Archive for maj 2012

Hegel Society of Great Britain Conference 2012

“Themes in Hegel”

September 4, 2012 to September 5, 2012
At Magdalene College, Cambridge

Please note that the registration deadline is 1st August 2012.

Tuesday 4th September
1.00-1.30 Conference registration
1.30-3.00 Robert Hanna (Colorado), “Kant, Hegel, and the Fate of Non-Conceptual Content”
3.30-5.00 Katerina Deligiorgi (Sussex), “Philosophical Retellings of the Fall: Kant, Hegel and the Good”
5.30-7.00 Allen Speight (Boston), “Artisans, Artists and Hegel’s History of the Philosophy of Art”

Wednesday 5th September
9.30-11.00 Paul Franks (Yale), “‘Immediately Before the Gates of Salvation’: Phrenology, the Jewish People, and Resistance to Sublation in Hegel’s Phenomenology”
11.30-1.00 Fred Rush (Notre Dame), “Hegel’s ‘Evil’”
2.00-3.30 Daniel Dahlstrom (Boston), “The Self Before Self-Consciousness”

Registration form (PDF) / Word DOC NB If you pay for the conference using PayPal, please also ensure that you complete a registration form detailing your requirements and send to the conference organizer, so that we have a record of these.

And please note that the number of rooms at the non-ensuite rate is very limited, so if you want one of these, please contact the conference organizer to check for availability before making your booking.

For more information visit http://hegel-society.org.uk/conferences/2012

Forslag til næste semesters program

Gode idealister

Semesteret lakker mod enden, og det er derfor blevet tid til at overveje, hvad Kredsen skal forlyste sig med i efteråret.

Et flittigt kredsmedlem har allerede meldt sig på banen med et par forslag. Derudover er der en række af forslagene fra sidste semesters afstemning, som stadig er værd at overveje.

Nye forslag:

1) Hegels Enzyklopädie-Logik. Hvis man holder 5 møder, kunne man dele det op på en meget naturlig måde (og hvis der kun skal være 4 møder, kunne man slå de første 2 gange sammen – selvom det ville være en stor mængde tekst):

1. gang: Vorrede og Einleitung

2. gang: Vorbegriff

3. gang: Die Lehre vom Sein

4. gang: Die Lehre vom Wesen

5. gang: Die Lehre vom Begriff

2) Kritik der Urteilskraft. Jeg ved godt, at I har læst den før – men det er 8 år siden, så mon ikke det ville være godt at få genopfrisket?

Forslag fra sidste semester:

3) Fichtes sædelære (System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1798.

4) Fichtes retsfilosofi (Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1796/1797

5) Kants retsfilosofi (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre) fra 1797 evt. suppleret med Zum Ewigen Frieden og andre af Kants historisk-politiske småskrifter.

6) Begrebet “Stræben” i den post-kantiske tradition med udgangspunkt i § 4 i Fichtes Videnskabslære (Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre) fra 1764/95 samt udvalgte tekster fra den romantiske tradition.

Skulle der blandt Kredsens medlemmer være andre forslag til mulige emner for næste semesters program for Idealismekredsen, så bedes de fremsendt til undertegnede (alternativt skrevet i kommentarsporet under dette indlæg) senest den 1. juni. Snarest derefter vil der, i bedste pseudodemokratiske ånd, blive oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside (https://www.idealismekredsen.dk/blog/), så Folket kan lade sin vilje blive hørt.

Grüss Gott

Carsten (filcfn[snabela]hum.au.dk)