Archive for the ‘06 Søren Kierkegaard’ Category.

Reminder – Kierkegaard-foredrag

Hvornår: Torsdag den 20. juni, kl. 19.15-20.00
Hvor: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Hvad: Kierkegaard-foredrag ved Alison Assiter, professor i filosofi ved University of West England, Bristol: ‘Abraham believes by virtue of the absurd; an attempt at an explanation’.

Det er gratis at deltage i foredraget, og alle er velkomne.

Alison Assiter er forfatter til en lang række bøger og artikler om blandt andet feminisme, Althusser og Kierkegaard:

  • Pornography, feminism, and the individual. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1989.
  • Althusser and feminism. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1990.
  • (w. Carol Avedon) Bad girls and dirty pictures: the challenge to reclaim feminism. London Boulder, Colo: Pluto Press, 1993.
  • Enlightened women modernist feminism in a postmodern age. London New York: Routledge, 1996.
  • Revisiting universalism. Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2003.
  • Kierkegaard, metaphysics and political theory unfinished selves. London New York: Continuum International Publishing Group, 2009.
  • (w. Margherita Tonon) Kierkegaard and the political. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2012.
  • Kierkegaard, Eve, and metaphors of birth. London New York: Rowman & Littlefield International, 2015.

Kierkegaard-foredrag

Gode Idealister

Torsdag den 20. juni, kl. 19.15-22.00 i Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet giver Alison Assiter, professor i filosofi ved University of West England, Bristol, et foredrag om Kierkegaard i Idealismekredsen. Foredraget har titlen: ‘Abraham believes by virtue of the absurd; an attempt at an explanation’.

Det er gratis at deltage i foredraget, og alle er velkomne.

Alison Assiter er forfatter til en lang række bøger og artikler om blandt andet feminisme, Althusser og Kierkegaard:

Pornography, feminism, and the individual. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1989.
Althusser and feminism. London Winchester, Mass: Pluto Press, 1990
(w. Carol Avedon) Bad girls and dirty pictures: the challenge to reclaim feminism. London Boulder, Colo: Pluto Press, 1993.
Enlightened women modernist feminism in a postmodern age. London New York: Routledge, 1996.
Revisiting universalism. Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2003.
Kierkegaard, metaphysics and political theory unfinished selves. London New York: Continuum International Publishing Group, 2009.
(w. Margherita Tonon) Kierkegaard and the political. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub., 2012.
Kierkegaard, Eve, and metaphors of birth. London New York: Rowman & Littlefield International, 2015.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Link til Facebook-begivenhed: https://www.facebook.com/events/1907410532693108/

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 15. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284).

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Capitel II, Capitel III og Tillæg (i Samlede Værker, Bind 1, s. 192-256).

 

Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Benjamin Christensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).

 

Forårsprogrammet 2018

Så er Idealismekredsens program for forårssemestret 2018 på plads. Der er fire officielle Kredsmøder, hvor vi læser, diskuterer og forhåbentlig får en bedre forståelse af Søren Kierkegaards “Om Begrebet Ironi”. Programmet ses nedenfor, og kan desuden downloades her (som pdf i plakatformat) .

Tirsdag den 20. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Benjamin Christensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Indledning og Capitel I (i Samlede Værker, Bind 1, s. 59-191).

Tirsdag den 20. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Første Deel. Socrates’ Standpunkt; Capitel II, Capitel III og Tillæg (i Samlede Værker, Bind 1, s. 192-256).

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284).

Tirsdag den 8. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).

Det forventes at deltagere i semestrets møder selv anskaffer sig Kierkegaards Om Begrebet Ironi. Den foreligger i et utal af udgaver, hvoraf den mest anvendte formodentlig er fra Samlede Værker, Bind I, s. 59-331. Værket er også tilgængelig online som del af Søren Kierkegaards Skrifter: http://www.sks.dk

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk).

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Følg også Idealismekredsen på Facebook: www.facebook.com/idealismekredsen

Kierkegaard-foredrag tirsdag den 20. oktober

Tirsdag den 20. oktober kl. 19-22 er Idealismekredsen vært ved et ekstraordinært Kierkegaard-foredrag. Foredraget finder sted i Studenternes Hus, Aarhus, Mødelokale 2.

Oplægsholder er Michael Burns (University of the West of England), som holder et oplæg med titlen “A Fractured Dialectic: Reading Kiekegaard Philosophically”. Oplægget er baseret på Burns’ nyligt udgivne bog Kierkegaard and the Matter of Philosophy: A Fractured Dialectic (Rowman & Littlefield, 2015).

Se plakaten for arrangementet her (pdf).

Forslag til næste semesters kredsprogram + Kierkegaard-konference

Gode idealister og andre interesserede

Hermed en reminder om, at I til næste kredsmøde bedes overveje forslag til næste semesters program. Ud over mit eget og Søren Ms forslag, så har jeg allerede modtaget endnu et bud på, hvad Kredsen kunne fordybe sig i til efteråret, men der er altid plads til flere forslag. Så har du en idé kan du sende den til Generalsekretærens Sekretær inden næste kredsmøde, der afholdes tirsdag den 30. april.

Derudover har Godfather Anders Moe Rasmussen bedt mig henlede opmærksomheden på efterårets store Kierkegaard-konference: Abysmal Existence: Kierkegaard on the Negative, der løber af stablen den 28.-30. august. Information om konferencen kan findes her, på konferencesiden.

I forbindelse med konferencen afholdes der en workshop, hvor interesserede kan byde ind med forslag til oplæg. Call for papers findes her.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten Fogh Nielsen

NNGI konference i Oslo – 10-11 december, 2010

German Idealism and Its Critics

Nordic Network for German Idealism (NNGI)
in collaboration with
The Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas
University of Oslo

December 10 – 11, 2010
University of Oslo, Georg Sverdrups Hus, Auditorium 2


SPEAKERS:
Marcia Cavalcante (Södertörn University College)
Taylor Carman (Barnard College)
Lore Hühn (University of Freiburg)
Alastair Hannay (University of Oslo)
Michelle Kosch (Cornell University)
Marius Mjaaland (University of Oslo)
Jon Stewart (Søren Kierkegaard Research Centre at the University of Copenhagen)

Registration is required for participation: Please send an e-mail to caseha@ifikk.uio.no with the subject title: NNGI 2010.

FRIDAY DECEMBER 10, 2010

10:00 – 10:15 Welcome

10:15 – 11:30 Michelle Kosch: Fichte (and Wilhelm) on Practical Reasoning

I have elsewhere argued that Fichte, rather than Kant or Hegel, should be taken to be the main model behind Kierkegaard’s characterization of the ethical standpoint in Either/Or II. Here I offer a detailed account of one of the main reasons for thinking that: the distinctiveness of Fichte’s account of practical reasoning, coupled with the correspondence of key features of the account of practical reasoning implicit in Either/Or II to the Fichtean account.

11:45 – 13:00 Lore Hühn: Vom Zweifel zur Verzweiflung. Kierkegaards Kritik an der Philosophie Fichtes und Hegels

Zweifel steht ein für das cartesianische Prinzip der Erkenntnissicherung, welches in seiner daseinsanalytischen Verschärfung von Fichte wie von Hegel als Verzweiflung ausgelegt wird. Kierkegaard ist der Kritiker dieser idealistischen Tradition, insofern er die existenzielle Bedeutung der Verzweiflung von jeder theoretischen Form des Zweifels abgrenzt.

13:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:45 Marius Timmann Mjaaland: Kierkegaard’s Destruction of Hegel

There is an obvious influence from Hegel and German Idealism on Kierkegaard’s definition of Spirit in The Sickness unto Death. He describes a self-reflective relationship of opposites that could only be completed in a Third, i.e. the synthesis. Moreover, the key to achieve such a synthesis is found in consciousness of oneself by penetrating all aspects of thought, passion, and action. Yet still, the entire book sets out to prove that Hegel and the Hegelians are wrong: their effort to achieve self-consciousness through speculation is futile and produces simulacra and caricatures rather than dis-covering the truth of human existence. Although he applies many features from Hegel’s philosophy, e.g. the distinction between Schein and Sein and a phenomenology of Spirit, I will argue that this is the work where Kierkegaard most systematically rejects Hegel. I see it as an effort of destruction in the Heideggerian sense, thus exploring a philosophical impulse from Luther: Kierkegaard displays the basic error of Hegel’s idealism while trying to discern an alternative, critical concept of Spirit. That concept is approached from the reverse side (Kehrseite), through a detailed phenomenological analysis of the split of despair within the Spirit, thereby insisting on the open wound of negativity as a guiding methodological principle.

16.00-17.30 Marcia Cavalcante Schuback: Tragedy and evil – between Schelling and Kierkegaard

The purpose of this presentation is to investigate how Schelling’s and Kierkegaard’s views on the modern meaning of tragedy can contribute to an understanding of the question of evil, such as developed by both thinkers. Rather than a discussion about the difference of Scheling’s and Kiekergaard’s systems of philosophy, the text will discuss the necessity of rethinking tragedy and the tragic understanding of difference in order to reconsider the question of evil.

17.30-20.00 Reception


SATURDAY DECEMBER 11, 2010

10:15 – 11:30 Taylor Carman: Kierkegaard and the Limits of Ethical Reflection

What is the substance of Kierkegaard’s critique of the ethical standpoint? Michelle Kosch has argued that the critique takes aim at the ethics of autonomy, which misrepresents the nature of agency by denying our freedom to do evil. I argue that Kierkegaard’s concept of the ethical is wider and that his criticism of it cuts deeper. The ethical is, for Kierkegaard, not just Kantian ethics, but any generally applicable system of action-guiding norms or principles. No such system can by itself make sense of the irreducible goodness of ethically unjustiable acts of faith, that is, acts based on commitments of passionate trust. Acts of faith, like acts of desperation, can violate ethical norms and yet still be good. In short, the ethical standpoint fails to appreciate the seriousness of the question, What shall I do? as distinct from the question, What should I do?

11:45 – 13:00 Jon Stewart: Kierkegaard and Hegel on Faith and Knowledge

One of Kierkegaard’s main objections to Hegel’s philosophy is that it misunderstands the nature of religion by placing it on a par with various forms of scholarship and knowing. Through his pseudonymous authors, Kierkegaard stubbornly insists that faith is fundamentally different from knowledge. How would Hegel respond to Kierkegaard’s objection? I wish to argue that Hegel would find Kierkegaard’s conception of faith to be a pure formalism with no determinate content. For this reason, it cannot be properly designated as Christian faith since it has no content by which it can be distinguished from the faith of other religions.

13:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:45 Alastair Hannay: Saving Kierkegaard’s Analysis of Despair

Kierkegaard’s positing and ordering of the two main forms of despair in The Sickness unto Death depend on the notion of a power, identified as God, in which the self is ‘grounded’. The text says that, without this notion, there would be only one form of despair: not wanting to be oneself; but with it there is also a second form: wanting to be, or asserting, one’s own self, something the text describes as ‘defiance’. However, the text has it that defiance is also the ‘form’ of the despair that is not wanting to be oneself. Some commentators see this as dictated by the religious ‘premise’ prefixed to Kierkegaard’s works, thereby obscuring their relevance for a post-metaphysical age that they also anticipate. Michael Theunissen has claimed that Kierkegaard’s insights, and even intentions, are better represented in a reordering of the two main forms of despair, priority being given to the despair of not wanting to be oneself. I suggest that, containing as they do a teleology inherited from German Idealism, Kierkegaard’s insights and intentions are accurately represented in the order that he himself adopts. Whether this is to confine him, on the one hand, to either the metaphysical past or an unfashionably non-secular present, or on the other hand to present him as a still potent challenge in a post-metaphysical age, will depend partly on what sense we can find, and find acceptable, in characterizing an unwillingness to be oneself as a case of defiance as well as of despair.

15:30 Closing remarks

Hegel vs Kierkegaard

Hegel får uventet – og formodentlig uønsket – støtte i diskussionen med Kierkegaard.

Man bør dog nok bemærke, at den primære kilde for Hitlers udlægning af Hegel og Kierkegaard synes at være Jostein Gaarders Sofies verden 🙂

NNGI-konference i München

Gestalten des Geistes
Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus

Nordic Network for German Idealism (NNGI)
Department of Philosophy, Aarhus University
Lehrstuhl für Philosophie II, LMU München

26. – 27. Mai 2010
Tagungsort: Carl Friedrich von Siemens Stiftung
Südliches Schlossrondell 23, 80638 München

Mittwoch, 26-05-2010

13.00-13.30: Begrüßung

13.30-15.00: Assistant Professor Kristin Gjesdal (Philosophy Department, Temple University, Philadelphia): “Schleiermacher and Kierkegaard on Individuality, Aestheticism and Bildung

15.00-15.30: Kaffeepause

15.30-17.00: Prof. Dr. Jan Rohls, Fakultät für Evangelische Theologie, Universität München: “Kierkegaards Geistbegriff im Kontext des Idealismus

17.00-17.30: Kaffeepause

17.30-19.00: Professor Arne Grøn (Theologische Fakultät, Universität Kopenhagen): “Gestalten der Verzweiflung als Gestalten des Geistes: Kierkegaards Krankheit zum Tode im Kontext einer Phänomenologie des Geistes

Abendessen (Siemensstiftung)

Donnerstag, 27-05-2010

9.00-10.30: Assistant Professor Henrik Jøker Bjerre (Institut für Philosophie, Universität Aarhus): “Kierkegaard´s Voice: The Surplus of Writing as an Obstruction to Systematic Philosophy

10.30-11.00: Kaffeepause

11.00-12.30: Dr. Omri Boehm, Department of Philosophy, Yale University, derzeit Research Fellow am Lehrstuhl für Philosophie II in München: “Reason, Faith and Disobedience: The Binding of Isaac and the Function of the Biblical Text in Kierkegaard and Kant

12.30-13.30: Mittagessen (Siemensstiftung)

13.30-15.00: Prof. Dr. Axel Hutter, Fakultät für Philosophie, Universität München: “Negativismus

15.00-15.30: Kaffeepause

15.30-17.00: Associate Professor Anders Moe Rasmussen (Institut für Philosophie, Universität Aarhus): “Glaube und Offenbarung: Kierkegaard zwischen Jacobi und Schelling

17.00-17.30: Kaffeepause

17.30-19.00: Associate Professor Jon Stewart (Søren Kierkegaard Research Centre, Universität Kopenhagen): “Kierkegaard und Hegel: Die Frage von Glauben und Wissen

Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Für die Teilnahme an der Tagung ist aber eine Anmeldung erforderlich:
Lehrstuhl für Philosophie II
Sekretariat, Tel. 089 / 2180-2488
kristina.maschek@lrz.uni-muenchen.de

Hegel-Kierkegaard konference i Oxford

REGISTRATION DEADLINE: 4th August

Hegel Society of Great Britain & UK Kierkegaard Society Joint Conference
3rd and 4th September 2009
St Edmund Hall, Oxford

Thursday, 3rd
1.00 – 1.30 Conference Registration

1.30 – 3.00 Clare Carlisle (Liverpool): Kierkeggard and the Question of Motion: The Sphere of Thought and the Sphere of Freedom

3.30 – 5.00 Genia Schönbaumsfeld (Southampton): Kierkegaard contra Hegel on the “Absolute Paradox”

5.30 – 7.00 George Pattison (Oxford): Antigone and the End of Art

Friday, 4th
9.30 – 11.00 Paul Cruysberghs (KU Leuven): Soul-Consciousness-Mind in Hegel, Rosenkranz and Kierkegaard

11.30 – 1.00 Dan Watts (Essex): Subjective Thinking: Kierkegaard on Hegel’s Socrates

2.00 – 3.30 Jon Stewart (Copenhagen): Kierkegaard’s Notion of Actuality and the Criticism of Hegelian Abstraction

Registration forms are obtainable from the Hegel Society of Great Britain website:

http://www.hsgb.group.shef.ac.uk/conference.html.

Please register by 4th August. For further details, please contact: Dr Thom Brooks, Department of Politics, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne, NE1 7RU or phone: (0191) 222 5288 or email t.brooks@newcastle.ac.uk