Archive for december 2016

Næste semesters program?

Gode Idealister

Der er indkommet fire forslag til næste semesters program:

  1. Naturbegrebet i den tyske (post-)idealisme gennem udvalgte tekster af Schelling, Feuerbach og Marx. Grundspørgsmål kunne være naturens fornuftsmæssighed og menneske-natur relationen.
  2. Fichtes historie- og religionsfilosofi som udfoldet i “Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters“ (1806) og “Die Anweisung zum ewigen Leben oder auch die Religionslehre“ (1806).
  3. Fichtes retsfilosofi: Grundlage der Naturrechts nach prinzipien des Wissenschaftslehre (1796/97), hvor Fichte blandt andet (som den første) introducerer anerkendelsesbegrebet som (rets)filosofisk grundkategori.
  4. Friedrich Schlegels bidrag til diskussionen af idealismens grundlagsproblematik, f.eks. via læsning af teksterne i Philosophische Lehrjahre.

Der er som sædvanligt oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside (i sidebaren ude til højre), hvor man kan afgive sin stemme frem til den 6. januar 2017 kl. 23.59.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor v. Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik 1, Suhrkamp-udgaven af Hegels samlede værker, bind 13. Der læses s. 13-29; s. 100-124; s.145-157 og s. 202-211.