Archive for maj 2015

Efterårssemestret 2015 – Afstemning

Gode Idealister

Det er atter blevet tid til at beslutte, hvad Kredsen skal beskæftige sig med det kommende semester.

På semestrets sidste Kredsmøde, kom der 2½ forslag på bordet for det næste semester

Generalsekretærens Sekretær foreslog (som sædvanligt) Fichtes Retslære.

Søren Mau foreslog (in absentia): “Den tidlige Kant-reception! Det samme gode gamle forslag: Reinhold, Schulze, Maimon osv.”.

Søren Rosendahl foreslog at Kredsen læste Aenesidemus, Gottlob Ernst Schulzes indflydelsesrige kritik af Reinhold og Kant, suppleret med et udvalg af tekster, der dels præsenterede baggrunden for Schulzes kritik (Reinholds Briefe an die kantischen Philosophie ville være oplagt), dels markerede værkets indflydelse på den tyske idealismes udvikling (mest oplagt nok Fichtes anmeldelse af Aenesidemus; Maimons Briefe des Philaletes an Aenesidemus, Reinholds og Kants egne modsvar).

Efter grundige drøftelser i Unibaren besluttede Generalsekretærens Sekretær og Kredsens Godfather (Anders Moe Rasmussen) sig enerådigt og i fælleskab for, at de to sidstnævnte forslag med fordel kunne slås sammen til et.

På den baggrund er der, på vanlig pseudo-demokratisk vis, blevet oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside, hvor Kredsens medlemmer kan give deres holdning til kende inden for klart definerede og på forhånd fastlagte rammer. Derved sikrer Kredsens Inderkreds sig at det fortsatte hegemoniske herredømme over Kredsens virke, samtidigt med at Kredsens menige medlemmer pacificeres ved at blive bekræftet i illusionen om, at de har reel indflydelse på beslutninger om Kredsens fremtid.

Kort sagt: Valget står mellem enten Aenesidemus og hvad deraf fulgte eller Fichtes Retslære (eller en tredje, irrelevant, tåbelig og tøhø-sjov valgmulighed som Generalsekretærens Sekretær oprettede fordi han kan).

Afstemningen er åben fra i dag og frem til den 15. juni.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Semestrets femte Kredsmøde

Tirsdag den 12. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Rasmus Ugilt

Tekst: F. W. J. Schelling (1977): Philosophie der Offenbarung 1841/42, ed. M. Frank, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 89-160.