Centralkomitéen foreslår…

Gode Idealister

Kredsens Centralkomité er, på vanlig indspist, formynderisk og diktatorisk facon, nået til enighed om, at det er til Kredsens bedste, at fortsætte det tætte studie af Hegels skrifter. “Kilder Der Mener at Vide Hvad der Foregår” har derfor ladet sive, at Centralkomitéen foreslår/dekreterer, at efterårets program bliver en læsning af Retsfilosofien.

Argumentet for dette valg er dels, at læsning af Retsfilosofien hører med til den almindelige filosofiske dannelsesproces, og dels at det vil give nytilkomne en mulighed for at hoppe med på Hegel-vognen, da Retsfilosofien jo (alt andet lige) må siges at høre til Hegels mere populære og læsevenlige værker. Et nærmere program for læsningen forventes udarbejdet og udsendt medio august.

Eventuelle modforslag, indvendinger, klager, protester og andre Kredsundergravende aktiviteter vil som sædvanligt blive summarisk og systematisk ignoreret, men skulle man alligevel have lyst til at kommentere på Centralkomitéens beslutning, kan man gøre det på Kredsens blog. Man kan desuden give sin mening til kende ved at afgive sin stemme på den til bloggen hørende afstemningsfunktion (ude til højre).

Grüss Gott!

5 Comments

 1. Mogens G. Andersen:

  Til generalsekretariatet

  Jeg går stærkt ind for valget af tekst, og vil endda gøre mit yderste for at lade min gunst skinne over kredsen, ved min deltagelse i efterårssemestret.

  Da mit hus vil blive velsignet af endnu en af den næste generations borgere, ser jeg det som min alfaderlige pligt at være godt orienteret om den fornuftige stats indretning, og den myndige borgers forpligtigelser i den anledning.

  Grüss Gott und so weiter

  Mogens

 2. Filoffen:

  Centralkomitéen bifalder stærkt hr. Mogens G. Andersens kommentar og opfordrer på det kraftigste Kredsens medlemmer til at tilslutte sig det foreslåede program. Ellers skal der udrenses i Kredsens medlemskreds, og den slags mødes altid med utilfredshed, vrede og (fuldstændigt uberettiget) modstand!

 3. Jørgen Lihn:

  Til Centralkomitéen
  Retsfilosofien? Sauve qui peut! Red sig hvem der kan! Saaledes hører jeg allerede en af Fjenden købt forræder råbe, idet han udskriger teksten for at iklæde sig dans og roser, mens den i virkeligheden er grobund for Hegels Panteistiske dragesæd.
  Men som Fortalen til Retsfilosofien netop selv udtrykker det, “Den værste Form for Foragt er denne, at vide besked med og være i Stand til at bedømme Filosofien. Over for ingen anden Kunst og Videnskab viser man denne sidste Foragt at mene, at man uden videre er i Besiddelse af den.”
  Så herfra skal også lyde en hjertelig tilslutning til efterårets tekstvalg, da det giver os nytilkomne mulighed for at erfare om det virkelig er sandt at,
  “Minervas Ugle først flyver ud, når Skumringen bryder frem.”, eller om Berlins Universitet gjorde ret i at hidkalde Schelling.

  Grüss Gott!

 4. Jørgen Lihn:

  Kære alle

  I tilfælde af at vi skal læse Hegels Logik, hvilken udgave bliver det så?
  Jeg mener ikke den findes på dansk, I må også gerne foreslå en engelsk udgave. Det vil nok blive nødvendig 🙂

  /Jørgen

 5. Carsten Fogh Nielsen:

  Hej Jørgen

  Jeg har lige udsendt en mail til kredsens medlemmer. Hegel endte med at vinde afstemningen, og vi skal derfor læse Enzyklopädie-logikken i efteråret. Mht. tekstmaterialet, så er Suhrkamps G.W.F. Hegel: Werke in 20 Bänden stadig den letteste og billigste tyske udgave af Hegels skrifter (og så tæt man kommer på en billig standardudgave). Enzyklopädie-logikken findes i bind 8.

  Du har ret i, at der ikke findes nogen danske oversættelser af Enzyklopädie-logikken, men der findes (mindst) to engelske oversættelser: Findlay og Wallace udgaven fra 1975 (mener det er et genoptryk: Wallaces oversættelse er vist ældre) og Geraet\’, Suchting og Harris udgaven fra 1991/1992. Begge oversættelser er til at købe for menneskepenge.

  Jeg har ikke lige tjekket hvad der findes af elektroniske udgaver (Kindle etc.), men på marxist.org ligger der engelske oversættelser af mange af Hegels værker, herunder en komplet oversættelse af hele Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (det er, så vidt jeg lige kan se, Wallaces oversættelse).

  Jeg har endnu ikke kigget på nogen af de engelske oversættelser, så jeg er desværre ikke i stand til at vurdere kvaliteten. Men på Amazon kan man se, at Kenneth Westphal roser Geraet-Suchting-Harris udgaven.

  I emailen er der link til (hvor man kan købe) alle de ovenstående værker.

  Carsten

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image