Program – Forårssemestret 2020

Gode Idealister

Grundet uforudsete omstændigheder er det først nu lykkedes for Kredsens Inderkreds at få lavet et program for forårets møder. Beklager.

På programmet i dette semester er Kants diskussion af selv og selvbevidsthed i Kritik der reinen Vernunft, primært de såkaldte paralogismer, samt Fichtes kreative (mis)tolkning af denne diskussion. Download programmet i pdf-format her.

Programmet for foråret ser derfor således ud:

Tirsdag den 25. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Lars Lodberg
Tekster: I. Kant: ”B-deduktionen”, §§15-20+25 samt ”Von den dialektischen Schlüssen der reinen Vernunft” & “Von den Paralogismen der reinen Vernunft“ B 129-143+ B157-159 & A 338-348/B 396-406.

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Guido Kreis
Tekster: I. Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, A-Paralogismerne 1-4, A 348-380.

Tirsdag den 31. marts, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus
Oplægsholder: Kristoffer Willert
Tekster: I. Kant ”Betrachtung über die Summe der reinen Seelenlehre zu Folge diesen Paralogismen“, A 381-405.

Tirsdag den 14. april, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekster: Kant: ”Von den Paralogismen der reinen Vernunft”, B-Paralogismerne B 399- 431.

Tirsdag den 5. maj, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, Aarhus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekster: J.G. Fichte: ”Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre” Abschnitt 1-6 (SW I:453-491).

Da læsemængden til hver mødegang er relativt overkommelig, vil Kredsmøderne i dette semester bruge mere tid på diskussion og mindre tid på oplæg end vanligt. Planen er, at oplæggene vil tage mellem 30-45 minutter, hvorefter der vil være diskussion. Dette betyder omvendt, at teksterne i højere grad end tidligere, forventes læst.

De relevante tekster vil blive gjort tilgængelige på Kredsens hjemmeside, primært på tysk, men hvor det er muligt også på engelsk og/eller dansk.

Det er gratis at deltage i Kredsens arrangementer. Alle er velkomne.

Grüss Gott
Generalsekretærens Sekretær (og fungerende Bagmand for Kredsen)
Carsten Fogh Nielsen

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image