Archive for januar 2015

Program for forårssemestret 2015

Gode idealister

Efter en travl januar måned er det endelig lykkedes Kredsens Inderkreds at få sammenstykket et program for forårssemestret 2015. Som det vil være Kredsens medlemmer bekendt, så står foråret i den tidlige Hegel-kritiks tegn. Der skal læses tekster af den unge Marx og den ældre Schelling. Det skal nok blive godt.

Mødetidspunkter, oplægsholdere og tekstudvalg er som følger (se også den flotte plakat):

Tirsdag den 24. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1.1-1.3, Studenternes Hus>
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boisen
Tekst: Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ + „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 261 – 298 (MEW 1, s. 378-393 og s. 203 – 256).

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekst: Karl Marx: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 298 – 313 (MEW 1, s. 256 – 333).

Tirsdag den 7. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus>
Oplægsholder: Søren Mau
Tekst: Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahr 1844: „Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt“ (MEW Ergänzungsband: Schriften bis 1844. Erster Teil, s. 568-588).

Tirsdag den 28. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekst: F. W. J. Schelling: Geschichte der neueren Philosophie: Hegel, s. 126-163.

Tirsdag den 12. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus>
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekst: F. W. J. Schelling (1977): Philosophie der Offenbarung 1841/42, ed. M. Frank, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 89-160.

Alle tekster, med undtagelse af Schellings Philosophie der Offenbarung, ligger på Kredsens hjemmeside: www.idealismekredsen.dk/blog. Gå ind under ”Semestrets tekster” på menuen foroven, så kan de downloades som pdf. Den manglende Schelling-tekst vil blive uploadet, så snart der er fremskaffet et læsbart eksemplar.

Som sekundærlitteratur kan bl.a. anbefales Manfred Frank (1975): Der unendliche Mangel an Sein (Frankfurt am Main: Suhrkamp), og Habermas’ artikel “Dialektischer Idealismus im Übergang zum Materialismus – Geschichtsphilosophische Folgerugen aus Schellings Idee einer Contraction Gottes” (s. 172-227 i Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974). Habermas-artiklen ligger også på Kredsens hjemmeside.