Archive for februar 2011

Reminder: Semestrets første kredsmøde

Tid: Tirsdag den 22. februar, kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus

Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen

Tekstmateriale: Fragmente über Volksreligion und Christentum, G.W.F. Hegel Werke I, p. 9-103

Forårets program

Gode Idealister

Så har Kredsens inderkreds endnu engang sammensat et rigt og varieret program for det kommende semester. Der vil denne gang blive fokuseret på den (meget) unge Hegel, med særlig vægt på hans skrifter om religion og kristendom. Programmet vil være som følger (se også denne flotte plakat):

IDEALISMEKREDSEN
DEN UNGE HEGEL: FILOSOFI,
RELIGION OG POLITIK
Program forår 2011

Tirsdag den 22. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Fragmente über Volksreligion, G.W.F. Hegel Werke I, p. 9-103

Tirsdag den 8. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Klindt Jensen
Tekstmateriale: Die Positivität der christlichen Religion, G.W.F. Hegel Werke I, p. 104-166

Tirsdag den 29. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Ejvind Hansen
Tekstmateriale: Die Positivität der christlichen Religion, G.W.F. Hegel Werke I, p.166-217

Tirsdag den 12. april, kl. 19-22, Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Entwürfe über Religion und Liebe og Der Geist des Christentums und sein Schicksal, G.W.F. Hegel Werke I, p.239-317

Tirsdag den 3. maj, kl.19-22. Mødelokale 1. Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekstmateriale: Der Geist des Christentums und sein Schicksal, G.W.F. Hegel Werke I, p. 317-418

Teksterne læses efter Suhrkamp-udgaven af Hegels Skrifter: Frühe Schriften. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Werke I
Der er udarbejdet masterkopier af den tyske tekst samt en engelsk oversættelse af Die Positivität der christlichen Religion.
Teksterne findes på IFI´s sekretariat.