Archive for december 2012

Afstemning om forårets program i Idealismekredsen

Gode idealister

Ude til højre er der nu oprettet en afstemning om, hvad kredsen skal læse i forårssemestret 2013.  Da deadline for indsendelse af forlag udløb i tirsdags var de eneste forslag der var bragt på banen, de to forslag som blev nævnt på semestrets sidste Kredsmøde, nemlig:

  1. Jacobis Spinozabreve (Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Hernn Moses Mendelssohn) fra 1786 + (udvalgte dele af) Schellings Weltalter-fragmenter (forfattet i perioden 1910-1820). Bag dette forslag står Søren Rosendal og Godfather Anders Moe Rasmussen.
  2. Fichtes Retsfilosofi (Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1796/1797. Bag dette forslag står Generalsekretærens Sekretær.

Afstemningen løber frem til den 1. januar 2013, kl. 12. Må det bedste forslag vinde.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Semestrets sidste kredsmøde

Tirsdag den 4. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen

Tekstmateriale: Hegels Enzyklopädie bind 1: Dritte Abteilung: Die Lehre vom Begriff § 160-244 (Suhrkamp s. 307-393).

NB: I  anledning af den tilstundende højtid er det lykkedes at overtale forskningsenheden Menneske, Ånd og Tænkning (MÅT) ved Thomas Schwarz Wentzer til at sponsere æbleskiver og glögg til mødet