Archive for februar 2016

Kantian Standing Group of the ECPR

Generalsekretærens Sekretær har modtaget følgende opfordring, som hermed viderebringes til Kredsens medlemmer.

INVITATION TO JOIN: KANTIAN STANDING GROUP OF THE ECPR

The Kantian Political Thought Standing Group (KSG) of the European Consortium for Political Research (ECPR) is an international network of academics working on Kantian or Kant-related themes in moral and political philosophy. A distinctive feature of the KSG is a focus on the Kantian priority of practical over theoretical philosophy; this however is not to be understood as encouraging the study of Kantian moral and political philosophy at the expense of epistemology and metaphysics. On the contrary, practical philosophy is first broadly understood not only to include, for instance, Kantian anthropology and the philosophy of religion, but also the philosophy of history; secondly, the KSG encourages the examination of all theoretical issues relevant for the clarification, presentation and discussion of currently urgent normative and political issues, particularly, but not only, issues in epistemology and metaphysics.

The KSG is a very active research network, having organised various events: sections on Kant-related themes at the annual ECPR General Conferences, Summers Schools, Research Sessions and Workshops. We had an excellent 2015, with a section on “Kantian Rights” organised for the ECPR General Conference in Montreal and a Summer School on “Methods in Normative Political Philosophy” organised at Keele University jointly with the Political Theory Standing Group. For this year, we are organising a section on “Kantian Peace” for the ECPR General Conference in Prague, and co-organising again a summer school on the topic of methodology.

Membership is free and to join is relatively easy and can be done online. For those without a MyECPR account, this can be created easily here:
https://ecpr.eu/LoginCreateNewAccount.aspx

Once you have a MyECPR account, please login here:
https://ecpr.eu/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginCreateNewAccount.aspx

and, then, if you press the “MyECPR” link on the top-right of the page, please select “My groups”. Select “See list of current Standing Groups and Research Networks” and find the Kantian Political Thought – click “Details” and, then, “Join”.

In joining, you will support a network that contributes significantly to Kantian research. Many thanks in anticipation and if you have any problems when trying to join, please let me know.

Best wishes,
Sorin Baiasu
Professor of Philosophy
Keele University
Co-convenor of the ECPR Kantian Standing Group

Reminder: Semestrets første Kredsmøde

Tirsdag den 16. februar, kl. 19-22, Preben Hornungstuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Erstes Buch: Zweifel

 

 

Konference – Das Problem des Anfangs

Fra torsdag den 18. februar til lørdag den 20. februar afholder Internationales Forschungsnetwerk Transzendentalphilosophie / Deutscher Idealismus sit årsmøde på Syddansk Universitet i Odense. Arrangørerne er Jesper Rasmussen (Odense) og Christoph Asmuth (Berlin). Årsmødet har titlen Das Problem des Anfangs/The Problem of the Beginning.

Årsmødet burde være af interesse for Kredsens medlemmer. Det fulde program kan ses her eller kan downloades i pdf-format her.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jesper Rasmussen (der forøvrigt kommer i Kredsen og taler om Fichte senere dette semester).

Anne Louises ph.d-forsvar

Mandag den 15. februar kl. 13 forsvarer Anne Louise Nielsen, en af Idealismekredsens trofaste medlemmer og støtter, sin ph.d.-afhandling om Kierkegaard. Det sker i bygning 1252, Jeppe Vontilius Auditoriet, lokale 310, Bartholins Allé 2, Aarhus C. Alle er velkomne til at deltage i forsvaret. Se nedenfor, eller download plakaten for yderligere oplysninger.

Plakat Anne Louise Louise Nielsen

Program for foråret 2016

Gode Idealister

Programmet for forårssemestret 2016 er  færdig! Se den lige-til-at-printe-ud-klare plakat i A3 format her, eller se nedenfor.

Tirsdag den 16. februar, kl. 19-22, Preben Hornungstuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Erstes Buch: Zweifel

Tirsdag den 8. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Zweites Buch: Wissen

Tirsdag den 5. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Drittes Buch: Glaube

Tirsdag den 19. april, kl. 19-22, Preben Hornungstuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Robert Stern
Tekst: Endnu ikke afklaret
Emnet: Schiller and Løgstrup

Tirsdag den 3. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekst: Søren Kierkegaard (1843): Enten-Eller: ”Andet Brev: Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse“.

 

Die Bestimmung des Menschen læses i den nyeste Felix Meiner udgave. Et antal eksemplarer er indkøbt til Stakbogladen. Kontakt evt. Kredsens sekretær Carsten Fogh Nielsen (cafo [at] edu.au.dk) for online-adgang til teksten.

Enten-Eller læses i den nyeste udgave i Søren Kierkegaards Skrifter (tilgængelig online via www.sks.dk).

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Følg også Kredsen på Facebook