Archive for februar 2010

Reminder: Semestrets første kredsmøde

Tid: Tirsdag den 2. marts, kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Matias Møl Dalsgaard

Tekstmateriale: Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift, Første Halvbind, ”Forord,” ”Indledning”, Første Deel & Anden Deel, første afsnit (s. 9 – 106 i Samlede Værker, 9. bind)

Forårets program

Gode Idealister

Så er det er endnu engang lykkedes Kredsens inderkreds at stykke et såvel interessant som oplysende program sammen. Denne gang er valget faldet på en gammel bekendt af Kredsen, nemlig en vis hr. Kierkegaard, aka. Johannes Climacus. Værket der skal gennemgås er Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift, som vil blive læst i den blandt studerende og andet godtfolk så udbredte og populære “Gyldendal-edition”, mere præcist bind 9 og 10 i de Samlede Værker i 20 bind.

Program, tidspunkter og oplægsholdere er som følger (klik her for at se den flotte plakat):

Tirsdag den 2. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Matias Møl Dalsgaard
Tekstmateriale: Første Halvbind, ”Forord,” ”Indledning”, Første Deel & Anden Deel, første afsnit (s. 9 – 106 i Samlede Værker, 9. bind)

Tirsdag den 16. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Kresten Lundsgaard-Leth
Tekstmateriale: Første Halvbind, Anden Deel, andet afsnit & ”Tillæg” (s. 107 – 252 i Samlede Værker, 9. Bind)

Tirsdag den 6. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Andet Halvbind, Anden Deel, Capitel 3 & Capitel 4, Sectio I. (s. 9 – 79 i Samlede Værker, 10. Bind)

Tirsdag den 27. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Andet Halvbind, Andel Deel, Capitel 3, Sectio II, ”A. Det Pathetiske” (s. 80 – 229 i Samlede Værker, 10. Bind)

Tirsdag den 11. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: Andet Halvbind, Andel Deel, Capitel 3, Sectio II, ”B. Det Dialektiske”, ”Tillæg til B”, Capitel 5 & ”Tillæg” (s. 230 – 290 i Samlede Værker, 10. Bind)

Alle er velkomne. Alle arrangementerne foregår i Studenternes Hus ved Ringgaden.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten