Archive for september 2015

Program for efterårssemestret 2015

Gode idealister

Efter heftige diskussioner, fraktionsdannelser og forsøg på ideologisk udrensning er det endelig lykkedes Kredsens Inderkreds at få stablet et program for efterårssemestret 2015 på benene.

Som tidligere annonceret så besluttede Kredsens medlemmer ved (semi)demokratisk netafstemning, at der i efteråret skulle læses tekster relateret til den såkaldte Aenesidemus-strid, dvs. den debat som blev rejst af den anonyme Aenidemus (den tyske filosofiprofessor Gottlob Ernst Schulze) i hans 1792 bog: Aenesidemus oder Über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar Philosophie. Denne teksts betydning for udviklingen af den tyske idealisme kan næppe overvurderes, og de udvalgte tekster og tænkere, som skal gennemgås i dette semester, vil på forskellig vis belyse dette.

Programmet bliver som følger (se desuden den printklar plakat i A3 format her):

Tirsdag den 6. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Mau
Tekst: Karl Leonhard Reinhold (1790): “Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie“.

Tirsdag den 27. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 2,3 (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: Uddrag af Aenesidemus (Gottlob Ernst Schulze) (1792/1911): Aenesidemus oder Über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar Philosophie

Tirsdag den 17. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Johann Gottlieb Fichte (1794/1965): “Rezension Aenesidemus “.

Tirsdag den 1. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: Uddrag fra Salomon Maimon: Nærmere tekstangivelse følger

Tirsdag den 15. december, kl. 19-22, Mødelokale 1,1 (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: G.W.F Hegel (1802/1986) “Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie. Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen und Vergleichung des neuesten mit dem altens“.

Alle teksterne, med undtagelse af Maimon-teksterne, ligger på Kredsens hjemmeside (gå ind under menupunktet “Semestrets tekster” øverst på siden). Her finder man også en lang række andre relevante primær- og sekundærtekster, som den videbegærlige idealist kan forlyste sig med. Det er endnu ikke lykkedes at fremskaffe (engelske) oversættelser af alle de anvendte tekster. Forhåbentlig vil det lykkes i løbet af semestret.

Bemærk: Siden med de relevante tekster er password-beskyttet. Kontakt Kredsens Generalsekretær Carsten Fogh Nielsen, hvis du ønsker at få adgang til teksterne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen