Archive for august 2013

Program for efterårssemestret 2013

Gode idealister

Så er programmet for efterårssemestret klar. Som demokratisk besluttet af Kredsens medlemmer er temaet for efteråret Fichte og romantikerne. Der er planlagt fire møder, hvor dette emne vil blive belyst med udgangspunkt i forskellige tænkere og tekster. Mødeplanen er som følger:

Tirsdag den 24. september, kl. 19-22, Mødelokale 2 (NB! Ikke mødelokale 1) Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (hele bogen).

Tirsdag den 22. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Fichte: Grundlage die gesamten Wissenschaftslehre. Zweiter Teil:  Grundlage des theoretischen Wissens. § 4: Erster Lehrsatz (Meiner, s. 44-110).

Tirsdag den 12. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Tone Frank Dandanell
Tekstmateriale: Fichte: Grundlage die gesamten Wissenschaftslehre. Zweiter Teil:  Grundlage des theoretischen Wissens. § 4: Erster Lehrsatz (Meiner, s. 110-164).

Tirsdag den 3. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev Andersen
Tekstmateriale: Oplysninger følger senere. Temaet bliver ”Friedrich Schlegels romantiske ironi som anskuelsesform mellem Fichte og Solger”

Masterkopier af alle de tyske primærtekster er som sødvanligt lagt frem i Idealismekredsens kurv i dueslaget i kopirummet i bygning 1465, lokale 513. I dueslaget ligger også en masterkopi af den danske oversættelse af Schillerteksten og af en engelsk oversættelse af Fichte. Tekster til Jørn Erslev Andersens oplæg bliver annonceret og lagt frem senere på semestret.

(For de ekstra flittige og nørdede idealister ligger der i dueslaget desuden en masterkopi af Schillers oprindelige Briefe an den Augustenburger samt en oversigt over konkordansen mellem disse breve og de udgivne æstetiske breve. Så kan de virkeligt nørdede af os more os med at sammenligne og diskutere forskelle mellem de to tekster).

I dueslaget finder man desuden masterkopier af en artikel af Morten Ziethen og et uddrag fra Dieter Henrichs Between Kant and Hegel, der kan bruges som sekundærlitteratur til Fichte. Af sekundærlitteratur til Schiller kan anbefales Morten Haugaards Den Æstetiske Revolution (Modtryk 2005).

Ønsker man selv at anskaffe sig primærteksterne, så har Reclam en billig udgave af Schillers æstetiske breve, men de fleste nyere tyske udgaver af værket kan bruges. Der findes også en dansk oversættelse ved Per Øhrgaard: Menneskets æstetiske opdragelse, Gyldendal 1970/1996.

Hvad angår Fichte så vil gennemgangen blive baseret på teksten fra 3. oplag af Felix Meiner udgaven af Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794) fra 1979 (som masterkopien er taget fra), men andre udgaver af Videnskabslæren fra 1794 kan også bruges.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen