Archive for august 2016

Endeligt program for efteråret

Gode Idealister

Så er Kredsens efterårsprogram endelig helt færdig, og de relevante tekster er enten bestilt hjem til Stakbogladen eller lagt på Kredsens hjemmeside. Se nedenfor eller klik på denne lige-til-at-printe-ud-og-hænge-op plakat i pdf-format.

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793) (Reclam-udgaven).

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin:

  • “Sieben dichterischen Maximen”
  • “Über die verschiedenen Arten zu dichten”
  • “Das untergehende Vaterland”
  • “Wenn der Dichter…”

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transscendentalen Idealismus (1800): Abschnitt 5 & 6 + Philosophie der Kunst: Einleitung (1802)

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor v. Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik 1, Suhrkamp-udgaven af Hegels samlede værker, bind 13. Der læses s. 13-29; s. 100-124; s.145-157 og s. 202-211.

Reclam-udgaven af Schillers Über Anmut und Würde er bestilt hjem til Stakbogladen, hvor den indenfor den nærmeste fremtid vil kunne købes for ikke særligt mange penge (under 100 kroner er Generalsekretærens Sekretærs bud).

De øvrige tekster kan findes som pdf-filer på Kredsens hjemmeside, på undersiden “Semestrets tekster”. Siden er kodeordsbeskyttet. Ønsker du adgang til teksterne skriv da til Generalsekretærens Sekretær (cafo[snabela]edu.au.dk) og få kodeordet.

På onsdag drager Generalsekretærens Sekretær på et to måneders forskningsophold i USA, hvorfor han ikke kan deltage i Semestrets første Kredsmøder. Han håber dog, at Kredsens medlemmer på trods af dette formår at at få etableret en frugtbar og interessant diskussion af  de tyske idealisters syn på æstetik, kunst og system. Og så bedes alle Kredsens medlemmer selvfølgelig byde den ny-ansatte lektor Guido Kreis velkommen i Kredsen, når han melder sin ankomst til møderne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen