Afstemning om efteråressmestrets prorgam

Gode idealister

Grundet travlhed i Kredsens Inderkreds har der først nu været tid til at organisere den halvårlige pseudodemokratiske afstemning om emnet for det kommende semesters Kredsprogram. Der er indkommet to forslag:

  1. Centrale temaer i den tyske idealismes politiske filosofi (hos Kant, Fichte, Hegel m.fl.) Forslaget er stillet af Kammerat Jon.
  2. Fichtes Retsfilosofi (‘Grundlage des Naturrechts’) fra 1796. Forslaget er stiller af Kredsens i det kommende semester bortrejse Godfather Anders Moe Rasmussen.

Der er som vanlig oprettet en afstemning på Kredsens hjemmeside (kig øverst oppe ude til højre).

Afstemningen løber frem til den 15. juli kl. 23.59.59, hvorefter afstemningens resultat vil blive offentliggjort for en måbende offentlighed hurtigst muligt.

Grüss Gott og god sommer
Generalsekretærens Sekretær (og i det kommende semester Stedfortrædende Kredsbagmand)
Carsten Fogh Nielsen

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image