Archive for august 2012

Efterårets program

Gode idealister

Efter en del armvridning og ved hjælp af betydelig snilde er det endelig lykkedes Kredsens Inderkreds at få færdiggjort efterårets program. Som allerede annonceret vil semestret være dedikeret til læsning af Hegel’s Enzyklopädie-logik. Der er planlagt fem mødegange, med fem veloplagte oplægsholdere.

Tirsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Thomas Schwarz Wentzer
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Vorrede 1-3, Einleitung § 1-18Vorbegriff § 19-25 (Suhrkamp s. 11-92).

Tirsdag den 2. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carla Birgitte Nielsen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Vorbegriff § 26-83 (Suhrkamp s. 93-180).

Tirsdag den 30. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Erste Abteilung: Die Lehre vom Sein § 84-111 (Suhrkamp s. 181-230).

Tirsdag den 20. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Rasmus Ugilt Holten Jensen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Zweite Abteilung: Die Lehre vom Wesen § 112-159 (Suhrkamp s. 231-306).

Tirsdag den 4. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Dritte Abteilung: Die Lehre vom Begriff § 160-244 (Suhrkamp s. 307-393).

Udgangspunktet for gennemgangen af Enzyklopädie-logikken vil være Suhrkampudgaven af Hegels skrifter (Den Lille Lilla), mere præcist G.W.F. Hegel Werke in 20 Bänden, bind 8. Alternativt kan Geraets, Suchtings og Harris’ engelske oversættelse (Hackett Publishing, 1992) anvendes.

For de interesserede kan efterårets program downloades her i form af en dejlig lille print-og-tag-med plakat i pdf-format.

Kredsens Inderkreds ser frem til at byde Kredsens medlemmer velkommen til livlig filosofisk debat og diskussion samt efterfølgende indtagelse af øl i Universitetsbaren.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten