Archive for the ‘Foredrag’ Category.

Kierkegaard-foredrag

Gode Idealister

Torsdag den 20. juni, kl. 19.15-22.00 i Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet giver Alison Assiter, professor i filosofi ved University of West England, Bristol, et foredrag om Kierkegaard i Idealismekredsen. Foredraget har titlen: ‘Abraham believes by virtue of the absurd; an attempt at an explanation’.

Det er gratis at deltage i foredraget, og alle er velkomne.

Alison Assiter er forfatter til en lang række bøger og artikler om blandt andet feminisme, Althusser og Kierkegaard:

Pornography, feminism, and the individual. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1989.
Althusser and feminism. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1990
(w. Carol Avedon) Bad girls and dirty pictures: the challenge to reclaim feminism. London Boulder, Colo: Pluto Press, 1993.
Enlightened women modernist feminism in a postmodern age. London New York: Routledge, 1996.
Revisiting universalism. Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2003.
Kierkegaard, metaphysics and political theory unfinished selves. London New York: Continuum International Publishing Group, 2009.
(w. Margherita Tonon) Kierkegaard and the political. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2012.
Kierkegaard, Eve, and metaphors of birth. London New York: Rowman & Littlefield International, 2015.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Link til Facebook-begivenhed: https://www.facebook.com/events/1907410532693108/

Efterårsprogrammet for Kant Lab Aarhus

Gode Idealister

Guido Kreis har netop annonceret en række Kant-foredrag i efteråret, som led i arbejdet i det såkaldte Kant Lab. Da flertallet af Kredsens medlemmer må formodes at have en interesse i disse foredrag tillader jeg mig derfor at annoncere dem her. De interesserede kan downloade en plakat (pdf-format) med programmet her.

13/9/2017, kl. 9.15-12:00, bygn. 1485/226
Andrew Stephenson (Aarhus University/Southampton) Kant on the Relation of Intuition to Cognition

11/10/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Guido Kreis, Lars Lodberg (AU): The non-existence of things in themselves: arguments for and against

8/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Jacob Lautrup Kristensen (AU): Is being free being as I am in myself?

22/11/2017, kl. 9:15-12:00, bygn. 1485/226.
Gabriele Gava (University of Frankfurt/Main): Kant, the Third Antinomy, and Transcendental Arguments

Det er en god tid at være Tysk Idealist i Aarhus.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielse

Kierkegaard-foredrag tirsdag den 20. oktober

Tirsdag den 20. oktober kl. 19-22 er Idealismekredsen vært ved et ekstraordinært Kierkegaard-foredrag. Foredraget finder sted i Studenternes Hus, Aarhus, Mødelokale 2.

Oplægsholder er Michael Burns (University of the West of England), som holder et oplæg med titlen “A Fractured Dialectic: Reading Kiekegaard Philosophically”. Oplægget er baseret på Burns’ nyligt udgivne bog Kierkegaard and the Matter of Philosophy: A Fractured Dialectic (Rowman & Littlefield, 2015).

Se plakaten for arrangementet her (pdf).

Sensation: Zizek i Kredsen!!

Via mere eller mindre lyssky kontakter og hårdt fodarbejde af visse af Generalsekretariatets medlemmer er det lykkedes at overtale den verdensberømte slovenske filosof mm. Slavoj Zizek til at give et foredrag for Kredsens medlemmer.

SLAVOJ ZIZEK
“Kant and Hegel and the antinomies”

Mødesal 1
Studenternes Hus
Frederik Nielsens vej
Fredag den 15. august kl. 13-16

Mød op og få Sandheden forklaret af Mesteren selv. 

Alle er velkomne.

Ph.d.-forsvar

Nedenstående burde være af interesse for Kredsens medlemmer.

PH.D.-GRADEN
OFFENTLIGT FORSVAR

Ph.d.-studerende Henrik Jøker Bjerre

Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i filosofi forsvares ph.d.-afhandlingen

”Kantian Deeds”

Onsdag d.13. august 2008 kl. 13 prc.
i
Richard Mortensen Stuen
Studenternes Hus
Frederik Nielsensvej

Bedømmelsesudvalget:
Lektor Morten Haugaard Jeppesen, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet (formand).
Lektor Mladen Dolar, Department of Philosophy, University Ljubljana, Slovenien.
Lektor Thomas Wallgren, Department of Philosophy, University of Helsinki, Finland.

Hovedvejleder:
Lektor Steen Brock, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet.

Afhandlingen er fremlagt på Afdeling for Filosofi

Reminder: Foredrag af Robert Louden

Torsdag d. 21. februar kl. 16-18
Titel: Evil Everywhere – The Ordinariness of Kantian Radical Evil
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Foredraget er gratis og åbent for alle interesserede

Se plakaten her (pdf).

Robert Louden er professor i filosofi ved University of Southern Maine. Hans publikationer omfatter bl.a. Morality and Moral Theory (1992); Kant’s Impure Ethics (2002) og senest The World We Want (2007). Han har desuden oversat og redigeret flere bind i The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant.

Interesseret? Så besøg Loudens universitetshjemmeside her, læs et interview med ham her (pdf), og få mere at vide om hans seneste bog The World We Want – How and Why the Ideals of the Enlightenment Still Elude Us (OUP 2007) her og her.

Foredrag på torsdag

Joel Anderson, forskningslektor i filosofi ved universitetet i Utrecht, gæster instituttet i forbindelse med Simon Laumann Jørgensens ph.d.-forsvar (15. februar). I den forbindelse holder Joel Anderson også foredraget “Social Practices of Autonomy” torsdag den 14. februar kl. 16-18 i lokale 616-1465.

Joel Anderson er uddannet ved Princeton University, i Frankfurt hos Honneth og Habermas,  og PhDen er fra Northwestern University. Hans hovedinteresser er filosofisk antropologi (herunder teorier om autonomi, handling og selvet), kritisk teori, neuroetik og diskursetik. Udover en række artikler har han udgivet bogen Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays (s.m. John Christman, Cambridge UP, 2005).

Ph.d.-forsvar II

PH.D.-GRADEN
OFFENTLIGT FORSVAR

Ph.d.-studerende Carsten Fogh Nielsen

Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i filosofi forsvares ph.d.-afhandlingen

”Etisk dannelse – prolegomena til en nutidig teori”.

Fredag d. 22. februar 2008 kl. 13 prc.

Richard Mortensen Stuen

Studenternes Hus, Frederik Nielsensvej

Bedømmelsesudvalget:
-Lektor Steen Brock, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet (formand).
-Professor Robert Louden, Department of Philosophy, University of Southern Main, USA.
-Professor Emeritus Peter Kemp, Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Hovedvejleder:
-Docent Hans Fink, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet.

Resumé af afhandlingen:
Igennem det meste af det 20. århundrede er etisk dannelse, dvs. spørgsmålet hvordan mennesker udvikler sig til at blive moralsk kompetente væsner, blevet ignoreret af den engelsksprogede moralfilosofi. Først med dydsetikkens genkomst er der indenfor de seneste 10-15 år atter kommet filosofisk fokus på dette spørgsmål.

Afhandlingens hovedtese er, at den nutidige diskussion af etisk dannelse i alt for høj grad er blevet ført på dydsetikkens præmisser, og at en bredere filosofisk tilgang er påkrævet. Igennem læsninger af Aristoteles og Sabina Lovibond argumenteres der for, at den dominerende aristotelisk-inspirerede dydsetiske tilgang til etisk dannelse har problemer med at redegøre for, hvorledes mennesket udvikler en evne til kritisk at kunne distancere sig fra gældende værdier og normer. Som et muligt korrektiv til den aristoteliske tilgang peges der i afhandlingen på Kant, hvis ofte oversete bemærkninger om dannelsens betydning underkastes en nærmere undersøgelse. I sidste kapitel argumenteres der slutteligt for, at etisk dannelse er en proces, hvorigennem det menneskelige subjekt på en og samme tid påtvinges en bestemt kohærent, enhedslig form og bliver splittet imod sig selv, og Schillers dannelsesteori fremhæves som en mulig, frugtbar måde at tænke om denne proces på.

Afhandlingen er fremlagt på Afdeling for Filosofi.

Afhandlingen samt længere resuméer på hhv. dansk og engelsk kan desuden downloades her.

Foredrag af Robert Louden

Torsdag d. 21. februar kl. 16-18
Titel: Evil Everywhere – The Ordinariness of Kantian Radical Evil
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Foredraget er gratis og åbent for alle interesserede

Se plakaten her (pdf).

Robert Louden er professor i filosofi ved University of Southern Maine. Hans publikationer omfatter bl.a. Morality and Moral Theory (1992); Kant’s Impure Ethics (2002) og senest The World We Want (2007). Han har desuden oversat og redigeret flere bind i The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant.

Interesseret? Så besøg Loudens universitetshjemmeside her, læs et interview med ham her (pdf), og få mere at vide om hans seneste bog The World We Want – How and Why the Ideals of the Enlightenment Still Elude Us (OUP 2007) her og her.