Archive for april 2014

Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 8. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus

Oplægsholder: Dorthe Jørgensen

Tekst: Immanuel Kant: KdUErster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Allgemeine Anmerkung zur Exposition der ästhetischen reflektierenden Urteile samt § 41-42 og § 55-60.