Archive for januar 2014

Program for Forårssemestret 2014

Gode Idealister

Så er Kredsens Inderkreds blevet færdig med programmet for forårssemestret 2014.

Som Kredsens trofaste medlemmer vil vide, så begyndte Kredsen sit virke i foråret 2004. Dette semesters program markerer derfor Kredsens 10-års jubilæum.  Som tidligere annonceret så vil fokus i dette semester derfor være Kants tredje kritik: Kritik der Urteilskraft, som var den første tekst der blev gennemgået i Kredsregi. Og ligesom for 10 år siden så vil det også denne gang være lektor Morten Haugaard Jeppesen, der indleder semestret og giver det første oplæg.

Som yderligere markering af Kredsens jubilæum vil der den 22. maj blive afholdt et endags-seminar med overskriften Kant, Idealism and Freedom (se plakaten her). Oplægsholderne på seminaret vil være en blanding af nye og gamle venner af Kredsen: Robert stern fra University of Sheffield, Camilla Serch-Hanssen, Frode Kjosavik og Jacob Lautrup Kristensen fra Universitetet i Oslo, Esther Oluffa Pedersen fra Roskilde Universitet og Steen Brock fra Aarhus Universitet. Nærmere detaljer om seminarprogrammet følger senere.

Det fulde program for forårssemestret 2014 ser således ud (se plakat med programmet her):

Tirsdag den 18. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Vorrede zur ersten Auflage, 1790 + Einleitung + Erste Fassung der Einleitung

Tirsdag den 18. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Erster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Erster Abschnitt, Zweites Buch. Analytik des Erhabenen (§ 23-29)

Tirsdag den 8. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Dorthe Jørgensen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Erster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Allgemeine Anmerkung zur Exposition der ästhetischen reflektierenden Urteile samt § 41-42 og § 55-60.

Tirsdag den 6. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Immanuel Kant: KdU: Zweiter Teil: Kritik der teleologischen Urteilskraft, med særlig fokus på § 61 samt Erste Abteilung. Analytik der teleologischen Urteilskraft (§ 62-68)

Torsdag den 22. maj: Heldagsseminar om Kant, Idealism and Freedom
Oplægsholdere:  Camilla Serck-Hanssen (Oslo), Frode Kjosavik (Oslo), Jacob Lautrup Kristensen (Oslo), Esther Oluffa Pedersen (Roskilde), Steen Brock (Aarhus) og Robert Stern (Sheffield)

Tekstmateriale til Kredsmøderne:
Kritik der Urteilskraft vil blive gennemgået med udgangspunkt i den tyske originaltekst. Anbefalede udgaver: Felix Meiners grønne eller Suhrkamps lilla-røde. (Bemærk at ældre Meiner-udgaver af KdU desværre ikke indeholder Kants første indledning til værket, som findes i et separat bind.

Der findes flere acceptable engelske oversættelser af Kritik der Urteilskraft. James Creed Merediths oversættelse, Critique of Judgment, fra 1952 er en klassiker (men måske en smule bedaget), findes i mange udgaver og kan købes for en billig penge. To nyere oversættelser er Werner S. Pluhars Critique of Judgment (Hackett Publishing 1987, genoptrykt flere gange) og Paul Guyers and Eric Mathews’ Critique of the Power of Judgment (del af The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Cambridge UP, 2000).

Kritik der Urteilskraft er også kommet i en dansk oversættelse: Kritik af dømmekraften oversat af Claus Bratt Østergaard (Det lille Forlag, 2005). Denne udgave er desværre skæmmet af en række fejl og problematiske oversættelsesvalg, der ikke gør oversættelsen velegnet som grundlag for en videnskabelig og akademisk omgang med Kants filosofi.

I morgen vil Generalsekretærens sekretær drage til konference Berlin for, sammen med ligesindede idealister, at markere 200-året for Fichtes død. Ja, faktisk er det netop i dag, den 27. januar, 200 år siden, at Fichte udåndede i Berlin. I dagens anledning får I derfor her et længere citat af den iltre mand fra Sachsen, hvor begrebet ”Wissenschaftslehre” for første gang introduceres for en bredere offentlighed.

Die aufgegebene Frage ist mithin die: Wie ist Gehalt und Form einer Wissenschaft überhaupt, d.h. wie ist die Wissenschaft selbst möglich?

Etwas, worin diese Frage beantwortet wurde, wäre selbst eine Wissenschaft, und zwar die Wissenschaft von der Wissenschaft überhaupt.

Es lässt vor der Untersuchung vorher sich nicht bestimmen, ob die Beantwortung jener Frage möglich seyn werde oder nicht, d.h. ob unser gesammtes Wissen einen erkennbaren festen Grund habe, oder ob es, so innig unter sich verkettet auch die einzelnen Theile desselben seyn mögen, doch zuletzt auf Nichts, wenigstens für uns auf Nichts beruhe. Soll aber unser Wissen für uns einen Grund haben, so muss jene Frage sich beantworten lassen, und es muss eine Wissenschaft geben, in der sie beantwortet wird; und giebt es eine solche Wissenschaft, so hat unser Wissen einen erkennbaren Grund. Es lässt sich demnach über die Gründlichkeit oder Grundlosigkeit unseres Wissens vor der Untersuchung vorher nichts sagen; und die Möglichkeit der geforderten Wissenschaft lässt sich nur durch ihre Wirklichkeit darthun.

Die Benennung einer solchen Wissenschaft, deren Möglichkeit bis jetzt bloss problematisch ist, ist willkürlich. Wenn sich jedoch zeigen sollte, dass der Boden, der nach aller bisherigen Erfahrung für den Anbau der Wissenschaften brauchbar ist, durch die ihm zugehörigen bereits besetzt sey, und dass sich nur noch ein unangebautes Stück Land zeige, nemlich das für die Wissenschaft der Wissenschaften überhaupt; – wenn sich ferner unter einem bekannten Namen (dem der Philosophie) die Idee einer Wissenschaft vorfände, welche doch auch Wissenschaft seyn oder werden will, und welche über den Platz, wo sie sich anbauen soll, mit sich nicht einig werden kann: so wäre es nicht unschicklich, ihr den aufgefundenen leeren Platz anzuweisen. Ob man sich bisher bei dem Worte Philosophie eben das gedacht habe oder nicht, thut überhaupt nichts zur Sache; und dann würde diese Wissenschaft, wenn sie nur einmal Wissenschaft geworden wäre, nicht ohne Fug einen Namen ablegen, den sie aus einer keinesweges übertriebenen Bescheidenheit bisher geführt hat – den Namen einer Kennerei, einer Liebhaberei, eines Dilettantism. Die Nation, welche diese Wissenschaft erfinden wird, wäre es wohl werth, ihr aus ihrer Sprache einen Namen zu geben; und sie könnte dann schlechthin die Wissenschaft, oder die Wissenschaftslehre heissen. Die bisher sogenannte Philosophie wäre demnach die Wissenschaft von einer Wissenschaft überhaupt.

Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie

 

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten