Archive for april 2018

Schelling-dag onsdag den 9. maj

Onsdag den 9. maj er Idealismekredsen og Forlaget Philosophia vært for to Schelling-relaterede arrangementer. Se plakaten ude til højre (kan downloades i pdf-udgave her) og/eller nedenstående oversigt.

  • Kl. 10-12 i lokale 1451-225: Gæsteforelæsning ved Professor Lore Hühn (Universität Freiburg), der vil tale om On Nature: Schelling and Goethe in Dialogue. Professor Hühn er en af verdens førende Schelling-forskere og er blandt andet præsident for det internationale Schelling-selskab, så alle opfordres til at møde op.
  • Kl. 14-16 i lokale 1467-615: Bogreception i anledning af Forlaget Philosophias udgivelse af Schellings Om den nyere tids historie. München-forelæsninger. I dagens anledning vil bogen kunne købes til en fordelagtig pris. Forlaget serverer desuden lidt vin og snacks.

Alle er velkomne til begge arrangementer.

Programændring + diverse informationer

En række idealismerelaterede informationer fra Kredsens Inderkreds:

  • Ph.d.-forsvar: Kredsens gode ven og faste mødedeltaqer Jesper Lundsfryd Rasmussen skal tirsdag den 8. maj forsvare sin ph.d. om Schelling. Det sker på Syddansk Universitet. Ønsker man at deltage i forsvarshandlingen kan man kontakte Anders Moe Rasmussen (filamr@cas.au.dk), der arbejder på at organisere fælles transport fra Aarhus til Odense
  • Programændring: Semestrets sidste Kredsmøde med Jørn Erslev Andersen er programsat til at løbe af stablen tirsdag den 8. maj. Da dette kolliderer med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar (se ovenfor) har kredsen forhørt sig om muligheden af at flytte dette møde til en senere dato. Dette har Jørn indvilliget i. Semestrets sidste Kredsmøde er derfor blevet flyttet en uge til tirsdag den 15. maj kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet.
  • Forsker-besøg: Onsdag den 9. maj vil Kredsen få besøg af Prof. Dr. Lore Hühn, en af verdens førende Schelling-eksperter og den nuværende formand for der Internationale Schelling-Gesellschaft e.V.. Prof. Dr. Hühn er i Danmark i forbindelse med Jesper Lundsfryds ph.d.-forsvar, og har i den forbindelse sagt ja til også at gæste Idealismekredsen. Nærmere detaljer om tid, sted og emne følger snarest.
  • Bog-reception: Onsdag den 9. maj byder desuden på noget så sjældent som en dansk udgivelse af et af Schellings værker. Denne dag regner Forlaget Philosophia nemlig med at kunne afholde udgivelsesreception for den danske oversættelse af Schellings Zur Geschichte der Neuere Philosophie (oversat af Sune Liisberg). Nærmere detaljer følger senere, men der vil formodentligt blive budt på lidt til såvel ganen som halsen, ligesom der nok bliver mulighed for at købe nyudgivelsen til en fordelagtig pris.

Kant Week 2018

Gode Idealister

Kant-gruppen ved Aarhus Universitet afholder den årlige Kant-uge i begyndelsen af maj måned.
  • Fredag den 4. og lørdag den 5. maj fra kl. 10-16.30 er der masterclass med Jens Timmerman fra University of St. Andrews, der vil tale om ‘Kant’s Theory of Sympathy’.
  • Mandag den 7. maj kl. 10 giver Jens Timmermann en åben gæsteforelæsning om ‘Kant and the Supposed Right to Lie’.
  • Mandag den 7. maj fra kl. 13.15-16.40 og tirsdag den 8. maj fra kl. 10-16.40 løber en international workshop om Kant etik med oplæg ved danske og udenlandske Kant-tolkere af stablen.
Se det fulde program for Kant-ugen (her og den tilknyttede workshop (her) med information om tidspunkter, lokaler mm.
Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær
Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets tredje Kredsmøde

Tirsdag den 10. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Mia Skjold Tvede Henriksen
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Indledning, Orienterende Betragtninger og Ironiens Verdenshistoriske Gyldighed (i Samlede Værker, Bind 1, s. 259-284).