Archive for november 2017

Reminder – Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 28. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Peter Wolsing
Tekst: Uddrag fra Briefe von und an Hegel, Meiner Verlag 1954, bind 3; uddrag fra Johannes Hoffmeister: Goethe und der deutsche Idealismus, Meiner Verlag 1932. Teksterne ligger på hjemmesiden.

Reminder – Semestrets fjerde Kredsmøde

Tirsdag den 7. november, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Steen Brock
Tekst: De samme tekster som til Bo Allesøes oplæg. Det vil sige: “Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen“ s. 7-52 i Werke, Band 13, + uddrag fra “Maximen und Reflexionen“, s. 365-547 i Werke, Band 12, Verlag C. H. Beck, München.