Archive for august 2010

Efterårets program

Gode Idealister

Så er det endnu engang lykkedes for Kredsens inderkreds at strikke et både interessant og oplysende semesterprogram sammen. Efter forårets kierkegaardianske excesser vil der i efterårssemesteret blive fokuseret på en af den tyske idealismes, og i det hele taget den moderne filosofis, uomgængelige hovedskikkelser, nemlig vores allesammens Immanuel Kant.

Efter kraftigt lobbyarbejde fra flere af Kredsens medlemmer er det således blevet besluttet at sætte fokus på Kants religionsfilosofi. Vi skal læse dels den berømte diskussion af gudsbeviser i KrV, som bl.a. rummer Kants opgør med det ontologiske gudsbevis, og dels Kants religionsfilosofiske hovedværk, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft, hvor Kant præsenterer sit yderst interessante, men også meget vanskeligt forståelige, forsøg på at forklare og begribe den moralske ondskab. Lettere prætentiøst kan temaet for efterårssemestret således sammenfattes som ”Gud, tro og det onde”. (Og hvis ikke det tema kan tiltrække folk, så ved jeg snart ikke hvad der kan!)

Program, tidspunkter og oplægsholdere er som følger:

Tid: Tirsdag den 14. september, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekstmateriale: Kritik der reinen Vernunft (KrV): Das Ideal der reinen Vernunft, Die transzendentale Dialektik 2. Buch, 3. Hauptstück (KrV A567/B595 – A642/B670)

Tid: Tirsdag den 5. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (Rel.): Vorrede, Erstes Stück: Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem guten: oder über das radikale Böse in der menschlichen Natur (BIII – B64)

Tid: Tirsdag den 26. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Rel. Zweites Stück: Von dem Kampf des guten Prinzips, mit dem bösen, um die Herrschaft über den Menschen (B67 – B124)

Tid: Tirsdag den 16. november, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Esther Oluffa Pedersen
Tekstmateriale: Rel. Drittes Stück: Sieg des guten Prinzips über das böse (B127 – B222)

Tid: Tirsdag den 7. december, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Rel. Viertes Stück: Vom Diest und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Prinzips oder Von Religion und Pfaffentum (B225 – B314)

Programmet kan downloades som flot plakat ved at klikke her.

Møderne er som sædvanligt gratis og åbne for alle interesserede.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten

Call for Papers: ‘Wahrheit und Methode’ – 50 år

Call for Papers:
Ph.d.-kursus: Wahrheit und Methode – 50 år


Forskningsgruppen for Filosofisk Hermeneutik (PHH) og Nordisk Netværk for Tysk Idealisme (NNGI) ved Aarhus Universitet arrangerer et ph.d.-kursus i anledning af 50 års jubilæet for udgivelsen af Hans-Georg Gadamers Wahrheit und Methode. Dette værk har fået status som hovedværket for den filosofiske hermeneutik. Bogen er blevet til en af de få klassikere indenfor det 20. århundredes filosofi og har haft stor indflydelse også på den kultur- og socialvidenskabelige teoridannelse og den tilsvarende metodologiske refleksion. Kurset sigter på at undervise interesserede ph.d.-studerende fra de nordiske lande i den filosofiske hermeneutik og at vurdere dens aktualitet indenfor udvalgte områder.

Tid: 15.-17. november 2010
Sted: Sandbjerg Gods, Sønderborg (http://www.sandbjerg.dk/)


Kurset vil indeholde to masterclasses om hhv. hermeneutikken og den tyske idealisme (Kristin Gjesdal, Temple University) og hermeneutikken og den filosofiske æstetik (Dorthe Jørgensen, Aarhus Universitet). Derudover vil der være to ph.d.-sektioner, hvor ph.d.-studerende kan fremlægge papers relateret til filosofiske emner indenfor fænomenologi, hermeneutik, filosofisk æstetik og tysk idealisme.

Et foreløbigt program vil se ud som følgende (med forbehold for ændringer):

Mandag, 15. november
15.00-16.00: Ankomst og kaffe
16.00-18.00: Thomas Schwarz Wentzer: 50 år Wahrheit und Methode – filosofisk hermeneutik eller hermeneutisk filosofi?
19.30-21.00: I samtale med Gadamer (TV-foredraget: Die Vielfalt der Sprachen und das Verstehen der Welt)

Tirsdag, 16. november
9.15-12.30: Dorthe Jørgensen: Hermeneutikken og den filosofiske æstetik
14.30-18.00: Ph.d.-sektion 1
19.00: Dinner

Onsdag, 17. november
09.15-12.30: Kristin Gjesdal: Hermeneutikken og den tyske idealisme
14.00-15.30: Ph.d.-sektion 2
15.30: Kaffe
16.00: Afrejse

Interesserede ph.d.-studerende skal indsende et abstract på ca. 500 ord med deadline den 1. oktober 2010. Det endegyldige paper på maks. 4000 ord skal være færdig senest den 7.11.2010 og vil blive distribueret til alle deltagere. Ph.d.-studerende, der vil deltage uden paper, skal regne med at få opgaven som opponent.

Takket være en bevilling fra den nationale forskerskole PHIS er ophold og forplejning formentlig gratis (afhænger af antallet af deltagere). Transportudgifterne refunderes imidlertid ikke.

Tilmelding samt abstract sendes til:

Thomas Schwarz Wentzer, AU (filts@hum.au.dk)
Anders Moe Rasmussen, AU (filamr@hum.au.dk)

Download dette call for paper som Word-dokument her.