Archive for februar 2013

Opdatering af forårets program

Gode Idealister

Så er der nyt om Schelling!

Kredsens Vorsitzender, den ærværdige hr. Ugilt Holten Jensen, har fremskaffet og kopieret det relevante tekstuddrag. Der er tale om 1813-udgaven af Schellings såkaldte Weltalter-fragmenter, der læses i den tyske udgave fra Schellings WerkeNachlassband, C.H. Beck 1976, 1979. En masterkopi er blevet placeret i kopirummet på 5. sal i bygning 1465.

(Der findes en engelsk udgave af teksten i Slavoj Žižek: The Abyss of Freedom/The Ages of the World, The University of Michigan Press, Ann Arbor, US, 1997, men det er endnu ikke lykkedes Generalsekretærens sekrretær at få fremskaffet en brugbar kopi).

Det er desuden blevet besluttet, hvilke tekstuddrag der læses til hvilken gang. Programmet (inklusiv næste uges møde om Jacobi) ses nedenfor:

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødesal 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erweiterungen der zweiten (1789) und dritten (1819) Auflage (s. 154 -320 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 19. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, 1813, s. 111-134n

Tirsdag den 9. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Søren Mau
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, 1813, s. 135ø-158n

Tirsdag den 30. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, 1813, s. 159ø-resten.

Grüss Gott
Generalsekretærens sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 12. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet

Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen

Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erste (1785) Auflage (s. 1-151 i Meiner-udgaven).