Archive for marts 2017

Reminder: Semestrets andet Kredsmøde

Tirsdag den 21. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus

Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund

Tekst: F.W.J. Schelling: „Anhang […] betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie“ (1801)