Archive for juni 2018

Næste semesters program – anden runde

Gode idealister

Første afstemningsrunde om hvad Kredsen skal læse i efterårssemestret 2018 er overstået. Valgdeltagelsen var ikke overvældende (kun 15 ønskede at afgive deres stemme), men på trods af dette skilte to kandidater sig relativt klart ud fra resten:

  • F. W. J. Schellings System des transzendentalen Idealismus fik otte stemmer
  • Immanuel Kants ufuldendte “Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik“, samt de prisvindende svar til den stillede prisopgave af hhv. Schwab, Reinhold og Abicht fik syv stemmer
  • Intellektuel anskuelse i den tyske idealisme: Kant, Fichte, Goethe, Schelling m.fl. fik fire stemmer
  • J. G. Fichtes Videnskabslære (systemet, ikke værket) læst via kortere introducerende Fichte-tekster fra 1790’erne, samt udvalgte afsnit fra System der Sittenlehre og Grundlage des Naturrecht fik tre stemmer
  • J. G. Fichtes politiske filosofi: Fichtes forsvar for den franske revolution samt relevante uddrag fra hans retsfilosofi, eventuelt suppleret med samtidige kommentarer og kritikker fik en stemme
  • Jens Baggesen: Udvalgte filosofiske skrifter, evt. suppleret med den omfattende korrespondance med Reinhold, Fichte m.fl. fik en stemme

I anden afstemningsrunde, der løber frem til fredag den 22. juni kl. 12, kan Kredsens medlemmer derfor vælge mellem enten Schellings System des Transzendentalen Idealismus eller Kants ufuldendte prisskrift om metafysikkens fremskridt + de øvrige besvarelser af den stillede prisopgave. I denne runde kan man kun stemme en gang

På Kredsens hjemmeside er der i sidebaren ude til højre netop blevet åbnet for anden stemmerunde . Ja, ja, Generalsekretærens Sekretær havde ganske vist kundgjort, at der allerede ville blive åbnet for anden runde i fredags, men sådan blev det altså ikke. Historiens kontingens greb ind i udviklingen i form af en gemen forglemmelse.

Gruss Gott

Generalsekretærens Sekretær

Carsten Fogh Nielsen