Archive for april 2012

Semestrets fjerde kredsmøde

Tirsdag den 17. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)

Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen

Tekstmateriale: Jacques Derrida  “From Restricted to General Economy” (afsnittet om “The Epoch of Meaning: Lordship and Sovereignty”), s 264-277 i Writing and Difference og Stephen Houlgates kritiske modsvar: “Hegel, Derrida, and Restricted Economy: The Case of Mechanical Memory” fra Journal of the History of Philosophy, vol. 34: 1, s. 79-93. Begge tekster ligger i masterkopi på sekretariatet. Derudover vil det sikkert være en god idé lige at genlæse Herre-Træl afsnittet (inklusiv kampen på liv og død) fra Fænomenologien.