Archive for the ‘Information’ Category.

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler
Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”
Tekster:

 • G. W. F. Hegel: ”Vorrede”, i Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 11-28. (G. W. F. Hegel: “Preface” i Elements of the Philosophy of Right, red. Allen W. Wood, oversat af H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 9-23).
 • Arnold Ruge: ”Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unsrer Zeit. Erster artikel”, i Die hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im Deutschen Vormärz, red. Heinz Pepperle & Ingrid Pepperle (Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1986), 443-472. (Arnold Ruge: ”Hegel’s ‘Philosophy of Right’ and the Politics of Our Times”, i The Young Hegelians. An Anthology, red. Lawrence S. Stepelevich (New York: Humanity Books, 1999), 211-236.)
 • Karl Marx: ”Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, i Marx-Engels Gesamtausgabe I/2, 170-183. (Karl Marx: ”A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Introduction”, i Early Writings, oversat af Rodney Livingstone & Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), 243-258).
 • August Cieszkowski: Gott und Palingenesie. Erster, kritischer Theil, §§ 2-5 (Berlin: E. H. Schröder, 1842), 12-38.

Reminder – Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts:  “Vorrede“; “Einleitung“ (§ 1-7, 29-33); “Zweiter Teil: Die Moralität“ (§ 141); Dritter Teil: Die Sittlichkeit“ (§ 142-147, 156-162, 181-185, 187-190, 194, 201-208, 243-246, 251, 256-261, 264-265, 268-269, 330-331, 333-334, 338, 340, 342, 344-345, 347-348, 352, 354, 358, 360. Og Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: § 488-491, 495-496, 498-508, 511-512, 539-546.

Reminder – Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: “Einleitung” + “Erstes Hauptstück” (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck”, indledende afsnit (§ 8) i Grundlage des Naturrechts.

Reminder – Semestrets andet Kredsmøde

NB: ÆNDRET DATO

Onsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: I. Kant: “Das Öffentliche Recht”, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

Reminder – Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Besøg af professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Oplægsholder: Michael Quante
Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“.

Program for efterårssemestret

Gode Idealister

Afstemningen om temaet for Kredsens efterårsprogram endte med en knusende sejr til “Udvalgte temaer fra den tyske idealismes politiske filosofi hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.” (11 stemmer/73 %)” over “Fichtes Retsfilosofi, Grundlage des Naturrechts, fra 1796″ (4 stemmer/27 %).

På den baggrund har Kredsens Inderkreds udarbejdet et program, der udover en række oplæg ved danske forskere også inkluderer et besøg af og oplæg ved den kendte tyske filosofi og Hegel-ekspert Michael Quante. Se programmet nedenfor eller klik på plakaten i pdf-format lige her.

Tirsdag den 3. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Besøg af professor Michael Quante, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Oplægsholder: Michael Quante
Tekst: Michael Quante: ”After Hegel. The Realization of Philosophy through Action“.

NB: ÆNDRET DATO
Onsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: I. Kant: “Das Öffentliche Recht”, § 41-62 i Metaphysisches Anfangsgründe der Rechtslehre, med særligt fokus på afsnittene om overgangen fra natur- til retstilstand (§ 41-44) og statsretten (§ 45-52 + anmærkninger).

Tirsdag den 15. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: “Einleitung” + “Erstes Hauptstück” (§ 1-4) + “Drittes Hauptstuck”, indledende afsnit (§ 8) i Grundlage des Naturrechts.

Tirsdag den 19. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Udvalgte uddrag fra G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts:  “Vorrede“; “Einleitung“ (§ 1-7, 29-33); “Zweiter Teil: Die Moralität“ (§ 141); Dritter Teil: Die Sittlichkeit“ (§ 142-147, 156-162, 181-185, 187-190, 194, 201-208, 243-246, 251, 256-261, 264-265, 268-269, 330-331, 333-334, 338, 340, 342, 344-345, 347-348, 352, 354, 358, 360. Og Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften: § 488-491, 495-496, 498-508, 511-512, 539-546.

Tirsdag den 17. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, AU, Aarhus
Oplægsholder: Magnus Møller Ziegler
Titel: ”Ugle eller ørn? Hegelianerne og fremtiden”
Tekster:

 • G. W. F. Hegel: ”Vorrede”, i Grundlinien der Philosophie des Rechts, Werke 7, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 11-28. (G. W. F. Hegel: “Preface” i Elements of the Philosophy of Right, red. Allen W. Wood, oversat af H. B. Nisbet (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 9-23).
 • Arnold Ruge: ”Die Hegelsche Rechtsphilosophie und die Politik unsrer Zeit. Erster artikel”, i Die hegelsche Linke. Dokumente zu Philosophie und Politik im Deutschen Vormärz, red. Heinz Pepperle & Ingrid Pepperle (Frankfurt am Main: Röderberg-Verlag, 1986), 443-472. (Arnold Ruge: ”Hegel’s ‘Philosophy of Right’ and the Politics of Our Times”, i The Young Hegelians. An Anthology, red. Lawrence S. Stepelevich (New York: Humanity Books, 1999), 211-236.)
 • Karl Marx: ”Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, i Marx-Engels Gesamtausgabe I/2, 170-183. (Karl Marx: ”A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Introduction”, i Early Writings, oversat af Rodney Livingstone & Gregor Benton (London: Penguin Books, 1992), 243-258).
 • August Cieszkowski: Gott und Palingenesie. Erster, kritischer Theil, §§ 2-5 (Berlin: E. H. Schröder, 1842), 12-38.

Som det fremgår af ovenstående indledes semestret allerede i næste uge, tirsdag den 3. september, med Quantes besøg (se plakaten her). Som forberedelse til besøget har Quante fremsendt en (engelsksproget) tekst fra 2010, “After Hegel. The Realization of Philosophy through Action”, som han vil tale over. Teksten er tilgængelig her på siden under fanen “Semestrets tekster”. Semestrets øvrige tekster vil blive lagt på siden hurtigst muligt, primært som tyske originaltekster, men hvis muligt også med engelske eller danske oversættelser.

Andre oplysninger: Anders Moe Rasmussen, Kredsens Godfather og Bagmand, vil det næste års tid primært residere i Tyskland, hvor han skal skrive på Den Store Bog om Kierkegaard, Jacobi og den tyske idealisme. I Bagmandens fravær overtager Generalsekretærens Sekretær, Carsten Fogh Nielsen, rollen som Kreds- og Forskningsenhedsleder og oplyst enevældshersker.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Afstemning om efteråressmestrets prorgam

Gode idealister

Grundet travlhed i Kredsens Inderkreds har der først nu været tid til at organisere den halvårlige pseudodemokratiske afstemning om emnet for det kommende semesters Kredsprogram. Der er indkommet to forslag:

 1. Centrale temaer i den tyske idealismes politiske filosofi (hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.) Forslaget er stillet af Kammerat Jon.
 2. Fichtes Retsfilosofi (‘Grundlage des Naturrechts’) fra 1796. Forslaget er stiller af Kredsens i det kommende semester bortrejse Godfather Anders Moe Rasmussen.

Der er som vanlig oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside (kig øverst oppe ude til højre).

Afstemningen løber frem til den 15. juli kl. 23.59.59, hvorefter afstemningens resultat vil blive offentliggjort for en måbende offentlighed hurtigst muligt.

Grüss Gott og god sommer
Generalsekretærens Sekretær (og i det kommende semester Stedfortrædende Kredsbagmand)
Carsten Fogh Nielsen

Reminder – Kierkegaard-foredrag

Hvornår: Torsdag den 20. juni, kl. 19.15-20.00
Hvor: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Hvad: Kierkegaard-foredrag ved Alison Assiter, professor i filosofi ved University of West England, Bristol: ‘Abraham believes by virtue of the absurd; an attempt at an explanation’.

Det er gratis at deltage i foredraget, og alle er velkomne.

Alison Assiter er forfatter til en lang række bøger og artikler om blandt andet feminisme, Althusser og Kierkegaard:

 • Pornography, feminism, and the individual. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1989.
 • Althusser and feminism. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1990.
 • (w. Carol Avedon) Bad girls and dirty pictures: the challenge to reclaim feminism. London Boulder, Colo: Pluto Press, 1993.
 • Enlightened women modernist feminism in a postmodern age. London New York: Routledge, 1996.
 • Revisiting universalism. Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2003.
 • Kierkegaard, metaphysics and political theory unfinished selves. London New York: Continuum International Publishing Group, 2009.
 • (w. Margherita Tonon) Kierkegaard and the political. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2012.
 • Kierkegaard, Eve, and metaphors of birth. London New York: Rowman & Littlefield International, 2015.

Aarhus Kant Week 2019

The Aarhus Kant Week wants to encourage a lively and controversial discussion of the most important themes from one of the major philosophers of modern times. At issue is a reassessment of the Kantian model of critical thinking. For the Aarhus Kant Week, an internationally acknowledged philosopher and Kant researcher is invited to present and discuss their recent work in Kantian philosophy. The events of the week include a master class, a public lecture, and an international workshop on core topics from Kant. This year’s guest lecturer is Professor Rachel Zuckert (Northwestern University).

Rachel Zuckert is Professor of Philosophy at Northwestern University (Evanston/Illinois) and the president of the North American Kant Society. She is a leading and internationally recognized scholar on Kant, Kant’s eighteenth-century contemporaries (especially Herder) and post-Kantian nineteenth-century philosophy. Her book Kant on Beauty and Biology (Cambridge University Press, 2007), by now already a classic, for the first time seriously discussed the question of the unity of the seemingly diverse parts of Kant’s Critique of Judgment, covering aesthetics and beauty as well as teleology and organic nature. Her most recent book, Herder’s Naturalist Aesthetics, is forthcoming with Cambridge University Press in 2019. She is currently working on a collection of essays treating various topics in eighteenth-century Scottish aesthetics.

Download an overview of the 2019 Kant Week’s activities here.

Download a poster for the 2019 Kant Week here.

Read more about the 2019 Kant week here.

The events of the Aarhus Kant Week are organised by the Kant Research Project at the Department of Philosophy and the History of Ideas.

Organisers:

Guido Kreis, Associate Professor: Contact: guido.kreis[at]cas.au.dk
Lars Lodberg, PhD Fellow: Contact: filll[at]cas.au.dk

The Kant Research Project and the events of the Kant Week are generously funded by Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF).

 

Kredsens forårsprogram 2019

Gode idealister

Så er Idealismekredsen i Aarhus klar med programmet for foråret 2019.

Som tidligere meldt ud er emnet for forårets Kredsmøder “ondskab i den tyske idealisme”, og Kredsens Inderkreds har på den baggrund udvalgt relevante tekster af Kant, Fichte, Schelling, Hegel og Kierkegaard, samt fundet dygtige og vidende oplægsholdere til at præsentere teksterne.

Derudover byder foråret på besøg fra Freiburg og London i forbindelse med et seminar om “Man and Nature: German Idealism in the Age of the Anthroprocene”.

Datoer, tidspunkt og sted for forårets arrangementer er som følger (programmet kan også downloades her i pdf-format):

Idealismekredsen i Aarhus – program foråret 2019
Emne: Ondskab i den tyske idealisme

Tirsdag den 19. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekst: I Kant: Kritik der praktischen Vernunft, 2. Hauptstück (AA 5:57-64) og Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, Vorrede + Erstes Stück (AA 6:3-53).

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: J.G. Fichte: Das System der Sittenlehre, § 16.

Tirsdag den 26. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit

Fredag den 5. april, kl. 09-17, Mødelokale 2, Studenternes Hus, Aarhus, heldagsseminar: Man and Nature. German Idealism in the Age of the Anthroprocene
Oplægsholdere: Prof. Dr. Lore Hühn (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg); Dr. Daniel Whistler (Royal Holloway, University of London); M.A. Philip Höfele (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) m.fl.

Tirsdag den 23. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.2, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jørgen Huggler
Tekst: G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: „Das Gewissen. Die schöne Seele, das Böse und seine Verzeihung“

Tirsdag den 21. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Niels Wilde Langballe
Tekst: Søren Kierkegaard: Begrebet Angst, Caput 1.

Udgaver af de tyske tekster vil blive gjort tilgængelige på Kredsens hjemmeside. Oversættelser samt Kierkegaard-teksten må deltagerne selv anskaffe sig. Som forberedelse kan man med fordel orientere sig i de første tre kapitler i Peter Dews The Idea of Evil (Blackwell, 2008).

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk).

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Kredsens efterårsprogram 2018

Gode Idealister

Så er programmet for efterårets møder endelig klar til at blive udsendt. Det har trukket en smule ud med at få de sidste oplægsholdere på plads og skaffe lokaler, men nu skulle alt være i orden. Programmet kan findes lige her, som en dejlig pdf-fil. Se desuden nedenfor.

Som tidligere annonceret skal Kredsen, efter en demokratisk flertalsbeslutning, læse Schellings System des Transcendentalen Idealismus.

Det forventes som sædvanligt at deltagerne i semestrets møder selv anskaffer sig de relevante tekster, i dette tilfælde System des transzendentalen Idealismus, gerne i Felix Meiners udgave, hvis sidetal der henvises til i programmet nedenfor. På engelsk findes en oversættelse af Peter Heath,System of Transcendental Idealism, udgivet af University of Virginia Press.

Første mødegang er allerede den 11. september, dvs. på næste tirsdag, så det kan blive lidt svært at nå at fremskaffe bogen i fysisk form. Generalsekretærens Sekretær har derfor lagt en pdf-version af originaludgaven af Schellings tekst (tak Google Books) på Kredsens hjemmeside (under Semestrets tekster), som man kan orientere sig i indtil man får fremskaffet en anden udgave.

Efterårets program er som følger:

Tirsdag den 11. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Vorrede, Einleitung samt Erster + Zweiter Hauptabschnitt (s. 3-56).

Tirsdag den 02. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Dritter Hauptabschnitt: Vorerinnerung + Erste Epoche (s. 57-123).

Tirsdag den 30. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Dritter Hauptabschnitt: Zweite + Dritte Epoche (s. 123-201).

Tirsdag den 13. november, kl. 19-22, Møde-lokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Vierter Hauptabschnitt (s. 202-277).

Tirsdag den 04. december, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Lasse Porsborg Michelsen
Tekst: System des transzendentalen Idealismus, Fünfter + Sechster Hauptabschnitt (s. 278-306).

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær

Næste semesters program – anden runde

Gode idealister

Første afstemningsrunde om hvad Kredsen skal læse i efterårssemestret 2018 er overstået. Valgdeltagelsen var ikke overvældende (kun 15 ønskede at afgive deres stemme), men på trods af dette skilte to kandidater sig relativt klart ud fra resten:

 • F. W. J. Schellings System des transzendentalen Idealismus fik otte stemmer
 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht fik syv stemmer
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl. fik fire stemmer
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht fik tre stemmer
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker fik en stemme
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl. fik en stemme

I anden afstemningsrunde, der løber frem til fredag den 22. juni kl. 12, kan Kredsens medlemmer derfor vælge mellem enten Schellings System des Transzendentalen Idealismus eller Kants ufuldendte prisskrift om metafysikkens fremskridt + de øvrige besvarelser af den stillede prisopgave. I denne runde kan man kun stemme en gang

På Kredsens hjemmeside er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for anden stemmerunde . Ja, ja, Generalsekretærens Sekretær havde ganske vist kundgjort, at der allerede ville blive åbnet for anden runde i fredags, men sådan blev det altså ikke. Historiens kontingens greb ind i udviklingen i form af en gemen forglemmelse.

Gruss Gott

Generalsekretærens Sekretær

Carsten Fogh Nielsen

Afstemning om næste semesters program

Gode idealister

Det er blevet tid til at beslutte, hvad Kredsen skal beskæftige sig med i eftersemestret 2018. Som sædvanlig lægger Kredsens Inderkreds populistisk op til, at masserne forledes til at tro, at de har indflydelse på beslutningsprocessen via en afstemning på Kredsens hjemmeside-

I en tidligere mail til Kredsens medlemmer, på semestrets sidste Kredsmøde, samt en efterfølgende mail til medlemmerne blev der efterspurgt forslag. Det eneste reelle indkomne forslag er fra Kammerat Jon Rostgaard Boiesen, der foreslog Schellings System des transzendentalen Idealismus. Derfor består udvalget denne gang af sidste semesters forslag fratrukket vinderen af efterårets afstemning. Den samlede liste er således:

 • F. W. J. Schellings System des transzendentalen Idealismus.
 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht.
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker.
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht.
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.

Lige som sidst vil afstemningen denne gang forløbe i to etaper:

 1. I en første, indledende runde, der løber fra i dag og frem til fredag den 8. juni kl. 12, kan Kredsens medlemmer vælge mellem alle de indsendte forslag. Der vil her være mulighed for at afgive to stemmer!
 2. På baggrund af resultatet af den indledende afstemning vil Kredsens medlemmer derefter i en anden runde, der løber fra fredag den 8. juni kl. 16 til fredag den 22. juni kl. 12, kunne vælge mellem de to mest populære forslag fra første runde. Her vil der kun være mulighed for at stemme en gang. I tilfælde af stemmelighed mellem mere end to forslag i første runde vil alle forslag med lige mange stemmer gå videre til anden runde.

På Kredsens hjemmeside er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for første afstemningsrunde

God fornøjelse med valghandlingen. Som selvfølgelig mest er en skueproces uden nogen reel betydning, da det politiske system er strukturelt biased, så det i sidste ende altid tjener Kredsens Inderkreds’ interesser.

Gruss Gott

Generalsekretærens Sekretær

Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 15. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).

Schelling-dag onsdag den 9. maj

Onsdag den 9. maj er Idealismekredsen og Forlaget Philosophia vært for to Schelling-relaterede arrangementer. Se plakaten ude til højre (kan downloades i pdf-udgave her) og/eller nedenstående oversigt.

 • Kl. 10-12 i lokale 1451-225: Gæsteforelæsning ved Professor Lore Hühn (Universität Freiburg), der vil tale om On Nature: Schelling and Goethe in Dialogue. Professor Hühn er en af verdens førende Schelling-forskere og er blandt andet præsident for det internationale Schelling-selskab, så alle opfordres til at møde op.
 • Kl. 14-16 i lokale 1467-615: Bogreception i anledning af Forlaget Philosophias udgivelse af Schellings Om den nyere tids historie. München-forelæsninger. I dagens anledning vil bogen kunne købes til en fordelagtig pris. Forlaget serverer desuden lidt vin og snacks.

Alle er velkomne til begge arrangementer.

Programændring + diverse informationer

En række idealismerelaterede informationer fra Kredsens Inderkreds:

 • Ph.d.-forsvar: Kredsens gode ven og faste mødedeltaqer Jesper Lundsfryd Rasmussen skal tirsdag den 8. maj forsvare sin ph.d. om Schelling. Det sker på Syddansk Universitet. Ønsker man at deltage i forsvarshandlingen kan man kontakte Anders Moe Rasmussen (filamr@cas.au.dk), der arbejder på at organisere fælles transport fra Aarhus til Odense
 • Programændring: Semestrets sidste Kredsmøde med Jørn Erslev Andersen er programsat til at løbe af stablen tirsdag den 8. maj. Da dette kolliderer med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar (se ovenfor) har kredsen forhørt sig om muligheden af at flytte dette møde til en senere dato. Dette har Jørn indvilliget i. Semestrets sidste Kredsmøde er derfor blevet flyttet en uge til tirsdag den 15. maj kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet.
 • Forsker-besøg: Onsdag den 9. maj vil Kredsen få besøg af Prof. Dr. Lore Hühn, en af verdens førende Schelling-eksperter og den nuværende formand for der Internationale Schelling-Gesellschaft e.V.. Prof. Dr. Hühn er i Danmark i forbindelse med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar, og har i den forbindelse sagt ja til også at gæste Idealismekredsen. Nærmere detaljer om tid, sted og emne følger snarest.
 • Bog-reception: Onsdag den 9. maj byder desuden på noget så sjældent som en dansk udgivelse af et af Schellings værker. Denne dag regner Forlaget Philosophia nemlig med at kunne afholde udgivelsesreception for den danske oversættelse af Schellings Zur Geschichte der Neuere Philosophie (oversat af Sune Liisberg). Nærmere detaljer følger senere, men der vil formodentligt blive budt på lidt til såvel ganen som halsen, ligesom der nok bliver mulighed for at købe nyudgivelsen til en fordelagtig pris.

Kant Week 2018

Gode Idealister

Kant-gruppen ved Aarhus Universitet afholder den årlige Kant-uge i begyndelsen af maj måned.
 • Fredag den 4. og lørdag den 5. maj fra kl. 10-16.30 er der masterclass med Jens Timmerman fra University of St. Andrews, der vil tale om ‘Kant’s Theory of Sympathy’.
 • Mandag den 7. maj kl. 10 giver Jens Timmermann en åben gæsteforelæsning om ‘Kant and the Supposed Right to Lie’.
 • Mandag den 7. maj fra kl. 13.15-16.40 og tirsdag den 8. maj fra kl. 10-16.40 løber en international workshop om Kant etik med oplæg ved danske og udenlandske Kant-tolkere af stablen.
Se det fulde program for Kant-ugen (her og den tilknyttede workshop (her) med information om tidspunkter, lokaler mm.
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284).

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Capitel II, Capitel III og Tillæg (i Samlede Værker, Bind 1, s. 192-256).

 

Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Benjamin Christensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).