlaget Philosophia vært for to Schelling-relaterede arrangementer. Se plakaten ude til højre (kan downloades i pdf-udgave her) og/eller nedenstående oversigt.

 • Kl. 10-12 i lokale 1451-225: Gæsteforelæsning ved Professor Lore Hühn (Universität Freiburg), der vil tale om On Nature: Schelling and Goethe in Dialogue. Professor Hühn er en af verdens førende Schelling-forskere og er blandt andet præsident for det internationale Schelling-selskab, så alle opfordres til at møde op.
 • Kl. 14-16 i lokale 1467-615: Bogreception i anledning af Forlaget Philosophias udgivelse af Schellings Om den nyere tids historie. München-forelæsninger. I dagens anledning vil bogen kunne købes til en fordelagtig pris. Forlaget serverer desuden lidt vin og snacks.

Alle er velkomne til begge arrangementer.

Programændring + diverse informationer

En række idealismerelaterede informationer fra Kredsens Inderkreds:

 • Ph.d.-forsvar: Kredsens gode ven og faste mødedeltaqer Jesper Lundsfryd Rasmussen skal tirsdag den 8. maj forsvare sin ph.d. om Schelling. Det sker på Syddansk Universitet. Ønsker man at deltage i forsvarshandlingen kan man kontakte Anders Moe Rasmussen (filamr@cas.au.dk), der arbejder på at organisere fælles transport fra Aarhus til Odense
 • Programændring: Semestrets sidste Kredsmøde med Jørn Erslev Andersen er programsat til at løbe af stablen tirsdag den 8. maj. Da dette kolliderer med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar (se ovenfor) har kredsen forhørt sig om muligheden af at flytte dette møde til en senere dato. Dette har Jørn indvilliget i. Semestrets sidste Kredsmøde er derfor blevet flyttet en uge til tirsdag den 15. maj kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet.
 • Forsker-besøg: Onsdag den 9. maj vil Kredsen få besøg af Prof. Dr. Lore Hühn, en af verdens førende Schelling-eksperter og den nuværende formand for der Internationale Schelling-Gesellschaft e.V.. Prof. Dr. Hühn er i Danmark i forbindelse med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar, og har i den forbindelse sagt ja til også at gæste Idealismekredsen. Nærmere detaljer om tid, sted og emne følger snarest.
 • Bog-reception: Onsdag den 9. maj byder desuden på noget så sjældent som en dansk udgivelse af et af Schellings værker. Denne dag regner Forlaget Philosophia nemlig med at kunne afholde udgivelsesreception for den danske oversættelse af Schellings Zur Geschichte der Neuere Philosophie (oversat af Sune Liisberg). Nærmere detaljer følger senere, men der vil formodentligt blive budt på lidt til såvel ganen som halsen, ligesom der nok bliver mulighed for at købe nyudgivelsen til en fordelagtig pris.

Kant Week 2018

Gode Idealister

Kant-gruppen ved Aarhus Universitet afholder den årlige Kant-uge i begyndelsen af maj måned.
 • Fredag den 4. og lørdag den 5. maj fra kl. 10-16.30 er der masterclass med Jens Timmerman fra University of St. Andrews, der vil tale om ‘Kant’s Theory of Sympathy’.
 • Mandag den 7. maj kl. 10 giver Jens Timmermann en åben gæsteforelæsning om ‘Kant and the Supposed Right to Lie’.
 • Mandag den 7. maj fra kl. 13.15-16.40 og tirsdag den 8. maj fra kl. 10-16.40 løber en international workshop om Kant etik med oplæg ved danske og udenlandske Kant-tolkere af stablen.
Se det fulde program for Kant-ugen (her og den tilknyttede workshop (her) med information om tidspunkter, lokaler mm.
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Efterårsprogrammet for Kant Lab Aarhus

Gode Idealister

Guido Kreis har netop annonceret en række Kant-foredrag i efteråret, som led i arbejdet i det såkaldte Kant Lab. Da flertallet af Kredsens medlemmer må formodes at have en interesse i disse foredrag tillader jeg mig derfor at annoncere dem her. De interesserede kan downloade en plakat (pdf-format) med programmet her.

13/9/2017, kl. 9.15-12:00, bygn. 1485/226
Andrew Stephenson (Aarhus University/Southampton) Kant on the Relation of Intuition to Cognition

11/10/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Guido Kreis, Lars Lodberg (AU): The non-existence of things in themselves: arguments for and against

8/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Jacob Lautrup Kristensen (AU): Is being free being as I am in myself?

22/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Gabriele Gava (University of Frankfurt/Main): Kant, the Third Antinomy, and Transcendental Arguments

Det er en god tid at være Tysk Idealist i Aarhus.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielse

Program foråret 2017

Gode idealister

Så er programmet for forårssemestret 2017 færdig. Temaet for semestrets læsninger er naturfilosofien i den tyske idealisme og Feuerbach, og der skal læses tekster af Schelling, Hegel og Feuerbach. Se datoer, oplægsholdere og tekstudvalg nedenfor. Programmet kan også downloades i plakatformat (pdf) her.

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: „Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie“ (1799).

Tirsdag den 21. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekst: F.W.J. Schelling: „Anhang […] betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie“ (1801)

Tirsdag den 4. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekst: G.W.F. Hegel: „Zweiter Teil. Die Naturphilosophie. Einleitung“ i Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830)

Tirsdag den 2. maj, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen
Tekst: Ludwig Feuerbach: Philosophie der Zukunft (1843)

 

Schelling-teksterne læses i den historisk-kritiske udgave (HKA).

Hegel-uddraget læses i Suhrkamp-udgaven: Werke in 20 Bänden (bind 9).

Feuerbach-teksten læses i udgaven fra Fromanns philosophische Taschenbücher fra 1922.

Alle teksterne er tilgængelige på både tysk og engelsk på Kredsens hjemmeside. Kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk) for at få online-adgang.

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Læs mere om Kredsens aktiviteter på www.idealismekredsen.dk/blog eller www.facebook.com/idealismekredsen

 

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Endeligt program for efteråret

Gode Idealister

Så er Kredsens efterårsprogram endelig helt færdig, og de relevante tekster er enten bestilt hjem til Stakbogladen eller lagt på Kredsens hjemmeside. Se nedenfor eller klik på denne lige-til-at-printe-ud-og-hænge-op plakat i pdf-format.

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793) (Reclam-udgaven).

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin:

 • “Sieben dichterischen Maximen”
 • “Über die verschiedenen Arten zu dichten”
 • “Das untergehende Vaterland”
 • “Wenn der Dichter…”

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transscendentalen Idealismus (1800): Abschnitt 5 & 6 + Philosophie der Kunst: Einleitung (1802)

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor v. Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik 1, Suhrkamp-udgaven af Hegels samlede værker, bind 13. Der læses s. 13-29; s. 100-124; s.145-157 og s. 202-211.

Reclam-udgaven af Schillers Über Anmut und Würde er bestilt hjem til Stakbogladen, hvor den indenfor den nærmeste fremtid vil kunne købes for ikke særligt mange penge (under 100 kroner er Generalsekretærens Sekretærs bud).

De øvrige tekster kan findes som pdf-filer på Kredsens hjemmeside, på undersiden “Semestrets tekster”. Siden er kodeordsbeskyttet. Ønsker du adgang til teksterne skriv da til Generalsekretærens Sekretær (cafo[snabela]edu.au.dk) og få kodeordet.

På onsdag drager Generalsekretærens Sekretær på et to måneders forskningsophold i USA, hvorfor han ikke kan deltage i Semestrets første Kredsmøder. Han håber dog, at Kredsens medlemmer på trods af dette formår at at få etableret en frugtbar og interessant diskussion af  de tyske idealisters syn på æstetik, kunst og system. Og så bedes alle Kredsens medlemmer selvfølgelig byde den ny-ansatte lektor Guido Kreis velkommen i Kredsen, når han melder sin ankomst til møderne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Programmet for efterårssemestret 2016

Udklip - Afstemning E16 - 1Gode Idealister

Afstemningen om, hvad Idealismekredsen skal beskæftige sig med i efterårssemestret blev afsluttet den 1. juni. Resultatet blev, at “Idealismens æstetiske skrifter” fik 63 % af de afgivne stemmer (12 ud af 19) og dermed vandt over både “”Postidealistisk religionskritik” (37 % af stemmerne; 7 ud af 19) og ‘Fichtes Retslære (0 % af stemmerne; 0 ud af 19).

Siden da har Kredsens Inderkreds (i dette tilfælde Godfather Anders Moe Rasmussen, Generalsekretærens Sekretær Carsten Fogh Nielsen og Trofast Deltager og Altmuligmand Andreas Vinther Jensen, med særlig bistand fra Hegelfortolker og Strukturalist Søren Rosendal) arbejdet hårdt for at få sammensat et program. Det er nu lykkedes, og vi er stolte af allerede før sommerferien at kunne præsentere efterårets program for Idealismekredsen.

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793)

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
ekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transzendentalen Idealismus: Abschnitt 5 & 6 (1800) + Philosophie des Kunst: Einleitung (1802)

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor, Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik

Nærmere detaljer om tekstudvalg, hvilke udgaver der læses efter m.m. følger efter sommerferien. Men husk allerede nu at reservere plads i kalenderen til efterårets Kredsmøder.

Og med de ord: God sommer til alle!
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Program for efterårssemestret 2015

Gode idealister

Efter heftige diskussioner, fraktionsdannelser og forsøg på ideologisk udrensning er det endelig lykkedes Kredsens Inderkreds at få stablet et program for efterårssemestret 2015 på benene.

Som tidligere annonceret så besluttede Kredsens medlemmer ved (semi)demokratisk netafstemning, at der i efteråret skulle læses tekster relateret til den såkaldte Aenesidemus-strid, dvs. den debat som blev rejst af den anonyme Aenidemus (den tyske filosofiprofessor Gottlob Ernst Schulze) i hans 1792 bog: Aenesidemus oder Über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar Philosophie. Denne teksts betydning for udviklingen af den tyske idealisme kan næppe overvurderes, og de udvalgte tekster og tænkere, som skal gennemgås i dette semester, vil på forskellig vis belyse dette.

Programmet bliver som følger (se desuden den printklar plakat i A3 format her):

Tirsdag den 6. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Mau
Tekst: Karl Leonhard Reinhold (1790): “Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie“.

Tirsdag den 27. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 2,3 (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: Uddrag af Aenesidemus (Gottlob Ernst Schulze) (1792/1911): Aenesidemus oder Über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar Philosophie

Tirsdag den 17. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Johann Gottlieb Fichte (1794/1965): “Rezension Aenesidemus “.

Tirsdag den 1. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: Uddrag fra Salomon Maimon: Nærmere tekstangivelse følger

Tirsdag den 15. december, kl. 19-22, Mødelokale 1,1 (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: G.W.F Hegel (1802/1986) “Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie. Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen und Vergleichung des neuesten mit dem altens“.

Alle teksterne, med undtagelse af Maimon-teksterne, ligger på Kredsens hjemmeside (gå ind under menupunktet “Semestrets tekster” øverst på siden). Her finder man også en lang række andre relevante primær- og sekundærtekster, som den videbegærlige idealist kan forlyste sig med. Det er endnu ikke lykkedes at fremskaffe (engelske) oversættelser af alle de anvendte tekster. Forhåbentlig vil det lykkes i løbet af semestret.

Bemærk: Siden med de relevante tekster er password-beskyttet. Kontakt Kredsens Generalsekretær Carsten Fogh Nielsen, hvis du ønsker at få adgang til teksterne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Program for forårssemestret 2015

Gode idealister

Efter en travl januar måned er det endelig lykkedes Kredsens Inderkreds at få sammenstykket et program for forårssemestret 2015. Som det vil være Kredsens medlemmer bekendt, så står foråret i den tidlige Hegel-kritiks tegn. Der skal læses tekster af den unge Marx og den ældre Schelling. Det skal nok blive godt.

Mødetidspunkter, oplægsholdere og tekstudvalg er som følger (se også den flotte plakat):

Tirsdag den 24. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1.1-1.3, Studenternes Hus>
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boisen
Tekst: Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ + „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 261 – 298 (MEW 1, s. 378-393 og s. 203 – 256).

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekst: Karl Marx: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 298 – 313 (MEW 1, s. 256 – 333).

Tirsdag den 7. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus>
Oplægsholder: Søren Mau
Tekst: Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahr 1844: „Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt“ (MEW Ergänzungsband: Schriften bis 1844. Erster Teil, s. 568-588).

Tirsdag den 28. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekst: F. W. J. Schelling: Geschichte der neueren Philosophie: Hegel, s. 126-163.

Tirsdag den 12. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus>
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekst: F. W. J. Schelling (1977): Philosophie der Offenbarung 1841/42, ed. M. Frank, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 89-160.

Alle tekster, med undtagelse af Schellings Philosophie der Offenbarung, ligger på Kredsens hjemmeside: www.idealismekredsen.dk/blog. Gå ind under ”Semestrets tekster” på menuen foroven, så kan de downloades som pdf. Den manglende Schelling-tekst vil blive uploadet, så snart der er fremskaffet et læsbart eksemplar.

Som sekundærlitteratur kan bl.a. anbefales Manfred Frank (1975): Der unendliche Mangel an Sein (Frankfurt am Main: Suhrkamp), og Habermas’ artikel “Dialektischer Idealismus im Übergang zum Materialismus – Geschichtsphilosophische Folgerugen aus Schellings Idee einer Contraction Gottes” (s. 172-227 i Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974). Habermas-artiklen ligger også på Kredsens hjemmeside.

Program for Forårssemestret 2014

Gode Idealister

Så er Kredsens Inderkreds blevet færdig med programmet for forårssemestret 2014.

Som Kredsens trofaste medlemmer vil vide, så begyndte Kredsen sit virke i foråret 2004. Dette semesters program markerer derfor Kredsens 10-års jubilæum.  Som tidligere annonceret så vil fokus i dette semester derfor være Kants tredje kritik: Kritik der Urteilskraft, som var den første tekst der blev gennemgået i Kredsregi. Og ligesom for 10 år siden så vil det også denne gang være lektor Morten Haugaard Jeppesen, der indleder semestret og giver det første oplæg.

Som yderligere markering af Kredsens jubilæum vil der den 22. maj blive afholdt et endags-seminar med overskriften Kant, Idealism and Freedom (se plakaten her). Oplægsholderne på seminaret vil være en blanding af nye og gamle venner af Kredsen: Robert stern fra University of Sheffield, Camilla Serch-Hanssen, Frode Kjosavik og Jacob Lautrup Kristensen fra Universitetet i Oslo, Esther Oluffa Pedersen fra Roskilde Universitet og Steen Brock fra Aarhus Universitet. Nærmere detaljer om seminarprogrammet følger senere.

Det fulde program for forårssemestret 2014 ser således ud (se plakat med programmet her):

Tirsdag den 18. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Vorrede zur ersten Auflage, 1790 + Einleitung + Erste Fassung der Einleitung

Tirsdag den 18. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Erster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Erster Abschnitt, Zweites Buch. Analytik des Erhabenen (§ 23-29)

Tirsdag den 8. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Dorthe Jørgensen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Erster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Allgemeine Anmerkung zur Exposition der ästhetischen reflektierenden Urteile samt § 41-42 og § 55-60.

Tirsdag den 6. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Zweiter Teil: Kritik der teleologischen Urteilskraft, med særlig fokus på § 61 samt Erste Abteilung. Analytik der teleologischen Urteilskraft (§ 62-68)

Torsdag den 22. maj: Heldagsseminar om Kant, Idealism and Freedom
Oplægsholdere:  Camilla Serck-Hanssen (Oslo), Frode Kjosavik (Oslo), Jacob Lautrup Kristensen (Oslo), Esther Oluffa Pedersen (Roskilde), Steen Brock (Aarhus) og Robert Stern (Sheffield)

Tekstmateriale til Kredsmøderne:
Kritik der Urteilskraft vil blive gennemgået med udgangspunkt i den tyske originaltekst. Anbefalede udgaver: Felix Meiners grønne eller Suhrkamps lilla-røde. (Bemærk at ældre Meiner-udgaver af KdU desværre ikke indeholder Kants første indledning til værket, som findes i et separat bind.

Der findes flere acceptable engelske oversættelser af Kritik der Urteilskraft. James Creed Merediths oversættelse, Critique of Judgment, fra 1952 er en klassiker (men måske en smule bedaget), findes i mange udgaver og kan købes for en billig penge. To nyere oversættelser er Werner S. Pluhars Critique of Judgment (Hackett Publishing 1987, genoptrykt flere gange) og Paul Guyers and Eric Mathews’ Critique of the Power of Judgment (del af The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Cambridge UP, 2000).

Kritik der Urteilskraft er også kommet i en dansk oversættelse: Kritik af dømmekraften oversat af Claus Bratt Østergaard (Det lille Forlag, 2005). Denne udgave er desværre skæmmet af en række fejl og problematiske oversættelsesvalg, der ikke gør oversættelsen velegnet som grundlag for en videnskabelig og akademisk omgang med Kants filosofi.

I morgen vil Generalsekretærens sekretær drage til konference Berlin for, sammen med ligesindede idealister, at markere 200-året for Fichtes død. Ja, faktisk er det netop i dag, den 27. januar, 200 år siden, at Fichte udåndede i Berlin. I dagens anledning får I derfor her et længere citat af den iltre mand fra Sachsen, hvor begrebet ”Wissenschaftslehre” for første gang introduceres for en bredere offentlighed.

Die aufgegebene Frage ist mithin die: Wie ist Gehalt und Form einer Wissenschaft überhaupt, d.h. wie ist die Wissenschaft selbst möglich?

Etwas, worin diese Frage beantwortet wurde, wäre selbst eine Wissenschaft, und zwar die Wissenschaft von der Wissenschaft überhaupt.

Es lässt vor der Untersuchung vorher sich nicht bestimmen, ob die Beantwortung jener Frage möglich seyn werde oder nicht, d.h. ob unser gesammtes Wissen einen erkennbaren festen Grund habe, oder ob es, so innig unter sich verkettet auch die einzelnen Theile desselben seyn mögen, doch zuletzt auf Nichts, wenigstens für uns auf Nichts beruhe. Soll aber unser Wissen für uns einen Grund haben, so muss jene Frage sich beantworten lassen, und es muss eine Wissenschaft geben, in der sie beantwortet wird; und giebt es eine solche Wissenschaft, so hat unser Wissen einen erkennbaren Grund. Es lässt sich demnach über die Gründlichkeit oder Grundlosigkeit unseres Wissens vor der Untersuchung vorher nichts sagen; und die Möglichkeit der geforderten Wissenschaft lässt sich nur durch ihre Wirklichkeit darthun.

Die Benennung einer solchen Wissenschaft, deren Möglichkeit bis jetzt bloss problematisch ist, ist willkürlich. Wenn sich jedoch zeigen sollte, dass der Boden, der nach aller bisherigen Erfahrung für den Anbau der Wissenschaften brauchbar ist, durch die ihm zugehörigen bereits besetzt sey, und dass sich nur noch ein unangebautes Stück Land zeige, nemlich das für die Wissenschaft der Wissenschaften überhaupt; – wenn sich ferner unter einem bekannten Namen (dem der Philosophie) die Idee einer Wissenschaft vorfände, welche doch auch Wissenschaft seyn oder werden will, und welche über den Platz, wo sie sich anbauen soll, mit sich nicht einig werden kann: so wäre es nicht unschicklich, ihr den aufgefundenen leeren Platz anzuweisen. Ob man sich bisher bei dem Worte Philosophie eben das gedacht habe oder nicht, thut überhaupt nichts zur Sache; und dann würde diese Wissenschaft, wenn sie nur einmal Wissenschaft geworden wäre, nicht ohne Fug einen Namen ablegen, den sie aus einer keinesweges übertriebenen Bescheidenheit bisher geführt hat – den Namen einer Kennerei, einer Liebhaberei, eines Dilettantism. Die Nation, welche diese Wissenschaft erfinden wird, wäre es wohl werth, ihr aus ihrer Sprache einen Namen zu geben; und sie könnte dann schlechthin die Wissenschaft, oder die Wissenschaftslehre heissen. Die bisher sogenannte Philosophie wäre demnach die Wissenschaft von einer Wissenschaft überhaupt.

Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie

 

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Semestrets tredje kredsmøde

Tirsdag den 30. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen

Tekstmateriale: Hegels Enzyklopädie bind 1: Erste Abteilung: Die Lehre vom Sein § 84-111 (Suhrkamp s. 181-230).

Efterårets program

Gode idealister

Med hjælp fra en populistisk og pseudo-demokratisk afstemning på hjemmesiden har Kredsens inderkreds endnu engang fået lagt et program. Efteråret vil således stå i Schopenhauers tegn, da vi læser Søren Fauths danske oversættelse af bind 1 af Die Welt als Wille und Vorstellung. Folk er selvsagt velkomne til også at læse den tyske original, men da vi er så heldige at have oversætteren selv som en af semestrets oplægsholdere, besluttede inderkredsen at vi denne gang ville forsøge os med en oversættelse.

Programmet for efterårets møder bliver som følger:

Tid: Tirsdag den 20. september, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Søren R. Fauth
Tekstmateriale: Første bog: ”Første betragtning af verden som forestilling” (s. 67 – 184 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Tid: Tirsdag den 11. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Anden bog: ”Første betragtning af verden som vilje” (s. 187 – 277 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Mandag den 31. oktober – onsdag den 2. november
NNGI-konference: German Idealism Today
Sø-auditorierne
Se www.nngi.org for flere oplysninger.

Tid: Tirsdag den 8. november, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Ole Morsing
Tekstmateriale: Tredje bog: ”Anden betragtning af verden som forestilling” (s. 279-407 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Tid: Tirsdag den 6. december, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jon Auring Grimm
Tekstmateriale: Fjerde Bog: ”Anden betragtning af verden som vilje” (s. 409 – 593 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Programmet kan også downloades i pdf-format her – lige til at printe og hænge op på køleskabet derhjemme.

Vi læser som sagt Søren R. Fauths danske oversættelse af Die Welt als Wille und Vorstellung (Gyldendal 2006). Den kan købes for en beskeden sum penge i Vangsgaards bogudsalg i Frederiksgade (kr. 149,95 sidst jeg tjekkede). Har de den ikke her i Aarhus kan den sikkert skaffes hjem fra København. Alternativt kan man købe Suhrkamps udgave (Band I af Sämtliche Werke in Fünf Bänden).

Vi ser frem til endnu en serie oplysende og opbyggelig møder med livlig diskussion og gode øl bagefter.

PS: Husk at tilmeld jer NNGIs store efterårskonference. Det er ganske gratis og meget let. Man skal bare klikke her.

NNGI Konference – Stockholm den 3-4 juni

Questioning Grounds
Contemporary Readings of German Idealism

3-4 June, 2011
Södertörn University, Stockholm, Sweden

Organized by the Nordic Network for German Idealism (NNGI)
in collaboration with
The Department of Philosophy at the School of Culture and Communication, Södertörn University
and the project
“Loss of Ground as Common Ground”

Speakers:
Miguel de Beistegui
Karin de Boer
Ludger Hagedorn
Susanna Lindberg
Michael Marder
Peter Trawny
Sven-Olov Wallenstein

For more information please e-mail krystof.kasprzak@sh.se with the subject title: NNGI 2011

Program will be uploadet soon.

Forårets program

Gode Idealister

Så har Kredsens inderkreds endnu engang sammensat et rigt og varieret program for det kommende semester. Der vil denne gang blive fokuseret på den (meget) unge Hegel, med særlig vægt på hans skrifter om religion og kristendom. Programmet vil være som følger (se også denne flotte plakat):

IDEALISMEKREDSEN
DEN UNGE HEGEL: FILOSOFI,
RELIGION OG POLITIK
Program forår 2011

Tirsdag den 22. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Fragmente über Volksreligion, G.W.F. Hegel Werke I, p. 9-103

Tirsdag den 8. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Klindt Jensen
Tekstmateriale: Die Positivität der christlichen Religion, G.W.F. Hegel Werke I, p. 104-166

Tirsdag den 29. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Ejvind Hansen
Tekstmateriale: Die Positivität der christlichen Religion, G.W.F. Hegel Werke I, p.166-217

Tirsdag den 12. april, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Entwürfe über Religion und Liebe og Der Geist des Christentums und sein Schicksal, G.W.F. Hegel Werke I, p.239-317

Tirsdag den 3. maj, kl.19-22. Mødelokale 1. Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekstmateriale: Der Geist des Christentums und sein Schicksal, G.W.F. Hegel Werke I, p. 317-418

Teksterne læses efter Suhrkamp-udgaven af Hegels Skrifter: Frühe Schriften. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Werke I
Der er udarbejdet masterkopier af den tyske tekst samt en engelsk oversættelse af Die Positivität der christlichen Religion.
Teksterne findes på IFI´s sekretariat.

Efterårets program

Gode Idealister

Så er det endnu engang lykkedes for Kredsens inderkreds at strikke et både interessant og oplysende semesterprogram sammen. Efter forårets kierkegaardianske excesser vil der i efterårssemesteret blive fokuseret på en af den tyske idealismes, og i det hele taget den moderne filosofis, uomgængelige hovedskikkelser, nemlig vores allesammens Immanuel Kant.

Efter kraftigt lobbyarbejde fra flere af Kredsens medlemmer er det således blevet besluttet at sætte fokus på Kants religionsfilosofi. Vi skal læse dels den berømte diskussion af gudsbeviser i KrV, som bl.a. rummer Kants opgør med det ontologiske gudsbevis, og dels Kants religionsfilosofiske hovedværk, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft, hvor Kant præsenterer sit yderst interessante, men også meget vanskeligt forståelige, forsøg på at forklare og begribe den moralske ondskab. Lettere prætentiøst kan temaet for efterårssemestret således sammenfattes som ”Gud, tro og det onde”. (Og hvis ikke det tema kan tiltrække folk, så ved jeg snart ikke hvad der kan!)

Program, tidspunkter og oplægsholdere er som følger:

Tid: Tirsdag den 14. september, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekstmateriale: Kritik der reinen Vernunft (KrV): Das Ideal der reinen Vernunft, Die transzendentale Dialektik 2. Buch, 3. Hauptstück (KrV A567/B595 – A642/B670)

Tid: Tirsdag den 5. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (Rel.): Vorrede, Erstes Stück: Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem guten: oder über das radikale Böse in der menschlichen Natur (BIII – B64)

Tid: Tirsdag den 26. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Rel. Zweites Stück: Von dem Kampf des guten Prinzips, mit dem bösen, um die Herrschaft über den Menschen (B67 – B124)

Tid: Tirsdag den 16. november, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Esther Oluffa Pedersen
Tekstmateriale: Rel. Drittes Stück: Sieg des guten Prinzips über das böse (B127 – B222)

Tid: Tirsdag den 7. december, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Rel. Viertes Stück: Vom Diest und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Prinzips oder Von Religion und Pfaffentum (B225 – B314)

Programmet kan downloades som flot plakat ved at klikke her.

Møderne er som sædvanligt gratis og åbne for alle interesserede.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten

NNGI-konference i München

Gestalten des Geistes
Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus

Nordic Network for German Idealism (NNGI)
Department of Philosophy, Aarhus University
Lehrstuhl für Philosophie II, LMU München

26. – 27. Mai 2010
Tagungsort: Carl Friedrich von Siemens Stiftung
Südliches Schlossrondell 23, 80638 München

Mittwoch, 26-05-2010

13.00-13.30: Begrüßung

13.30-15.00: Assistant Professor Kristin Gjesdal (Philosophy Department, Temple University, Philadelphia): “Schleiermacher and Kierkegaard on Individuality, Aestheticism and Bildung

15.00-15.30: Kaffeepause

15.30-17.00: Prof. Dr. Jan Rohls, Fakultät für Evangelische Theologie, Universität München: “Kierkegaards Geistbegriff im Kontext des Idealismus

17.00-17.30: Kaffeepause

17.30-19.00: Professor Arne Grøn (Theologische Fakultät, Universität Kopenhagen): “Gestalten der Verzweiflung als Gestalten des Geistes: Kierkegaards Krankheit zum Tode im Kontext einer Phänomenologie des Geistes

Abendessen (Siemensstiftung)

Donnerstag, 27-05-2010

9.00-10.30: Assistant Professor Henrik Jøker Bjerre (Institut für Philosophie, Universität Aarhus): “Kierkegaard´s Voice: The Surplus of Writing as an Obstruction to Systematic Philosophy

10.30-11.00: Kaffeepause

11.00-12.30: Dr. Omri Boehm, Department of Philosophy, Yale University, derzeit Research Fellow am Lehrstuhl für Philosophie II in München: “Reason, Faith and Disobedience: The Binding of Isaac and the Function of the Biblical Text in Kierkegaard and Kant

12.30-13.30: Mittagessen (Siemensstiftung)

13.30-15.00: Prof. Dr. Axel Hutter, Fakultät für Philosophie, Universität München: “Negativismus

15.00-15.30: Kaffeepause

15.30-17.00: Associate Professor Anders Moe Rasmussen (Institut für Philosophie, Universität Aarhus): “Glaube und Offenbarung: Kierkegaard zwischen Jacobi und Schelling

17.00-17.30: Kaffeepause

17.30-19.00: Associate Professor Jon Stewart (Søren Kierkegaard Research Centre, Universität Kopenhagen): “Kierkegaard und Hegel: Die Frage von Glauben und Wissen

Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Für die Teilnahme an der Tagung ist aber eine Anmeldung erforderlich:
Lehrstuhl für Philosophie II
Sekretariat, Tel. 089 / 2180-2488
kristina.maschek@lrz.uni-muenchen.de