Archive for marts 2015

Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre

Tekst: Karl Marx: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 298 – 313 (MEW 1, s. 256 – 333).