Archive for maj 2009

Centralkomitéen foreslår…

Gode Idealister

Kredsens Centralkomité er, på vanlig indspist, formynderisk og diktatorisk facon, nået til enighed om, at det er til Kredsens bedste, at fortsætte det tætte studie af Hegels skrifter. “Kilder Der Mener at Vide Hvad der Foregår” har derfor ladet sive, at Centralkomitéen foreslår/dekreterer, at efterårets program bliver en læsning af Retsfilosofien.

Argumentet for dette valg er dels, at læsning af Retsfilosofien hører med til den almindelige filosofiske dannelsesproces, og dels at det vil give nytilkomne en mulighed for at hoppe med på Hegel-vognen, da Retsfilosofien jo (alt andet lige) må siges at høre til Hegels mere populære og læsevenlige værker. Et nærmere program for læsningen forventes udarbejdet og udsendt medio august.

Eventuelle modforslag, indvendinger, klager, protester og andre Kredsundergravende aktiviteter vil som sædvanligt blive summarisk og systematisk ignoreret, men skulle man alligevel have lyst til at kommentere på Centralkomitéens beslutning, kan man gøre det på Kredsens blog. Man kan desuden give sin mening til kende ved at afgive sin stemme på den til bloggen hørende afstemningsfunktion (ude til højre).

Grüss Gott!