Archive for maj 2018

Afstemning om næste semesters program

Gode idealister

Det er blevet tid til at beslutte, hvad Kredsen skal beskæftige sig med i eftersemestret 2018. Som sædvanlig lægger Kredsens Inderkreds populistisk op til, at masserne forledes til at tro, at de har indflydelse på beslutningsprocessen via en afstemning på Kredsens hjemmeside-

I en tidligere mail til Kredsens medlemmer, på semestrets sidste Kredsmøde, samt en efterfølgende mail til medlemmerne blev der efterspurgt forslag. Det eneste reelle indkomne forslag er fra Kammerat Jon Rostgaard Boiesen, der foreslog Schellings System des transzendentalen Idealismus. Derfor består udvalget denne gang af sidste semesters forslag fratrukket vinderen af efterårets afstemning. Den samlede liste er således:

  • F. W. J. Schellings System des transzendentalen Idealismus.
  • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht.
  • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker.
  • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl.
  • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht.
  • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl.

Lige som sidst vil afstemningen denne gang forløbe i to etaper:

  1. I en første, indledende runde, der løber fra i dag og frem til fredag den 8. juni kl. 12, kan Kredsens medlemmer vælge mellem alle de indsendte forslag. Der vil her være mulighed for at afgive to stemmer!
  2. På baggrund af resultatet af den indledende afstemning vil Kredsens medlemmer derefter i en anden runde, der løber fra fredag den 8. juni kl. 16 til fredag den 22. juni kl. 12, kunne vælge mellem de to mest populære forslag fra første runde. Her vil der kun være mulighed for at stemme en gang. I tilfælde af stemmelighed mellem mere end to forslag i første runde vil alle forslag med lige mange stemmer gå videre til anden runde.

På Kredsens hjemmeside er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for første afstemningsrunde

God fornøjelse med valghandlingen. Som selvfølgelig mest er en skueproces uden nogen reel betydning, da det politiske system er strukturelt biased, så det i sidste ende altid tjener Kredsens Inderkreds’ interesser.

Gruss Gott

Generalsekretærens Sekretær

Carsten Fogh Nielsen

Reminder: Semestrets sidste Kredsmøde

Tirsdag den 15. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev
Tekst: Søren Kierkegaard: Om Begrebet Ironi, Anden Deel. Om Begrebet Ironi; Ironien efter Fichte og Ironien som behersket Moment (i Samlede Værker, Bind 1, s. 285-331).