Archive for the ‘02 Immanuel Kant’ Category.

Program – Forårssemestret 2020

Gode Idealister

Grundet uforudsete omstændigheder er det først nu lykkedes for Kredsens Inderkreds at få lavet et program for forårets møder. Beklager.

På programmet i dette semester er Kants diskussion af selv og selvbevidsthed i Kritik der reinen Vernunft, primært de såkaldte paralogismer, samt Fichtes kreative (mis)tolkning af denne diskussion. Download programmet i pdf-format her.

Programmet for foråret ser derfor således ud:

Tirsdag den 25. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekster: I. Kant: ”B-deduktionen”, §§15-20+25 samt ”Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft” & “Von den Paralogismen der reinen Vernunft“ B 129-143+ B157-159 & A 338-348/B 396-406.

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Guido Kreis
Tekster: I. Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, A-Paralogismerne 1-4, A 348-380.

Tirsdag den 31. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekster: I. Kant ”Betrachtung über die Summe der reinen Seelenlehre zu Folge diesen Paralogismen“, A 381-405.

Tirsdag den 14. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekster: Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, B-Paralogismerne B 399- 431.

Tirsdag den 5. maj, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekster: J.G. Fichte: ”Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre” Abschnitt 1-6 (SW I:453-491).

Da læsemængden til hver mødegang er relativt overkommelig, vil Kredsmøderne i dette semester bruge mere tid på diskussion og mindre tid på oplæg end vanligt. Planen er, at oplæggene vil tage mellem 30-45 minutter, hvorefter der vil være diskussion. Dette betyder omvendt, at teksterne i højere grad end tidligere, forventes læst.

De relevante tekster vil blive gjort tilgængelige på Kredsens hjemmeside, primært på tysk, men hvor det er muligt også på engelsk og/eller dansk.

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær (og fungerende Bagmand for Kredsen)
Carsten Fogh Nielsen

Program for efterårssemestret

Gode Idealister

Afstemningen om temaet for Kredsens efterårsprogram endte med en knusende sejr til “Udvalgte temaer fra den tyske idealismes politiske filosofi hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.” (11 stemmer/73 %)” over “Fichtes Retsfilosofi, Grundlage des Naturrechts, fra 1796″ (4 stemmer/27 %).

På den baggrund har Kredsens Inderkreds udarbejdet et program, der udover en række oplæg ved danske forskere også inkluderer et besøg af og oplæg ved den kendte tyske filosofi og Hegel-ekspert Michael Quante. Se programmet nedenfor eller klik på plakaten i pdf-format lige her.

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Besøg af professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Oplægsholder: Michael Quante
Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“.

NB: ÆNDRET DATO
Onsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: I. Kant: “Das Öffentliche Recht”, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: “Einleitung” + “Erstes Hauptstück” (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck”, indledende afsnit (§ 8) i Grundlage des Naturrechts.

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts:  “Vorrede“; “Einleitung“ (§ 1-7, 29-33); “Zweiter Teil: Die Moralität“ (§ 141); Dritter Teil: Die Sittlichkeit“ (§ 142-147, 156-162, 181-185, 187-190, 194, 201-208, 243-246, 251, 256-261, 264-265, 268-269, 330-331, 333-334, 338, 340, 342, 344-345, 347-348, 352, 354, 358, 360. Og Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: § 488-491, 495-496, 498-508, 511-512, 539-546.

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler
Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”
Tekster:

  • G. W. F. Hegel: ”Vorrede”, i Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 11-28. (G. W. F. Hegel: “Preface” i Elements of the Philosophy of Right, red. Allen W. Wood, oversat af H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 9-23).
  • Arnold Ruge: ”Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unsrer Zeit. Erster artikel”, i Die hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im Deutschen Vormärz, red. Heinz Pepperle & Ingrid Pepperle (Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1986), 443-472. (Arnold Ruge: ”Hegel’s ‘Philosophy of Right’ and the Politics of Our Times”, i The Young Hegelians. An Anthology, red. Lawrence S. Stepelevich (New York: Humanity Books, 1999), 211-236.)
  • Karl Marx: ”Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, i Marx-Engels Gesamtausgabe I/2, 170-183. (Karl Marx: ”A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Introduction”, i Early Writings, oversat af Rodney Livingstone & Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), 243-258).
  • August Cieszkowski: Gott und Palingenesie. Erster, kritischer Theil, §§ 2-5 (Berlin: E. H. Schröder, 1842), 12-38.

Som det fremgår af ovenstående indledes semestret allerede i næste uge, tirsdag den 3. september, med Quantes besøg (se plakaten her). Som forberedelse til besøget har Quante fremsendt en (engelsksproget) tekst fra 2010, “After Hegel. The Realization of Philosophy through Action”, som han vil tale over. Teksten er tilgængelig her på siden under fanen “Semestrets tekster”. Semestrets øvrige tekster vil blive lagt på siden hurtigst muligt, primært som tyske originaltekster, men hvis muligt også med engelske eller danske oversættelser.

Andre oplysninger: Anders Moe Rasmussen, Kredsens Godfather og Bagmand, vil det næste års tid primært residere i Tyskland, hvor han skal skrive på Den Store Bog om Kierkegaard, Jacobi og den tyske idealisme. I Bagmandens fravær overtager Generalsekretærens Sekretær, Carsten Fogh Nielsen, rollen som Kreds- og Forskningsenhedsleder og oplyst enevældshersker.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Aarhus Kant Week 2019

The Aarhus Kant Week wants to encourage a lively and controversial discussion of the most important themes from one of the major philosophers of modern times. At issue is a reassessment of the Kantian model of critical thinking. For the Aarhus Kant Week, an internationally acknowledged philosopher and Kant researcher is invited to present and discuss their recent work in Kantian philosophy. The events of the week include a master class, a public lecture, and an international workshop on core topics from Kant. This year’s guest lecturer is Professor Rachel Zuckert (Northwestern University).

Rachel Zuckert is Professor of Philosophy at Northwestern University (Evanston/Illinois) and the president of the North American Kant Society. She is a leading and internationally recognized scholar on Kant, Kant’s eighteenth-century contemporaries (especially Herder) and post-Kantian nineteenth-century philosophy. Her book Kant on Beauty and Biology (Cambridge University Press, 2007), by now already a classic, for the first time seriously discussed the question of the unity of the seemingly diverse parts of Kant’s Critique of Judgment, covering aesthetics and beauty as well as teleology and organic nature. Her most recent book, Herder’s Naturalist Aesthetics, is forthcoming with Cambridge University Press in 2019. She is currently working on a collection of essays treating various topics in eighteenth-century Scottish aesthetics.

Download an overview of the 2019 Kant Week’s activities here.

Download a poster for the 2019 Kant Week here.

Read more about the 2019 Kant week here.

The events of the Aarhus Kant Week are organised by the Kant Research Project at the Department of Philosophy and the History of Ideas.

Organisers:

Guido Kreis, Associate Professor: Contact: guido.kreis[at]cas.au.dk
Lars Lodberg, PhD Fellow: Contact: filll[at]cas.au.dk

The Kant Research Project and the events of the Kant Week are generously funded by Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF).

 

Kant Week 2018

Gode Idealister

Kant-gruppen ved Aarhus Universitet afholder den årlige Kant-uge i begyndelsen af maj måned.
  • Fredag den 4. og lørdag den 5. maj fra kl. 10-16.30 er der masterclass med Jens Timmerman fra University of St. Andrews, der vil tale om ‘Kant’s Theory of Sympathy’.
  • Mandag den 7. maj kl. 10 giver Jens Timmermann en åben gæsteforelæsning om ‘Kant and the Supposed Right to Lie’.
  • Mandag den 7. maj fra kl. 13.15-16.40 og tirsdag den 8. maj fra kl. 10-16.40 løber en international workshop om Kant etik med oplæg ved danske og udenlandske Kant-tolkere af stablen.
Se det fulde program for Kant-ugen (her og den tilknyttede workshop (her) med information om tidspunkter, lokaler mm.
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Efterårsprogrammet for Kant Lab Aarhus

Gode Idealister

Guido Kreis har netop annonceret en række Kant-foredrag i efteråret, som led i arbejdet i det såkaldte Kant Lab. Da flertallet af Kredsens medlemmer må formodes at have en interesse i disse foredrag tillader jeg mig derfor at annoncere dem her. De interesserede kan downloade en plakat (pdf-format) med programmet her.

13/9/2017, kl. 9.15-12:00, bygn. 1485/226
Andrew Stephenson (Aarhus University/Southampton) Kant on the Relation of Intuition to Cognition

11/10/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Guido Kreis, Lars Lodberg (AU): The non-existence of things in themselves: arguments for and against

8/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Jacob Lautrup Kristensen (AU): Is being free being as I am in myself?

22/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Gabriele Gava (University of Frankfurt/Main): Kant, the Third Antinomy, and Transcendental Arguments

Det er en god tid at være Tysk Idealist i Aarhus.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielse

Kant Week in Aarhus

The Kant Research Group announces the following three events at the upcoming Aarhus Kant Week 2017:

 

Master Class with James Conant (University of Chicago): Why Kant is not a Kantian

 
8-9 May 2017, Aarhus University, Søauditorierne, William Scharff Auditoriet

All are welcome. Graduate students and young researchers are particularly encouraged to attend. Registration is required. Please send your name and university affiliation to: KantWeek2017@gmail.com

 

Public Lecture: Kant’s Critique of the Layer-Cake Conception of the Mind

James Conant (University of Chicago)

 
10 May 2017, 11:15-13:00, Aarhus University, Søauditorierne, Jeppe Vontilius Auditoriet (1252-310)

All are welcome.

 

Transcendental Idealism and Skepticism – New Perspectives

International Workshop

 
11 May 2017, 9:30-18:15, Aarhus University, Søauditorierne, Jeppe Vontilius Auditoriet (1252-310)

12 May 2017, 9:30-18:15, Aarhus University, Søauditorierne, Merete Barker Auditoriet (1253-211)

All are welcome. No registration required.

Speakers: James Conant (University of Chicago), Carsten Fogh Nielsen (Aarhus University), Anil Gomes (Oxford), Dietmar Heidemann (University of Luxembourg), Guido Kreis (Aarhus University), Lars Lodberg (Aarhus University), Jacob Lautrup Kristensen (University of Oslo), Jessica Leech (King’s College, London), Camilla Serck-Hansen (University of Oslo), Andrew Stephenson (Oxford/Aarhus University).

For more information see the full preliminary programme as a pdf here.

More detailed information will be available soon on: conferences.au.dk/KantWeek2017

Kantian Standing Group of the ECPR

Generalsekretærens Sekretær har modtaget følgende opfordring, som hermed viderebringes til Kredsens medlemmer.

INVITATION TO JOIN: KANTIAN STANDING GROUP OF THE ECPR

The Kantian Political Thought Standing Group (KSG) of the European Consortium for Political Research (ECPR) is an international network of academics working on Kantian or Kant-related themes in moral and political philosophy. A distinctive feature of the KSG is a focus on the Kantian priority of practical over theoretical philosophy; this however is not to be understood as encouraging the study of Kantian moral and political philosophy at the expense of epistemology and metaphysics. On the contrary, practical philosophy is first broadly understood not only to include, for instance, Kantian anthropology and the philosophy of religion, but also the philosophy of history; secondly, the KSG encourages the examination of all theoretical issues relevant for the clarification, presentation and discussion of currently urgent normative and political issues, particularly, but not only, issues in epistemology and metaphysics.

The KSG is a very active research network, having organised various events: sections on Kant-related themes at the annual ECPR General Conferences, Summers Schools, Research Sessions and Workshops. We had an excellent 2015, with a section on “Kantian Rights” organised for the ECPR General Conference in Montreal and a Summer School on “Methods in Normative Political Philosophy” organised at Keele University jointly with the Political Theory Standing Group. For this year, we are organising a section on “Kantian Peace” for the ECPR General Conference in Prague, and co-organising again a summer school on the topic of methodology.

Membership is free and to join is relatively easy and can be done online. For those without a MyECPR account, this can be created easily here:
https://ecpr.eu/LoginCreateNewAccount.aspx

Once you have a MyECPR account, please login here:
https://ecpr.eu/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginCreateNewAccount.aspx

and, then, if you press the “MyECPR” link on the top-right of the page, please select “My groups”. Select “See list of current Standing Groups and Research Networks” and find the Kantian Political Thought – click “Details” and, then, “Join”.

In joining, you will support a network that contributes significantly to Kantian research. Many thanks in anticipation and if you have any problems when trying to join, please let me know.

Best wishes,
Sorin Baiasu
Professor of Philosophy
Keele University
Co-convenor of the ECPR Kantian Standing Group

CfA: The Idea of Purposiveness in Kant and German Idealism

Call for Abstracts

THE IDEA OF PURPOSIVENESS IN KANT AND GERMAN IDEALISM

November  28–29, 2014
University of Leuven

Invited speakers:
Stefan Bird-Pollan (University of Kentucky)
James Kreines (Claremont McKenna College)
Gertrudis Van de Vijver (University of Ghent)
Lea Ypi (London School of Economics)

Whereas Descartes, Spinoza and their followers discarded the Aristotelian idea of purposiveness, Kant realized that a purely mechanistic account of the world failed to satisfy the demands of pure reason. Reintroducing the
idea of purposiveness in modern philosophy, he again granted thought the capacity to conceive of a manifold as an organized whole, albeit not without qualifying the idea of purposiveness as merely subjective.

Kant’s various discussions of purposiveness in the Critique of Judgment and other texts have been the subject of much debate. However, much less attention has been paid to the impact of the idea of purposiveness on the development of German Idealism.

In this regard, three elements of Kant’s thought seem to be particularly relevant. First, the idea of purposiveness allowed Kant, in the Critique of Judgment, to conceive of the various parts of his critical philosophy as a unity. Second, this idea can be said to inform his conception of moral self-determination in the Critique of Practical Reason. Third, the idea of purposiveness seems to underlie the account of the human faculties in the Critique of Pure Reason as well as Kant’s conception of a system of pure reason in this work. There is no doubt that Fichte, Schelling and Hegel developed their philosophical systems by drawing on one or more of these elements. It is less clear, however, how exactly they appropriated and modified Kant’s views.

Addressing Kant’s critical philosophy as a whole rather than the third Critique alone, the conference aims to investigate Kant’s multi-faceted conception of purposiveness and, on that basis, trace its further development and transformation in German Idealism.

The conference aims at stimulating fruitful exchanges between established scholars, young researchers, and PhD students. Presentation time will be 30 minutes + 15 minutes for discussion. Abstracts (about 500 words) should be sent in MSWord as attachment to purposiveness2014@kuleuven.be

Abstracts should be prepared for double-blind review by removing any identification details. Name, paper title, institutional position, affiliation and email address should be included in the body of the email.

Submission deadline: August 28, 2014

Notification of acceptance by September 10, 2014.

Please note that the organizers will not be able to provide funding for travel or accommodation.

Organizers: Karin de Boer (Leuven), Gesa Wellmann (Leuven), Henning Tegtmeyer (Leuven), Geert van Eekert (Antwerp), and Gertrudis Van de Vijver (Ghent).

University of Leuven
Institute of Philosophy
Kardinaal Mercierplein 2
3000 Leuven
BELGIUM

Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 6. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen

Tekst: Immanuel Kant: KdUZweiter Teil: Kritik der teleologischen Urteilskraft, med særlig fokus på § 61 samt Erste Abteilung. Analytik der teleologischen Urteilskraft (§ 62-68)

Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 8. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus

Oplægsholder: Dorthe Jørgensen

Tekst: Immanuel Kant: KdUErster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Allgemeine Anmerkung zur Exposition der ästhetischen reflektierenden Urteile samt § 41-42 og § 55-60.

 

Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 18. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen

Tekst: Immanuel Kant: KdUErster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Erster Abschnitt, Zweites Buch. Analytik des Erhabenen (§ 23-29)

Kredsens 10-års jubilæumsseminar

Gode idealister

Så foreligger der et program for Idealismekredsens store 10-års jubilæums seminar. Seminaret har overskriften Kant, Idealism and Freedom og løber af stablen torsdag den 22. maj fra kl. 09.00 til kl. 17.30 i Nobelsalen, bygn. 1485, lokale 123, Nobelparken, Aarhus Universitet. Se plakaten for seminaret her.

09.00-09.15: Anders Moe Rasmussen: Opening remarks

09.15-10.15: Robert Stern: Round Kant or Through Him? William James and Kant on Free Will


10.30-11.30: Jakob Lautrup: Kant’s Ethical Idealism

11.45-12.45: Frode Kjosavik: “Freedom of Thought” – Kant on the Spontaneity of Cognition

12.45-14.00: Lunch break

14.00-15.00: Camilla Serck-Hanssen: Kant and The Liberating Potential of Rhetoric

15.00-16.00: Esther Oluffa Pedersen: Kant’s Assessment of Culture in the Critique of Judgment

16.00-16.30: Coffee break

16.30-17.30: Steen Brock: Philosophy of Culture as Metaphysics – Considerations on Ernst Cassirer´s Philosophy

Deltagelse i seminaret er gratis, men tilmelding til arrangementet er påkrævet. Man tilmelder sig her, og deadline for tilmelding er 8. maj, 2014.

Seminaret er organiseret af Kredsens Godfather, lektor, cand.theol. Anders Moe Rasmussen og Generalsekretærens Sekretær postd.doc Carsten Fogh Nielsen i samarbejde med Forskningsprogrammet for Filosofi og Idehistorie.

 

Samlet program med abstracts.

Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 18. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen

Tekst: Immanuel Kant: KdUVorrede zur ersten Auflage, 1790 Einleitung + Erste Fassung der Einleitung

Program for Forårssemestret 2014

Gode Idealister

Så er Kredsens Inderkreds blevet færdig med programmet for forårssemestret 2014.

Som Kredsens trofaste medlemmer vil vide, så begyndte Kredsen sit virke i foråret 2004. Dette semesters program markerer derfor Kredsens 10-års jubilæum.  Som tidligere annonceret så vil fokus i dette semester derfor være Kants tredje kritik: Kritik der Urteilskraft, som var den første tekst der blev gennemgået i Kredsregi. Og ligesom for 10 år siden så vil det også denne gang være lektor Morten Haugaard Jeppesen, der indleder semestret og giver det første oplæg.

Som yderligere markering af Kredsens jubilæum vil der den 22. maj blive afholdt et endags-seminar med overskriften Kant, Idealism and Freedom (se plakaten her). Oplægsholderne på seminaret vil være en blanding af nye og gamle venner af Kredsen: Robert stern fra University of Sheffield, Camilla Serch-Hanssen, Frode Kjosavik og Jacob Lautrup Kristensen fra Universitetet i Oslo, Esther Oluffa Pedersen fra Roskilde Universitet og Steen Brock fra Aarhus Universitet. Nærmere detaljer om seminarprogrammet følger senere.

Det fulde program for forårssemestret 2014 ser således ud (se plakat med programmet her):

Tirsdag den 18. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Vorrede zur ersten Auflage, 1790 + Einleitung + Erste Fassung der Einleitung

Tirsdag den 18. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Erster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Erster Abschnitt, Zweites Buch. Analytik des Erhabenen (§ 23-29)

Tirsdag den 8. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Dorthe Jørgensen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Erster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Allgemeine Anmerkung zur Exposition der ästhetischen reflektierenden Urteile samt § 41-42 og § 55-60.

Tirsdag den 6. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Zweiter Teil: Kritik der teleologischen Urteilskraft, med særlig fokus på § 61 samt Erste Abteilung. Analytik der teleologischen Urteilskraft (§ 62-68)

Torsdag den 22. maj: Heldagsseminar om Kant, Idealism and Freedom
Oplægsholdere:  Camilla Serck-Hanssen (Oslo), Frode Kjosavik (Oslo), Jacob Lautrup Kristensen (Oslo), Esther Oluffa Pedersen (Roskilde), Steen Brock (Aarhus) og Robert Stern (Sheffield)

Tekstmateriale til Kredsmøderne:
Kritik der Urteilskraft vil blive gennemgået med udgangspunkt i den tyske originaltekst. Anbefalede udgaver: Felix Meiners grønne eller Suhrkamps lilla-røde. (Bemærk at ældre Meiner-udgaver af KdU desværre ikke indeholder Kants første indledning til værket, som findes i et separat bind.

Der findes flere acceptable engelske oversættelser af Kritik der Urteilskraft. James Creed Merediths oversættelse, Critique of Judgment, fra 1952 er en klassiker (men måske en smule bedaget), findes i mange udgaver og kan købes for en billig penge. To nyere oversættelser er Werner S. Pluhars Critique of Judgment (Hackett Publishing 1987, genoptrykt flere gange) og Paul Guyers and Eric Mathews’ Critique of the Power of Judgment (del af The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Cambridge UP, 2000).

Kritik der Urteilskraft er også kommet i en dansk oversættelse: Kritik af dømmekraften oversat af Claus Bratt Østergaard (Det lille Forlag, 2005). Denne udgave er desværre skæmmet af en række fejl og problematiske oversættelsesvalg, der ikke gør oversættelsen velegnet som grundlag for en videnskabelig og akademisk omgang med Kants filosofi.

I morgen vil Generalsekretærens sekretær drage til konference Berlin for, sammen med ligesindede idealister, at markere 200-året for Fichtes død. Ja, faktisk er det netop i dag, den 27. januar, 200 år siden, at Fichte udåndede i Berlin. I dagens anledning får I derfor her et længere citat af den iltre mand fra Sachsen, hvor begrebet ”Wissenschaftslehre” for første gang introduceres for en bredere offentlighed.

Die aufgegebene Frage ist mithin die: Wie ist Gehalt und Form einer Wissenschaft überhaupt, d.h. wie ist die Wissenschaft selbst möglich?

Etwas, worin diese Frage beantwortet wurde, wäre selbst eine Wissenschaft, und zwar die Wissenschaft von der Wissenschaft überhaupt.

Es lässt vor der Untersuchung vorher sich nicht bestimmen, ob die Beantwortung jener Frage möglich seyn werde oder nicht, d.h. ob unser gesammtes Wissen einen erkennbaren festen Grund habe, oder ob es, so innig unter sich verkettet auch die einzelnen Theile desselben seyn mögen, doch zuletzt auf Nichts, wenigstens für uns auf Nichts beruhe. Soll aber unser Wissen für uns einen Grund haben, so muss jene Frage sich beantworten lassen, und es muss eine Wissenschaft geben, in der sie beantwortet wird; und giebt es eine solche Wissenschaft, so hat unser Wissen einen erkennbaren Grund. Es lässt sich demnach über die Gründlichkeit oder Grundlosigkeit unseres Wissens vor der Untersuchung vorher nichts sagen; und die Möglichkeit der geforderten Wissenschaft lässt sich nur durch ihre Wirklichkeit darthun.

Die Benennung einer solchen Wissenschaft, deren Möglichkeit bis jetzt bloss problematisch ist, ist willkürlich. Wenn sich jedoch zeigen sollte, dass der Boden, der nach aller bisherigen Erfahrung für den Anbau der Wissenschaften brauchbar ist, durch die ihm zugehörigen bereits besetzt sey, und dass sich nur noch ein unangebautes Stück Land zeige, nemlich das für die Wissenschaft der Wissenschaften überhaupt; – wenn sich ferner unter einem bekannten Namen (dem der Philosophie) die Idee einer Wissenschaft vorfände, welche doch auch Wissenschaft seyn oder werden will, und welche über den Platz, wo sie sich anbauen soll, mit sich nicht einig werden kann: so wäre es nicht unschicklich, ihr den aufgefundenen leeren Platz anzuweisen. Ob man sich bisher bei dem Worte Philosophie eben das gedacht habe oder nicht, thut überhaupt nichts zur Sache; und dann würde diese Wissenschaft, wenn sie nur einmal Wissenschaft geworden wäre, nicht ohne Fug einen Namen ablegen, den sie aus einer keinesweges übertriebenen Bescheidenheit bisher geführt hat – den Namen einer Kennerei, einer Liebhaberei, eines Dilettantism. Die Nation, welche diese Wissenschaft erfinden wird, wäre es wohl werth, ihr aus ihrer Sprache einen Namen zu geben; und sie könnte dann schlechthin die Wissenschaft, oder die Wissenschaftslehre heissen. Die bisher sogenannte Philosophie wäre demnach die Wissenschaft von einer Wissenschaft überhaupt.

Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie

 

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Call for Papers – German Idealism and religion

2010 ISRLC Conference, University of Oxford

Abstracts are now being sought for a panel on German Idealism at the 2010 International Society for Religion, Literature and Culture conference taking place at the University of Oxford next September on the topic, “Attending to the Other: Critical Theory and Spiritual Practice”.

German Idealism and Religion Panel

Our contemporary preoccupations with self/other relations can be traced back directly to the German Idealist dialectic of Same and Other. The task of this panel will be to uncover critical theory’s presuppositions and prejudices on this topic by excavating their philosophical and theological origins in German Idealism. Questions that may be considered include: To what extent does Hegel’s master-slave dialectic still determine how we conceive the other? Did Kantian phenomenalism foreclose the possibility of experiencing otherness? Is Hölderlin’s expectant anticipation of the coming god an appropriate manner in which to attend to the other? The panel welcomes papers that focus not just on German Idealism narrowly considered (Kant, Fichte, Schelling and Hegel), but also the various theologies, romanticisms and materialisms which emerged out of it in the first half of the nineteenth century, as well as its legacy in contemporary critical and religious theories.

Deadline: March 30, 2010.

Please see the conference website: www.theology.ox.ac.uk/ISRLC for more details on submitting abstracts and the call for papers for other panels running at the conference (including critical theory and continental philosophy of religion).

Call for papers – The Kant Yearbook

The KANT YEARBOOK

is now accepting submissions for its second issue in 2010. The KANT YEARBOOK is an international journal that publishes articles on the philosophy of Immanuel Kant. It is the KANT YEARBOOK’s goal to intensify innovative research on Kant on the international scale. For that reason the KANT YEARBOOK prefers to publish articles in English, however articles in German will also be considered. Each issue will be dedicated
to a specific topic.

The second issue’s topic is: METAPHYSICS.

All papers, historical or systematic, related to the problem of METAPHYSICS in Kant’s philosophy are welcome, though there is a strong preference for papers focusing on the classical theoretical meaning of METAPHYSICS like in metaphysica specialis (soul, world/universe, God) and metaphysica generalis (ontology). However, contemporary approaches to METAPHYSICS as they relate to Kantian topics like appearance–thing-in-itself, primary and secondary qualities, substance, causality, freedom, idealism, realism, etc. are also welcome.

The KANT YEARBOOK practices double-blind review, i.e. the reviewers are not aware of the identity of a manuscript’s author, and the author is not aware of the reviewer’s identity. Submitted manuscripts must be anonymous; that is the authors’ names and references to their work capable of identifying them are not to appear in the manuscript.

Detailed instructions and author guidelines are available at
www.hofstra.edu/Academics/Colleges/HCLAS/PHI/phi_Kant_Yearbook.html.

For further information contact the editor or the publisher Walter de Gruyter, Berlin/New York (www.degruyter.com).

Paper submissions should go to dietmar.heidemann@uni.lu

Deadline for submission is May 10, 2009.

Editor: Dietmar H. Heidemann (Hofstra University/University of Luxembourg).

Editorial Board: Henry E. Allison (University of California at Davis), Karl Ameriks (Notre Dame), Gordon Brittan (Montana State University), Klaus Düsing (University of Cologne), Daniel O. Dahlstrom (Boston University), Kristina Engelhard (University of Cologne), Hannah Ginsborg (University of California at Berkeley), Michelle Grier (University of San Diego), Thomas Grundmann (University of Cologne), Paul Guyer (University of Pennsylvania), Robert Hanna (University of Colorado at Boulder), Georg Mohr (University of Bremen), Angelica Nuzzo (Brooklyn College/CUNY), Robert Stern (Sheffield University), Dieter Sturma (University of Bonn), Ken Westphal (University of Kent), Markus Willaschek (University of Frankfurt).

Publisher: De Gruyter Berlin/New York

Dietmar H. Heidemann
Assistant Professor
Department of Philosophy
Hofstra University
Hempstead, NY 11549 USA
email: dietmar.heidemann@hofstra.edu
phone: 516.463.1001
www.hofstra.edu/Academics/HCLAS/Philosophy/PHI_faculty_Heidemann.cfm

Britisk Kant-konference med call for papers

UK Kant society annual conference
Second call for papers
Lancaster University 27-29 August 2009

 
Kant: morality & society

Keynote speakers: Arthur Ripstein, Onora O’Neill* Stephen Darwall
(* to be confirmed)
 
Call for papers & graduate sessions

Papers are invited from academics and graduate students across the broad theme of the conference. Deadline 31 January 2009.

For further details please see the conference website: http://www.lancs.ac.uk/kant.
In case of query or to submit papers please e-mail Garrath Williams:
g.d.williams@lancaster.ac.uk

UK Kant Society website: http://www.keele.ac.uk/UKKS
Conference website: http://www.lancs.ac.uk/kant

XI. Internationaler Kant-Kongress Pisa 2010‏

During the general meeting held in Mainz on 22 October 2005 the Kant-Gesellschaft e.V. has authorized the Società Italiana di Studi Kantiani to organize in collaboration with the University of Pisa the 11th International Kant Congress in Pisa, Italy. The congress will take place from 22 to 26 May 2010. The official languages of the congress are German,
English, French, and Italian. The congress will include plenary sessions featuring keynote speakers and parallel sessions followed by discussion. Simultaneous translation will be available for plenary sessions.

The general topic of the congress is “Kant and Philosophy in a Cosmopolitan Sense”. This topic refers to the “cosmopolitan concept” (Weltbegriff, conceptus cosmicus) of philosophy. According to Kant, philosophy in a cosmopolitan sense concerns that which necessarily interests everyone. Philosophy in this sense is the “science of the relation of every cognition to the essential ends of human reason”. This cosmopolitan sense of philosophy provides the opportunity for reflection on the meaning and function of philosophy in its relation to every form of knowledge and to every aspect of human life.

The congress will consider all aspects of Kant’s philosophy. However, contributions on Kant’s concept of philosophy will be especially welcomed. Sessions are planned on the following topics:

(1) Kant and thephilosophical tradition
(2) Theory of cognition and logic
(3) Science, mathematics, and philosophy of nature
(4) Ontology and metaphysics
(5) Ethics
(6) Law and justice
(7) Politics and history
(8) Anthropology and psychology
(9) Religion and theology
(10) Aesthetics
(11) Kant’s concept of philosophy
(12) Kant’s heritage
(13) Kant and the Leibnizian tradition
(14) Kant and Schopenhauer (in collaboration with the Schopenhauer-Gesellschaft).

Everyone interested is encouraged to participate.

Papers can be written in any of the four official languages mentioned above. Papers must be submitted electronically through the congress website (www.kant2010.it), along with an abstract of up to 10 lines. The maximum length of papers is 10 pages (font: Times New Roman 12, line spacing: 1,5). Papers must specify which session they are intended for. Papers must not contain any information enabling referees to identify the author (for instance references to one’s own works, indicated as such). Only papers written in correct grammar in any of the four congress languages will be considered for selection. The deadline for submissions is 31 May 2009. Authors will be notified by 31 December 2009 as to whether their paper has been accepted. Plenary session papers and parallel session papers will be published in the congress proceedings.

Further information on the congress and on the registration will be made available on the congress website. Until the official congress website is launched, requests for information can be addressed to the President of the Società Italiana di Studi Kantiani, Prof. Claudio La Rocca, e-mail: Claudio.LaRocca@unige.it, Università di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione, C.so A. Podestà 2, 16128 Genova, Italy.

Sensation: Zizek i Kredsen!!

Via mere eller mindre lyssky kontakter og hårdt fodarbejde af visse af Generalsekretariatets medlemmer er det lykkedes at overtale den verdensberømte slovenske filosof mm. Slavoj Zizek til at give et foredrag for Kredsens medlemmer.

SLAVOJ ZIZEK
“Kant and Hegel and the antinomies”

Mødesal 1
Studenternes Hus
Frederik Nielsens vej
Fredag den 15. august kl. 13-16

Mød op og få Sandheden forklaret af Mesteren selv. 

Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar

Nedenstående burde være af interesse for Kredsens medlemmer.

PH.D.-GRADEN
OFFENTLIGT FORSVAR

Ph.d.-studerende Henrik Jøker Bjerre

Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i filosofi forsvares ph.d.-afhandlingen

”Kantian Deeds”

Onsdag d.13. august 2008 kl. 13 prc.
i
Richard Mortensen Stuen
Studenternes Hus
Frederik Nielsensvej

Bedømmelsesudvalget:
Lektor Morten Haugaard Jeppesen, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet (formand).
Lektor Mladen Dolar, Department of Philosophy, University Ljubljana, Slovenien.
Lektor Thomas Wallgren, Department of Philosophy, University of Helsinki, Finland.

Hovedvejleder:
Lektor Steen Brock, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet.

Afhandlingen er fremlagt på Afdeling for Filosofi