Archive for the ‘05 G.W.F. Hegel’ Category.

Program for efterårssemestret

Gode Idealister

Afstemningen om temaet for Kredsens efterårsprogram endte med en knusende sejr til “Udvalgte temaer fra den tyske idealismes politiske filosofi hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.” (11 stemmer/73 %)” over “Fichtes Retsfilosofi, Grundlage des Naturrechts, fra 1796″ (4 stemmer/27 %).

På den baggrund har Kredsens Inderkreds udarbejdet et program, der udover en række oplæg ved danske forskere også inkluderer et besøg af og oplæg ved den kendte tyske filosofi og Hegel-ekspert Michael Quante. Se programmet nedenfor eller klik på plakaten i pdf-format lige her.

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Besøg af professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Oplægsholder: Michael Quante
Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“.

NB: ÆNDRET DATO
Onsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: I. Kant: “Das Öffentliche Recht”, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: “Einleitung” + “Erstes Hauptstück” (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck”, indledende afsnit (§ 8) i Grundlage des Naturrechts.

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts:  “Vorrede“; “Einleitung“ (§ 1-7, 29-33); “Zweiter Teil: Die Moralität“ (§ 141); Dritter Teil: Die Sittlichkeit“ (§ 142-147, 156-162, 181-185, 187-190, 194, 201-208, 243-246, 251, 256-261, 264-265, 268-269, 330-331, 333-334, 338, 340, 342, 344-345, 347-348, 352, 354, 358, 360. Og Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: § 488-491, 495-496, 498-508, 511-512, 539-546.

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler
Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”
Tekster:

  • G. W. F. Hegel: ”Vorrede”, i Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 11-28. (G. W. F. Hegel: “Preface” i Elements of the Philosophy of Right, red. Allen W. Wood, oversat af H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 9-23).
  • Arnold Ruge: ”Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unsrer Zeit. Erster artikel”, i Die hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im Deutschen Vormärz, red. Heinz Pepperle & Ingrid Pepperle (Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1986), 443-472. (Arnold Ruge: ”Hegel’s ‘Philosophy of Right’ and the Politics of Our Times”, i The Young Hegelians. An Anthology, red. Lawrence S. Stepelevich (New York: Humanity Books, 1999), 211-236.)
  • Karl Marx: ”Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, i Marx-Engels Gesamtausgabe I/2, 170-183. (Karl Marx: ”A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Introduction”, i Early Writings, oversat af Rodney Livingstone & Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), 243-258).
  • August Cieszkowski: Gott und Palingenesie. Erster, kritischer Theil, §§ 2-5 (Berlin: E. H. Schröder, 1842), 12-38.

Som det fremgår af ovenstående indledes semestret allerede i næste uge, tirsdag den 3. september, med Quantes besøg (se plakaten her). Som forberedelse til besøget har Quante fremsendt en (engelsksproget) tekst fra 2010, “After Hegel. The Realization of Philosophy through Action”, som han vil tale over. Teksten er tilgængelig her på siden under fanen “Semestrets tekster”. Semestrets øvrige tekster vil blive lagt på siden hurtigst muligt, primært som tyske originaltekster, men hvis muligt også med engelske eller danske oversættelser.

Andre oplysninger: Anders Moe Rasmussen, Kredsens Godfather og Bagmand, vil det næste års tid primært residere i Tyskland, hvor han skal skrive på Den Store Bog om Kierkegaard, Jacobi og den tyske idealisme. I Bagmandens fravær overtager Generalsekretærens Sekretær, Carsten Fogh Nielsen, rollen som Kreds- og Forskningsenhedsleder og oplyst enevældshersker.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Foredrag med Kenneth Westphal, torsdag den 5. november

IDEALISMEKREDSEN OG
AFDELING FOR FILOSOFI OG IDÉHISTORIE PRÆSENTERER

KENNETH WESTPHAL

Hegel’s Natural Law Constructivism: Progress in Principle & in Practice

Legend has it that, in principle, Hegel’s Philosophical Outlines of Justice – to render more idiomatically his main title – cannot afford any progress in morals, nor any progressive politics, for either of two reasons: Either his entire moral philosophy is derived a priori from his first principles, ultimately, from his Science of Logic, by inflexible, inexorable dialectical logical deduction; or alternatively: His putative theory of ‘justice’ must simple endorse whatever lurch the Weltgeist takes next in itsmythological self-development through world history, dragging us haplessly in tow. These complaints neglect four related methodological precautions (§2). Following those observations, I consider some substantive fundamentals of Hegel’s moral philosophy, central to his version of what I call ‘Natural Law Constructivism’ (§3). Thus prepared, I detail several specific regards in which Hegel’s normative social morality is progressive both principally and practically (§4), and conclude with some brief reflections on Hegel’s career of public activism on behalf of liberal reform (§5).

Torsdag den 5. november, kl. 19-22

Mødelokale 2.3, Studenternes Hus

Klik her for at downloade plakat.

Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 9. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus

Oplægsholdere: Kresten Lundsgaard-Leth og Søren Mau

Tekst: G. W. F. Hegel: (DD) Das absolute Wissen, s. 575-591 i Suhrkamp

Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 18. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Anne Engedal

Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes:  (CC) Die Religion, s. 495-574 i Suhrkamp

 

Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 28. oktober, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus

Oplægsholder: Søren Rosendal

Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: (BB) Der Geist, resten af afsnittet, s. 398-494 i Suhrkamp.

Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 7. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen

Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: (BB) Der Geist, til og med “Der Glaube und die reine Einsicht“, s. 324-398 i Suhrkamp.

Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 16. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Rasmus Ugilt

Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: C. (AA) Vernunft, s. 178-323 i Suhrkamp

Call for papers: Hegel and moral philosophy

Call for papers, Hegel Bulletin
Special issue: Moral Philosophy

Hegel treats what he calls the ‘standpoint of morality’ as an essential feature of our self-conception as free. At the same time, he is also critical of the moral standpoint or at least seeks to integrate it in a broader ethical life. The special issue on Moral Philosophy invites contributions that help illuminate the relation between morality and freedom, in Hegel but also in the broader classical German philosophical tradition (Kant, Fichte, Schelling). The topic opens up a number of questions, such as:

-What is the morality of freedom? How does it fit a morality of norms? How does it fit a morality of values?
– How does freedom in the moral sense differ from choice? Is choice a prerequisite or simply a false picture of freedom?
-What is autonomy? Is autonomy a feature of the will?
-What other capacities agents must possess in order to possess freedom? And what implications does this have for morality?
-What grounds moral demands? Does ethical life have a grounding role?
-Can we be good without being free? Can we be good in a bad world?
-Who judges whether we are moral or not? Is moral conscience judging or action-guiding?
-Does it matter whether we are free or whether we merely have a self-conception as free?

Articles need not be limited to these questions, which are only indicative of the kind of issues we would like to see discussed. We welcome both historical papers that base their argument on careful textual analysis and reconstructive papers that frame their argument in the context of contemporary debates. All papers are double-blind refereed.
See also: http://journals.cambridge.org/hegel/cfp/list/moralphilosophy

* Full papers should be received by the 20th February 2014. Please send as electronic submission to the editor K.Deligiorgi@sussex.ac.uk

The special issue is scheduled to appear in Autumn 2014. Details about word length and format can be found at: http://journals.cambridge.org/images/fileUpload/images/hgl_instructions.pdf

* Future special issues: Pragmatism, Phenomenology.
Pragmatism has historical and conceptual connections to Hegel’s philosophy and the aim of this special issue is to explore aspects of this relation. We invite papers on neo-pragmatist interpretations of Hegel, on idealist themes in both classical pragmatist thought and the ‘neo-pragmatism’ of Richard Rorty and Robert Brandom and their ‘new pragmatist’ critics, and on aspects of idealist and pragmatist approaches to core philosophical concerns from epistemology to ethics.

Detailed cfp to follow. The editor of the special issue on Pragmatism is Dr Neil Gascoigne email.
The deadline for submissions is 2 June 2014. The special issue is scheduled to appear in Spring 2015.

*The Phenomenology special issue aims to encourage dialogue among those who work within the phenomenological tradition, especially but not limited to Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, and those working in Hegel studies. Detailed cfp to follow. The special issue is scheduled to appear in Spring 2016.
http://journals.cambridge.org/hegel/cfp/list/future

Dr Katerina Deligiorgi
Arts A 27
Department of Philosophy
School of History, Art History, and Philosophy
University of Sussex
www.sussex.ac.uk/philosophy/people/peoplelists/person/198873

Editor
Hegel Bulletin
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=HGL

Hegel Society of Great Britain Conference 2013

HSGB ANNUAL CONFERENCE 2013

HEGEL’S LOGIC

September 2-3 2013, St Edmund Hall, Oxford

Speakers:
John Burbidge: ‘Hegel’s Logic as Metaphysics’
Stephen Houlgate: ‘Hegel and Quantity’
Friedericke Schick: ‘Freedom and Necessity: The Transition to the Logic of the Concept’
Angelica Nuzzo: ‘The Meaning of Logical Advancement in Hegel’s Logic’
Robert Pippin: ‘Logic and Metaphysics: Hegel’s Realm of Shadows’
Christopher Yeomans: ‘Hegel’s Response to Metaphysical Problems: Solution vs Therapy’

For further details and registration see:
http://hegel-society.org.uk/conferences/2013

Registration deadline: 1st August 2013
The website also contains information on graduate bursaries that are available to cover the costs of meals

Efterårets program

Gode idealister

Efter en del armvridning og ved hjælp af betydelig snilde er det endelig lykkedes Kredsens Inderkreds at få færdiggjort efterårets program. Som allerede annonceret vil semestret være dedikeret til læsning af Hegel’s Enzyklopädie-logik. Der er planlagt fem mødegange, med fem veloplagte oplægsholdere.

Tirsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Thomas Schwarz Wentzer
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Vorrede 1-3, Einleitung § 1-18Vorbegriff § 19-25 (Suhrkamp s. 11-92).

Tirsdag den 2. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carla Birgitte Nielsen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Vorbegriff § 26-83 (Suhrkamp s. 93-180).

Tirsdag den 30. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Erste Abteilung: Die Lehre vom Sein § 84-111 (Suhrkamp s. 181-230).

Tirsdag den 20. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Rasmus Ugilt Holten Jensen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Zweite Abteilung: Die Lehre vom Wesen § 112-159 (Suhrkamp s. 231-306).

Tirsdag den 4. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Dritte Abteilung: Die Lehre vom Begriff § 160-244 (Suhrkamp s. 307-393).

Udgangspunktet for gennemgangen af Enzyklopädie-logikken vil være Suhrkampudgaven af Hegels skrifter (Den Lille Lilla), mere præcist G.W.F. Hegel Werke in 20 Bänden, bind 8. Alternativt kan Geraets, Suchtings og Harris’ engelske oversættelse (Hackett Publishing, 1992) anvendes.

For de interesserede kan efterårets program downloades her i form af en dejlig lille print-og-tag-med plakat i pdf-format.

Kredsens Inderkreds ser frem til at byde Kredsens medlemmer velkommen til livlig filosofisk debat og diskussion samt efterfølgende indtagelse af øl i Universitetsbaren.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten

Hegel Society of Great Britain Conference 2012

“Themes in Hegel”

September 4, 2012 to September 5, 2012
At Magdalene College, Cambridge

Please note that the registration deadline is 1st August 2012.

Tuesday 4th September
1.00-1.30 Conference registration
1.30-3.00 Robert Hanna (Colorado), “Kant, Hegel, and the Fate of Non-Conceptual Content”
3.30-5.00 Katerina Deligiorgi (Sussex), “Philosophical Retellings of the Fall: Kant, Hegel and the Good”
5.30-7.00 Allen Speight (Boston), “Artisans, Artists and Hegel’s History of the Philosophy of Art”

Wednesday 5th September
9.30-11.00 Paul Franks (Yale), “‘Immediately Before the Gates of Salvation’: Phrenology, the Jewish People, and Resistance to Sublation in Hegel’s Phenomenology”
11.30-1.00 Fred Rush (Notre Dame), “Hegel’s ‘Evil’”
2.00-3.30 Daniel Dahlstrom (Boston), “The Self Before Self-Consciousness”

Registration form (PDF) / Word DOC NB If you pay for the conference using PayPal, please also ensure that you complete a registration form detailing your requirements and send to the conference organizer, so that we have a record of these.

And please note that the number of rooms at the non-ensuite rate is very limited, so if you want one of these, please contact the conference organizer to check for availability before making your booking.

For more information visit http://hegel-society.org.uk/conferences/2012

Hegel vs Kierkegaard

Hegel får uventet – og formodentlig uønsket – støtte i diskussionen med Kierkegaard.

Man bør dog nok bemærke, at den primære kilde for Hitlers udlægning af Hegel og Kierkegaard synes at være Jostein Gaarders Sofies verden 🙂

Hegelkonference i Oxford

The Many Colours of Hegelianism:
Hegel’s Philosophy and its Reception in an International Context

4-5 June, 2010

New College, Oxford

Keynote speakers
Professor Robert Stern (Sheffield), Professor Ludwig Siep (Münster)

Supported by the Department of Politics and International Relations, the Faculty of Philosophy, New College, and Trinity College, the conference will bring together scholars who work on Hegel’s thought and its reception in different cultural contexts.

While Hegel’s philosophy itself is an ongoing object of study in philosophy departments all over the world, his influence on the history of ideas, apart from the obvious influence on Marxism, has been less in focus. The political, social, and intellectual landscapes of different countries have influenced the ways in which thinkers have taken up Hegel’s philosophy, and influenced the choice of the aspects of his philosophy that were turned into different forms of “Hegelianism”.

In focusing on four cultural-geographic areas—the Anglo-American world, Eastern Europe and Russia, the Romantic countries, and the German-speaking countries and Scandinavia—the reception and further development of Hegel’s philosophy in different parts of the world will be considered in comparative perspective. We hope to bring out a common theme, or themes,
that unite Hegelianism in such different shapes as, for example, British Idealism, Russian mysticism and Kojève’s master-slave dialectics. A further focus will be on what Hegelianism means today, both in the academic field and in a wider cultural context.

Convenors: Robert Harris, New College; Lisa Herzog, New College; Sebastian Stein, St Hugh’s College.

Registration: http://www.politics.ox.ac.uk/research/conferences/

Advance registration is required and a registration fee of £20 for two days (student rate £10 for two days) will be payable. Registration will close at noon on Saturday 1 May. Please note that you will be informed by email when your place is confirmed. Please do not send payment until you
have received this email to confirm your place. Thank you.

Please note that the registration fee includes the cost of tea and coffee provided during morning and afternoon breaks. Lunch is not included in the registration fee.

Call for Papers – German Idealism and religion

2010 ISRLC Conference, University of Oxford

Abstracts are now being sought for a panel on German Idealism at the 2010 International Society for Religion, Literature and Culture conference taking place at the University of Oxford next September on the topic, “Attending to the Other: Critical Theory and Spiritual Practice”.

German Idealism and Religion Panel

Our contemporary preoccupations with self/other relations can be traced back directly to the German Idealist dialectic of Same and Other. The task of this panel will be to uncover critical theory’s presuppositions and prejudices on this topic by excavating their philosophical and theological origins in German Idealism. Questions that may be considered include: To what extent does Hegel’s master-slave dialectic still determine how we conceive the other? Did Kantian phenomenalism foreclose the possibility of experiencing otherness? Is Hölderlin’s expectant anticipation of the coming god an appropriate manner in which to attend to the other? The panel welcomes papers that focus not just on German Idealism narrowly considered (Kant, Fichte, Schelling and Hegel), but also the various theologies, romanticisms and materialisms which emerged out of it in the first half of the nineteenth century, as well as its legacy in contemporary critical and religious theories.

Deadline: March 30, 2010.

Please see the conference website: www.theology.ox.ac.uk/ISRLC for more details on submitting abstracts and the call for papers for other panels running at the conference (including critical theory and continental philosophy of religion).

NNGI conference in Helsinki

Objective Spirit. Beyond recognition?
A NNGI conference
Helsinki, 30/10/2009 – 1/11/2009.
Department of philosophy, University of Helsinki

One of the most important areas of interest of German idealist thinkers – and in particular of Hegel and Fichte – was the objective spirit, encompassing social and political philosophy and the philosophy of history. Some of the most important debates in social and political philosophy at the 20th century can be traced back to the question whether the objective spirit should be interpreted in a social or in a political framework. Is it enough to define the “social” through recognition? Or are there social phenomena (or phenomena of being-in-common) that recognition cannot seize, and that lay “beyond recognition”? If it is so, is this an accidental injustice that can be abolished, or an irreducible factor of human coexistence? And should the “political” be defined as the irruption of something that is denied recognition? Is it better to think politics as conflict or as consensus? What are the ources of the political in today’s world? These are some of the themes that motivate the conference “The Objective Spirit. Beyond Recognition?”

The Nordic Network for German Idealism (NNGI) is a three-year research project funded by Nordforsk (the Nordic Research Board operating under the Nordic Council of ministers). The project organizes international conferences aiming at top-level esearch exchange and at research training for doctoral students from all of the five nordic countries. The project welcomes all research on German idealist philosophy, not only on Hegel, Fichte and Schelling but also on their heritage from Kierkegaard until today’s philosophy. The project’s more specific focus is to evaluate a central idea of German idealism, “die Geisteswissenschaften“, in today’s context.

The conference is free and open to all. No registration is required.

To see the full conference program (as a pdf file) click here.

Hegel-Kierkegaard konference i Oxford

REGISTRATION DEADLINE: 4th August

Hegel Society of Great Britain & UK Kierkegaard Society Joint Conference
3rd and 4th September 2009
St Edmund Hall, Oxford

Thursday, 3rd
1.00 – 1.30 Conference Registration

1.30 – 3.00 Clare Carlisle (Liverpool): Kierkeggard and the Question of Motion: The Sphere of Thought and the Sphere of Freedom

3.30 – 5.00 Genia Schönbaumsfeld (Southampton): Kierkegaard contra Hegel on the “Absolute Paradox”

5.30 – 7.00 George Pattison (Oxford): Antigone and the End of Art

Friday, 4th
9.30 – 11.00 Paul Cruysberghs (KU Leuven): Soul-Consciousness-Mind in Hegel, Rosenkranz and Kierkegaard

11.30 – 1.00 Dan Watts (Essex): Subjective Thinking: Kierkegaard on Hegel’s Socrates

2.00 – 3.30 Jon Stewart (Copenhagen): Kierkegaard’s Notion of Actuality and the Criticism of Hegelian Abstraction

Registration forms are obtainable from the Hegel Society of Great Britain website:

http://www.hsgb.group.shef.ac.uk/conference.html.

Please register by 4th August. For further details, please contact: Dr Thom Brooks, Department of Politics, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU or phone: (0191) 222 5288 or email t.brooks@newcastle.ac.uk

Centralkomitéen foreslår…

Gode Idealister

Kredsens Centralkomité er, på vanlig indspist, formynderisk og diktatorisk facon, nået til enighed om, at det er til Kredsens bedste, at fortsætte det tætte studie af Hegels skrifter. “Kilder Der Mener at Vide Hvad der Foregår” har derfor ladet sive, at Centralkomitéen foreslår/dekreterer, at efterårets program bliver en læsning af Retsfilosofien.

Argumentet for dette valg er dels, at læsning af Retsfilosofien hører med til den almindelige filosofiske dannelsesproces, og dels at det vil give nytilkomne en mulighed for at hoppe med på Hegel-vognen, da Retsfilosofien jo (alt andet lige) må siges at høre til Hegels mere populære og læsevenlige værker. Et nærmere program for læsningen forventes udarbejdet og udsendt medio august.

Eventuelle modforslag, indvendinger, klager, protester og andre Kredsundergravende aktiviteter vil som sædvanligt blive summarisk og systematisk ignoreret, men skulle man alligevel have lyst til at kommentere på Centralkomitéens beslutning, kan man gøre det på Kredsens blog. Man kan desuden give sin mening til kende ved at afgive sin stemme på den til bloggen hørende afstemningsfunktion (ude til højre).

Grüss Gott!

Hegel-konference med call for papers

CALL FOR PAPERS:

HEGEL AND GERMAN IDEALISM

Graduate Student Conference
University of Notre Dame
March 6-8, 2009

Deadline for Submission: December 15, 2008

Invited Speakers:
Robert Brandom, University of Pittsburgh
Paul Franks, University of Toronto

Graduate students of the Notre Dame philosophy department invite papers relating to the philosophy of Hegel and the tradition of German Idealism. This conference, sponsored by the Nanovic Institute for European Studies, is designed to provide graduate students in philosophy and all areas of the humanities the opportunity to present research on issues related to the philosophical and historical roots, development, and impact of Hegel’s philosophy and German Idealism.

Possible topics include, but are not limited to:

  • The philosophical origins of German Idealism (in Kant, the post-Kantians, the Romantics, etc…).

  • 19th century critiques of Hegel and German Idealism.

  • Influence of Hegel/ German Idealism on 19th and/or 20th century political developments.

  • The impact of Hegel/ German Idealism on contemporary philosophy.

  • The revival of interest in Hegel and German Idealism in contemporary analytic philosophy.

Papers should be suitable for 20-minute presentation (10-12 pages) and should be submitted in blind review format. Deadline for submission is December 15, 2008. Please include author’s name, title, and institutional affiliation in email. Notifications will be made no later than February 1, 2009. Selected presenters will be provided with
meals and campus hotel accommodations for the conference.

Submissions and questions should be emailed to hegel.graduateconference@gmail.com.

For more details, please visit our website: http://nanovic.nd.edu/hegel.html

Sponsored by the Nanovic Institute for European Studies and the University of Notre Dame Graduate School.

Hegel Konference i Istanbul

Monokl-Cogito International Hegel Congress
Bahçeşehir University (Beşiktaş Campus)

14-16 November 2008

Full program details
Word: http://kongre.monokl.net/dosyalar/scheduleENG.doc
Pdf: http://kongre.monokl.net/dosyalar/scheduleENG.pdf
Conference homepage: http://kongre.monokl.net/?pages=KongreOturumBasliklari

Wolfgang Welsch
Reconsidering Hegel’s Idealism

Klaus Vieweg
Hegel über die Einheit von theoretischer und praktischer Philosophie

Ralf Beuthan
Erfahrung und spekulatives Denken

Claus Arthur Scheier
Die Logik von Rousseaus zweitem Discours und Hegels “Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseyns“”

Çetin Türkyılmaz
Hegel on the Concept of Realization

Tom Rockmore
Is Hegel’s Phenomenology phenomenological?”

Robert Stern
Is Hegel’s Dialectic of Self-Consciousness in the Phenomenology a Refutation of Solipsism?

Kenneth R. Westphal
Hegel’s Phenomenological Critique of the Content of our Categories: a conspectus

Wolfgang Bonsiepen
Die Phänomenologie des Geistes im Kontext der Denkentwicklung Hegels in der
Jenaer Zeit

Dietmar Heidemann
The Method of Skepticism in Hegel’s Phenomenology of Spirit

David Gray Carlson
The Role of Fear in Hegel’s Master-Slave Dialectic

Sebastian Roedl
Hegel’s concept of the idea

Italo Testa
Spirit and Habit

Matthias Haussler
Some implications of The Phenomenology of Spirit for Hegel´s subsequent system(s)

Klaus Brinkmann
Does Hegel’s System need The Phenomenology of Spirit?

Dr Barry Stocker Assistant Professor
Istanbul Technical University
Faculty of Science and Letters
Department of Humanities and Social Sciences
34469 Maslak
Istanbul
Turkey

TEL: (+90)212 285 3295
FAX: (+90)212 285 6386 (FAO Barry Stocker)
GSM: (+90)539 278 0011
University Personal Webpage: http://www.itb.itu.edu.tr/stockerb/

Visit my blog Bosphorus Reflections at http://istanbulfactsandideas.blogspot.com/ in partnership with www.factsandideas.com a website of links in Current Affairs, Arts, and Philosophy.

Stor Hegel-konference i Stockholm

Translating Hegel
The Phenomenology of Spirit and Modern Philosophy

Conference at the Goethe Institute, Stockholm
September 5-7, 2008

What is the place of Hegel’s philosophy, in particular, his main work, The Phenomenology of Spirit, in contemporary thought? Should we “translate” the concepts of German Idealism – subject, substance, spirit, negativity, to name but a few – into modern terms, and if so, which terms would be the most relevant: phenomenology, deconstruction, critical theory, analytical philosophy? Or does such a translation in fact amount to a flattening of historical depth, a foreshortening of perspective that deprives thought of its productive distance and difference in relation to the present? Could “translating” in fact be taken as something other than a mere transposition of one vocabulary into another, i.e., can it allow for a kind of transformation of both the present and the past?

 

The conference brings together eminent Hegel scholars from Germany, the U.S., France, Finland, and Sweden, and is taking place on the occasion of the publication of the first Swedish translation of Hegel’s Phenomenology of Spirit, by Brian Manning Delaney and Sven-Olov Wallenstein, to be published by Thales.

For further information, see: www.hegel.se

Friday
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
On Hegel’s Claim that Self-Consciousness is ‘Desire in General’ (‘Begierde überhaupt’)
Robert Pippin (Chicago)

Saturday
10:00 – 11:00
The Self-Consciousness of Consciousness
Walter Jaeschke (Bochum)

11:00 – 12:00
Hegel’s Theory of Freedom
Terry Pinkard (Georgetown)

1:00 p.m. – 2:00 p.m.
From Finite Thinking to Infinite Spirit: How to Encounter Hegel after Heidegger’s Translation?
Susanna Lindberg (Helsinki)

2:00 p.m. – 3:00 p.m.
Hegel’s Phenomenology of Spirit: Some Problems and Perspectives
Carl-Göran Heidegren (Lund)

3:30 p.m. – 4:30 p.m.
The Place of Art in the Phenomenology
Sven-Olov Wallenstein (Stockholm)

Sunday
10:00-11:00
Understanding as Translation: How to Read Hegel’s Phenomenology of Spirit
Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig)

11:00-12:00
From Gewissheit to Infinity
Staffan Carlshamre (Stockholm)

1:00 p.m. – 2:00 p.m.
Hegel and Exposure
Victoria Fareld (Gothenburg)

2:00 p.m. – 3:00 p.m.
Title to be announced
Brian Manning Delaney (Stockholm)

3:30 p.m. – 4:30 p.m.
French Losses in Translating Hegel: A Heuristic Benefit?
Jean-Pierre Lefebvre (Paris)

Sponsored by the Goethe Institute, Instituto Cervantes, Södertörn University College, the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen), and the Swedish Hegel Society.

Free admission. The number of seats is limited. In order to guarantee a place, please email: hegel@stockholm.goethe.org

Goethe-Institut, Bryggargatan 12 A, Stockholm. Metro: T-centralen.

Map: http://tinyurl.com/562tbh

Se plakat for konferencen her.