Archive for januar 2013

Opdateret program for Idealismekredsen – Foråret 2013

Gode idealister

Det er blevet påpeget, at der havde indsneget sig en fejl i det nyligt udsendte program (datoen ”tirsdag den 3. marts, 2013” findes åbenbart ikke). Et kredsmedlem har desuden ytret ønske om oplysninger om eventuelle engelske udgaver af de to tekster, der skal læses i dette semester. Skønt Kredsens Inderkreds per definition er ufejlbarlig, og af princip tager afstand fra den omsiggribende anglificering af filosofien, så er Kredsens Inderkreds også kendetegnet ved et nådigt og af pligt motiveret sindelag. Derfor følger nedenfor en revideret programoversigt samt de ønskede oplysninger.

Tirsdag den 12. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erste (1785) Auflage (s. 1-151 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødesal 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erweiterungen der zweiten (1789) und dritten (1819) Auflage (s. 154 -320 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 19. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, andet udkast, 1813.

Tirsdag den 9. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Søren Mau
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, andet udkast, 1813.

Tirsdag den 30. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, andet udkast, 1813.

Udgangspunktet for gennemgangen af Jacobis Spinoza-breve vil være den tekstkritiske Felix Meiner udgave fra 2000. En engelsk udgave af førsteudgaven af Spinoza-brevene findes i The Main Philosophical Writings and the Novel Allwill, ed. og tr. George di Giovanni, McGill-Queen’s University Press, Kingston, Canada, 1994. Statsbiblioteket har en e-bogs udgave af denne bog.

Det er endnu ikke endelig fastlagt, hvilken tysk udgave, der vil være udgangspunkt for gennemgangen af Schellings Weltalter-fragmenter. Der findes en engelsk udgave af det relevante 1813-udkast i Slavoj Žižek: The Abyss of Freedom/The Ages of the World, The University of Michigan Press, Ann Arbor, US, 1997.

En masterkopi af såvel de tyske originaltekster samt relevante engelske oversættelser vil snarest blive gjort tilgængelig ved dueslaget ved kopimaskinen på 5. sal i bygning 1465.

Kredsens Inderkreds ser frem til at byde Kredsens medlemmer velkommen til livlig filosofisk debat og diskussion samt efterfølgende indtagelse af øl i Universitetsbaren.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten

Foreløbigt program for foråret 2013

Gode idealister

Så er forårets program faldet så nogenlunde på plads. Som allerede annonceret, så pegede Kredsens medlemmer på at Kredsen i dette semester skulle læse Jacobis Spinoza-breve og Schellings Weltalter-fragmenter. Der er som sædvanligt planlagt fem mødegange: To gange med Jacobi og tre gange med Schelling. Datoer og tekstudvalg kan ses nedenfor. (Mere præcise angivelser af, hvilken udgave og hvilke uddrag af Schellings Weltalter-fragmenter, der skal læses, følger senere).

Tirsdag den 12. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erste (1785) Auflage (s. 1-151 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødesal 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erweiterungen der zweiten (1789) und dritten (1819) Auflage (s. 154 -320 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 19. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter

Tirsdag den 9. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Søren Mau
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter

Tirsdag den 30. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter

Udgangspunktet for gennemgangen af Jacobis Spinoza-breve vil være den tekstkritiske Felix Meiner udgave fra 2000. Schellings Weltalter-fragmenter vil blive diskuteret med udgangspunkt i andet udkast fra 1813. En masterkopi af de relevante tekster vil snarest blive gjort tilgængelig ved kopimaskinen på 5. sal i bygning 1465.

Kredsens Inderkreds ser frem til at byde Kredsens medlemmer velkommen til livlig filosofisk debat og diskussion samt efterfølgende indtagelse af øl i Universitetsbaren.

 

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten