Archive for juli 2016

Programmet for efterårssemestret 2016

Udklip - Afstemning E16 - 1Gode Idealister

Afstemningen om, hvad Idealismekredsen skal beskæftige sig med i efterårssemestret blev afsluttet den 1. juni. Resultatet blev, at “Idealismens æstetiske skrifter” fik 63 % af de afgivne stemmer (12 ud af 19) og dermed vandt over både “”Postidealistisk religionskritik” (37 % af stemmerne; 7 ud af 19) og ‘Fichtes Retslære (0 % af stemmerne; 0 ud af 19).

Siden da har Kredsens Inderkreds (i dette tilfælde Godfather Anders Moe Rasmussen, Generalsekretærens Sekretær Carsten Fogh Nielsen og Trofast Deltager og Altmuligmand Andreas Vinther Jensen, med særlig bistand fra Hegelfortolker og Strukturalist Søren Rosendal) arbejdet hårdt for at få sammensat et program. Det er nu lykkedes, og vi er stolte af allerede før sommerferien at kunne præsentere efterårets program for Idealismekredsen.

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793)

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
ekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transzendentalen Idealismus: Abschnitt 5 & 6 (1800) + Philosophie des Kunst: Einleitung (1802)

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor, Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik

Nærmere detaljer om tekstudvalg, hvilke udgaver der læses efter m.m. følger efter sommerferien. Men husk allerede nu at reservere plads i kalenderen til efterårets Kredsmøder.

Og med de ord: God sommer til alle!
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen