Archive for december 2011

Næste semesters program – nu med afstemning

Så er forslagene til hvad Kredsen skal læse i næste semester lagt ud til afstemning. Afgiv jeres stemme ude til højre.

De foreslåede tekster/emner for næste semester var:

1) Fichtes sædelære (System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1798.
2) Fichtes retsfilosofi (Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1796/1797
3) Kants retsfilosofi (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre) fra 1797 evt. suppleret med Zum Ewigen Frieden og andre af Kants historisk-politiske småskrifter.
4) Begrebet “Stræben” i den post-kantiske tradition med udgangspunkt i § 4 i Fichtes Videnskabslære (Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre) fra 1764/95 samt udvalgte tekster fra den romantiske tradition.
5) Den franske Hegel-reception: Alexandre Kojéve, Jean Hyppolite (evt Derrida?) m.fl.

Næste semesters program?

Gode Idealister

Endnu et år lakker mod enden og endnu en tekst fra (eller i det mindste inspireret af) den tyske idealistiske tradition er blevet læst og diskuteret. I den anledning vil Kredsens Inderkreds endnu engang gerne takke Kredsens medlemmer samt deltagere og oplægsholdere ved Kredsmøderne for deres indsats.

At semestret er overstået betyder også, at det er blevet tid til at diskutere, hvilke(n) tekst(er) Kredsen skal kaste sig over næste år. Til gårsdagens møde blev en række forslag præsenteret, men i et pludseligt (og for Kredsen ganske ukarakteristisk) anfald af demokratisk sindelag, blev det besluttet at lægge spørgsmålet ud til almindelig diskussion – eller i det mindste bede om input fra den gemene hob.

De indtil nu foreslåede tekster/emner for næste semester var:

1) Fichtes sædelære (System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1798.
2) Fichtes retsfilosofi (Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1796/1797
3) Kants retsfilosofi (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre) fra 1797 evt. suppleret med Zum Ewigen Frieden og andre af Kants historisk-politiske småskrifter.
4) Begrebet “Stræben” i den post-kantiske tradition med udgangspunkt i § 4 i Fichtes Videnskabslære (Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre) fra 1764/95 samt udvalgte tekster fra den romantiske tradition.
5) Den franske Hegel-reception: Alexandre Kojéve, Jean Hyppolite (evt Derrida?) m.fl.

Skulle Kredsens medlemmer have andre forslag til mulige tekster/emner, så send dem til Generalsekretærens sekretær (Carsten Fogh Nielsen) på filoffen1@gmail.com, senest den 20. december. Han (dvs. jeg) vil derefter organisere en afstemning på Kredsens hjemmeside.

Skulle man have lyst til mere aktivt at kommentere/diskutere forslagene til næste semesters program, så er ovenstående tekst lagt på Kredsens hjemmeside (www.idealismekredsen.dk/blog) hvor man kan diskutere af hjertets lyst i kommentarsporet.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretør
Carsten

Semestrets sidste kredsmøde

Tid: Tirsdag den 6. december, kl. 19-22

Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Oplægsholder: Jon Auring Grimm

Tekstmateriale: Fjerde Bog: ”Anden betragtning af verden som vilje” (s. 409 – 593 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).