Archive for december 2017

Afstemning om emne for forårssemestret 2018: ANden runde

Gode idealister

Første afstemning om emnet for Kredsens forårsprogram er afsluttet. Det blev en meget tæt og spændende afslutning, hvor Kant, Kierkegaard og Fichte skiftevis lagde sig i spidsen. Da afstemningen lukkede igår kl. 12 var resultatet imidlertid som følger (se vedhæftede billedfil for dokumentation):

 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht: 11 stemmer
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker: 4 stemmer
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.: 8 stemmer
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht: 12 stemmer
 • Søren Kierkegaard: Begrebet Ironi: 13 stemmer
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.: 3 stemmer

Dette betyder, at Kierkegaards Begrebet Ironi og Fichtes introducerende tekster til Videnskabslæren går videre til anden stemmerunde. Kantianerne kæmpede bravt, men forgæves. Alternativt var Kierkegaardianerne og Fichteanerne bedre til at mobilisere udenomsparlamentarisk støtte via de sociale medier, hvilket ledte til højere valgdeltagelse blandt disse grupper

Anden stemmerunde løber fra og med idag tirsdag den 19. december kl. 12 til og med tirsdag den 2. januar kl. 12. Der er allerede åbnet for afstemningen i sidebaren ude til højre. I modsætning til første runde vil der denne gang kun være mulighed for at stemme en gang. Når anden  runde er afsluttet vil Generalsekretærens Sekretær tælle de afgivne stemmer, og Kredsens Inderkreds vil derefter gå i gang med at planlægge detaljerne i forårets program.

Så alle mand til de online afstemningsurner! Og må den bedste post-kantianer vinde!

Gruss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten

Afstemning om emne for forårssemestret 2018

Gode idealister

Det er blevet tid til at beslutte, hvad Kredsen skal beskæftige sig med i forårssemestret 2018. Som sædvanlig vil beslutningen blive truffet via en (pseudo)demokratisk afstemning på Kredsens hjemmeside-

På semestrets afsluttende Kredsmøde tirsdag den 28. november blev der fremsat en hel del forskellige forslag. De fremsatte forslag er:

 • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht.
 • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker.
 • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.
 • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht.
 • Søren Kierkegaard: Begrebet Ironi
 • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.

Grundet de mange forslag vil afstemningen denne gang forløbe lidt anderledes end hidtil, i det den vil ske i to etaper:

 1. I en første, indledende runde, der løber fra i dag og frem til mandag den 18. december kl. 12, kan Kredsens medlemmer vælge mellem alle de indsendte forslag. Der vil her være mulighed for at afgive to stemmer!
 2. På baggrund af resultatet af den indledende afstemning vil Kredsens medlemmer derefter i en anden runde, der løber fra tirsdag den 19. december kl. 12 til tirsdag den 2. januar kl. 12, kunne vælge mellem de to mest populære forslag fra første runde. Her vil der kun være mulighed for at stemme en gang. I tilfælde af stemmelighed mellem mere end to forslag i første runde vil alle forslag med lige mange stemmer gå videre til anden runde.

Her på Kredsens hjemmeside  er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for første afstemningsrunde, der løber fra i dag og frem til mandag den 18. december, kl. 12. Når første runde er afsluttet vil Generalsekretærens Sekretær tælle de foreløbigt afgivne stemmer op, og se hvilke to forslag, der har fået flest stemmer. Man vil derefter kunne stemme på disse to forslag fra tirsdag den 19. december kl. 12 og frem til tirsdag den 2. januar kl. 12.

God fornøjelse med valghandlingen. Som selvfølgelig ikke bør være motiveret af lyst, men derimod alene af filosofisk pligt og agtelse for Loven.

Gruss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Spekulativ Realisme – Problemer og Potentialer

Hvem?
Martin Hauberg-Lund Laugesen,
Jonas Andreasen Lysgaard og Kristoffer Lolk Fjeldsted
(forfattere til Spekulativ realisme – en introduktion)
Jakob Lautrup Kristensen, post. doc. ved AU
Lars Lodberg, Ph.d.-studerende ved AU
Niels Wilde, Ph.d.-studerende ved AU

Hvad?
Siden udtrykket ”spekulativ realisme” første gang blev kastet på den filosofiske scene til en konference på Goldsmiths College ved University of London i 2007, har begrebet været en tikkende bombe i filosofien. Nu kommer den første introduktion til spekulativ realisme på dansk.

Hvad er spekulativ realisme? Et begreb, en bevægelse, en position? Findes der spekulative realister, hvem er de og hvilke spørgsmål søger de svar på? Er der et kritisk potentiale? Hvis ja:
Hvilke praktiske/politiske/etiske udfordringer kan spekulativ realisme svare på? Hvad bidrager den med til den systematisk-teoretiske filosofi? Hvorfor er den filosofiske tradition ikke tilstrækkelig?

I samarbejde med forfatterne til bogen ‘Spekulativ realisme – en introduktion’ inviterer Idealismekredsen til debat med udgangspunkt i disse spørgsmål. Alle er velkomne!

Efter paneldebatten er Idealismekredsen vært ved en reception samme sted, hvor det også vil være muligt, at købe bogen til spotpris á 159 kr./stk. (nedsat fra 199 kr.).

Klik her for at downloade plakaten som pdf.