Archive for februar 2015

Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 24. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1.1-1.3, Studenternes Hus

Oplægsholder: Jon Rostgaard Boisen

Tekst: Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ + „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 261 – 298 (MEW 1, s. 378-393 og s. 203 – 256).

Reminder: Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2015

En sidste reminder om Dansk Filosofisk Selskabs Årsmøde 2015. Årsmødet løber af stablen den 6.-7. marts 2015 i Aarhus. Som sædvanligt være en lang række forskellige sessioner, hvor landets ypperste filosofiske udøvere vil præsentere nyt og gammelt fra filosofiens verden.

Deadline for tilmelding af foredrag  er blevet udskudt til den 15. februar, så Kredsens medlemmer (og andre) har stadig mulighed for at få et oplæg med på Årsmødet. Tilmelding af foredrag foregår her.

Af særlig interesse for Kredsens medlemmer er formodentlig sessionen om “Filosofisk idealisme”, som Kredsens Godfather, Anders Moe Rasmussen, er tovholder for. Kredsens medlemmer opfordres til at indsende oplæg til denne session

Læs mere om årsmødet her og her.

Deadline for almindelig tilmelding til årsmødet er ligeledes 15. februar. Tilmelding til årsmødet sker her.