Archive for juni 2012

Forslag til Kredsens efterårsprogram 2012

Gode Idealister

Efter mange nætters hemmelige forhandlinger har Kredsens Inderkreds udvalgt en række af de af folket (og Kredsens Inderkreds) indsendte forslag til efterårsprogrammet til videre demokratisk behandling i plenum.

Inkluderer man forslagene fra sidste semester var der i alt 11 bud på, hvad Kredsen kunne beskæftige sig med. To af disse var næsten identiske (både Jon og Godfather Anders foreslog den sene Schelling), så dem har vi slået sammen. Søren Mau foreslog, at Kredsen genlæste Kritik der Urteilskraft da det var 8 år siden sidst. Det syntes Kredsens Inderkreds faktisk var en god idé. Samtidig mente Kredsens Inderkreds imidlertid, at en genlæsning af KU ville være en fin markering af Kredsens 10 års-jubilæum om 1½ år, så det blev besluttet at udskyde forslaget til den tid. Endelig var der et par forslag fra sidste semester, som vi simpelthen fjernede.

Listen over tilbageblevne forslag ser derfor ud som følger:

Sørens Maus forslag:
1. Hegels Enzyklopädie-Logik. Hvis man holder 5 møder, kunne man dele det op på en meget naturlig måde (og hvis der kun skal være 4 møder, kunne man slå de første to gange sammen – selvom det ville være en stor mængde tekst):
1. gang: Vorrede og Einleitung
2. gang: Vorbegriff
3. gang: Die Lehre vom Sein
4. gang: Die Lehre vom Wesen
5. gang: Die Lehre vom Begriff

Jons Rostgaard Boiesens forslag:
2. Den franske reception af den tyske idealisme – del 2: Bataille, Lacan, Deleuze, Foucault.
3. Den tyske reception af den tyske idealisme – de gamle drenge: Gadamer, Habermas, Henrich, Theunissen, Frank.
4. Den tyske reception af den tyske idealisme – de unge: En række af de folk Gabriel foreslog.

Anders Moes og Jons forslag:
5. Sen Schelling. På anbefaling af Markus Gabriel foreslår Anders Urfassung der Philosophie der Offenbarung (1831-32). Det er et nyligt fundet værk, der, så vidt man ved, er det eneste af Schellings senere værker, som han selv autoriserede til udgivelse.

Forslag fra sidste semester:
6. Fichtes retsfilosofi (Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1796/1797
7. Kants retsfilosofi (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre) fra 1797 evt. suppleret med Zum Ewigen Frieden og andre af Kants historisk-politiske småskrifter.

Man kan frit debattere frem og tilbage i kommentarsporet. Der er desuden blevet oprettet en ny afstemning ude til højre, hvor man kan vælge mellem alle de ovenstående forslag. Afstemningen (og debatten) lukker den 1. august 2012, kl. 12.00.

Tak for dette semester. Kredsens Inderkreds ser frem til (eller lader i det mindste, i bedste pseudo-demokratiske ånd, som om den ser frem til) at høre folks holdninger til de ovenstående forslag, og glæder sig til at se alle Kredsens medlemmer til efteråret.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten