Archive for december 2014

Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2015

Gode Idealister (og andre)

Den 6.-7. marts 2015 løber Dansk Filosofisk Selskabs årsmøde af stablen i Aarhus. Der vil som sædvanligt være en lang række forskellige sessioner, hvor Selskabets medlemmer har mulighed for at tilmelde foredag.

Kredsens Godfather, Anders Moe Rasmussen, er tovholder for sessionen om “Filosofisk idealisme”, og vil gerne opfordre alle Kredsens medlemmer til at indsende forslag om oplæg på denne session.

Læs mere om årsmødet her og her.

Deadline for tilmelding af foredrag er den 1. februar. Tilmelding af foredrag foregår her.

Grüss Gott og god jul til alle
Generalsekretærens sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 9. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus

Oplægsholdere: Kresten Lundsgaard-Leth og Søren Mau

Tekst: G. W. F. Hegel: (DD) Das absolute Wissen, s. 575-591 i Suhrkamp