Archive for februar 2012

Semestrets første kredsmøde

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Alexandre Kojéve: Introduction to the reading of Hegel, kapitel 2: “Summary of the First Six Chapters of the Phenomenology of Spirit”, (s. 31-70), Cornell UP, 1969.

Endelig! Forårets program

Gode idealister

Med en vis forsinkelse og i sidste øjeblik er her programmet for Idealismekredsens møder i foråret.

Som man kan se, er første kredsmøde allerede på tirsdag, den 14-02-2012, hvor Kredsens generalsekretær, den ærværdige Hr. Jøker Bjerre, vil foredrage over Kojéves Hegel-forelæsninger. En masterkopi af den relevante tekst er lagt på sekretariatet.

Ud over de her annoncerede møder byder foråret desuden forhåbentlig på et gensyn med den fra efterårets NNGI-konference kendte Markus Gabriel, der (om alt går vel) skal tilbringe en måned på instituttet som gæsteprofessor. I denne forbindelse skal han give en række oplæg og foredrag, som kredsens medlemmer selvsagt er inviteret til. Mere information følger, når de endelige detaljer er faldet på plads.

Program forår 2012

Den franske reception af Hegel og den tyske idealisme

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Alexandre Kojéve: Introduction to the reading of Hegel, kapitel 2: “Summary of the First Six Chapters of the Phenomenology of Spirit”, (s. 31-70), Cornell UP, 1969.

Tirsdag den 6. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Jean-Paul Sartre: Væren og intet, Del 3, kap. 1, afsnit IV. ”Blikket” (s. 223-262), Philosophia, 2007.

Tirsdag den 27. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: Meddeles senere, men emnet er Derrida og Hegel

Tirsdag den 17. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen
Tekstmateriale: Meddeles senere men temaet bliver Derrida og Kant og/eller Hegel.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær