Archive for december 2013

Konferencer med mere i det nye år

Gode Idealister

Julen og nytåret nærmer sig, og det kan derfor være på sin plads at se (ikke tilbage men derimod) frem mod det nye år. Der er nemlig allerede nu annonceret en række spændende konferencer mm., som burde være af interesse for Kredsens medlemmer. Nedenfor følger en kort oversigt over nogle af de mest spændende arrangementer

I 2014 er det 200 år siden, at Johann Gottlieb Fichte døde. I den anledning afholder Lehrstuhl für Klassische Deutsche Philosophie der Humboldt-Universität zu Berlin i samarbejde med det internationale Fichte-selskab en international konference: Mit Fichte philosophieren. Perspektiven seiner Philosophie heute (Berlin 1814/2014). Konferencen løber af stablen i Berlin den 29.-31. januar 2014, og der er gode navne på programmet, bl.a. Darwall, Franks, Sandkaulen, Zöller og Hühn. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde på forhånd. Læs mere om konferencen her.

Den 7.-8. marts 2013 afholder Dansk Filosofisk Selskabs sit årsmøde. Denne gang er filosofferne på Aalborg Universitet, der arrangerer. Det overordnede tema for årsmødet er Kultur og Socialitet. Hovedtalerne er Alenka Zupančič (The Scientific Academy of Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenien) og Angelika Krebs (Universität Basel, Departement Philosophie und Medienwissenschaft). Som sædvanligt vil der på årsmødet være en lang række sessioner med forskellige filosofiske temaer. Generalsekretærens sekretær er således tovholder på en session om tysk idealisme, så skulle der blandt Kredsens medlemmer være nogen, der føler trang til at præsentere et oplæg er her en oplagt mulighed. Tilmeld oplæg til årsmødet og læs mere om programmet, hovedtalerne og de forskellige sessioner her. Man kan også altid skrive til mig og spørge om selve idealisme-sessionen.

Den 23.-26. april afholdes den tredivte Internationale Hegel-kongres. Det er i Wien, temaet er Hegel’s response to Kant og programmet ser flot ud. De to første oplægsholdere er således Kredsens gamle venner Robert Pippin og Stephen Houlgate, og derefter kører det derudaf med foredrag og sessioner i tre dage. Læs mere om kongressen her.

På Warwick University i England afholdes der den 30. maj 2014 en konference om Schelling med overskriften Evil, Freedom and Time: A Conference om Schelling’s Freedom essay and Ages of the World. Der er deadline på indkaldelse af abstracts til konferencen den 24. januar 2014, så hvis man har noget om Friheds-skriftet eller Weltalter-fragmenterne liggende i skrivebordsskuffen, så er det nu det skal graves frem. Læs mere om konferencen og indsendelse af abstracts her.

Endelig skal man jo ikke glemme Kredsens egne arrangementer, der i næste semester ikke blot inkluderer en række kredsmøder om Kants Kritik der Urteilskraft, men også et 10-års jubilæumssymposium den 22. maj, hvor folk fra nær og fjern vil tale om Kant og den tyske idealisme.

Grüss Gott, god jul og godt nytår

Generalsekretærens sekretær

Carsten

Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 3. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Jørn Erslev Andersen

Tekstmateriale: Oplysninger følger senere. Temaet bliver ”Friedrich Schlegels romantiske ironi som anskuelsesform mellem Fichte og Solger”