Archive for marts 2012

Gæsteforelæsninger ved Markus Gabriel

FRAMING SCHELLING’S PHILOSOPHY

Four guest lectures by Prof. Markus Gabriel, Bonn

April 17: Schelling’s ontology in the Freedom Essay
Aarhus University, Building 1467, Room 130, 10.15-12.00

April 24: The ontology of predication in Schelling’s late philosophy
Aarhus University, Building 1467/130, 10.15-12.00

May 1: Unprethinkable Being: Schelling’s Critique of Hegel in His Negative Philosophy
Aarhus University, Building 1467/130, 10.15-12.00

May 9: The Inevitability of Mythology: The Transformation of Unprethinkable Being in Schelling’s Positive Philosophy
Aarhus University, Building 1453/121, 10.15-12.00

Professor Gabriel er gæsteprofessor på Institut for Kultur og Samfund i april og maj, hvor han giver en række forelæsninger for Instituttets studerende og ansatte. Gabriel har forfattet en lang række bøger om tysk idealisme, bl.a. Das Absolute und die Welt in Schellings Freiheitsschrift (Bonn University Press 2006); Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Idealism (med Slavoj Žižek, Continuum 2009) og Transcendental Ontology: Essays on German Idealism (Continuum 2011).

Gæsteforelæsning ved Markus Gabriel

Idealismekredsen præsenterer en gæsteforelæsning med

Professsor Markus Gabriel (Universität Bonn)

THE MEANING OF EXISTENCE AND THE CONTINGENCY OF SENSE

– ON BADIOU AND MEILLASSOUX

Tirsdag d. 24. april, kl. 19

Studenternes Hus, Mødesal 1

Aarhus Universitet

Professor Gabriel er gæsteprofessor på Institut for Kultur og Samfund i april og maj, hvor han giver en række forelæsninger for Instituttets studerende og ansatte. Gabriel har forfattet en lang række bøger om tysk idealisme, bl.a. Das Absolute und die Welt in Schellings Freiheitsschrift (Bonn University Press 2006); Mythology, Madness, and Laughter: Subjectivity in German Idealism (med Slavoj Žižek, Continuum 2009) og Transcendental Ontology: Essays on German Idealism (Continuum 2011).

Semestrets tredje kredsmøde

NB: Bemærk ændret tidspunkt!

Tirsdag den 27. marts, kl. 19.30-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen

Tekstmateriale: “The Pit and The Pyramid: Introduction to Hegel’s Semiology”, s. 69-108 i Margins of Philosophy. Derudover vil det være en fordel at have orienteret sig i Hegels Enzyklopädie § 440-464. Begge tekster (plus lidt ekstra læsestof) ligger i masterkopi på sekretariatet.

Semestrets andet kredsmøde

Tirsdag den 6. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen

Tekstmateriale: Jean-Paul Sartre: Væren og intet, Del 3, kap. 1, afsnit IV. ”Blikket” (s. 223-262), Philosophia, 2007.