Næste semesters program – nu med afstemning

Så er forslagene til hvad Kredsen skal læse i næste semester lagt ud til afstemning. Afgiv jeres stemme ude til højre.

De foreslåede tekster/emner for næste semester var:

1) Fichtes sædelære (System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1798.
2) Fichtes retsfilosofi (Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre) fra 1796/1797
3) Kants retsfilosofi (Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre) fra 1797 evt. suppleret med Zum Ewigen Frieden og andre af Kants historisk-politiske småskrifter.
4) Begrebet “Stræben” i den post-kantiske tradition med udgangspunkt i § 4 i Fichtes Videnskabslære (Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre) fra 1764/95 samt udvalgte tekster fra den romantiske tradition.
5) Den franske Hegel-reception: Alexandre Kojéve, Jean Hyppolite (evt Derrida?) m.fl.

3 Comments

  1. Henrik Klindt-Jensen:

    Det vil nok blive svært at finde foredragsholdere til den franske Hegel-reception; vanskeligheden er, at receptionen nok mere handler om den franske filosofi end om Hegel.

  2. Henrik Klindt-Jensen:

    Det bliver nok svært at finde foredragsholdere til alle de franske Hegel-receptioner, som nok mere handler om fransk filosofi end om Hegel. Det er nokinterssant for den tyske idealise, men på en lidt anden led end vi har sat os for: at studere den indefra.

  3. Jon Auring Grimm:

    Asger Sørensen kunne være et bud, såfremt det bliver den franske reception.

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image