Tidligere semestres programmer

Idealismekredsens medlemmer har, siden Kredsens oprettelse i 2004, arbejdet sig igennem en række af den tyske idealismes centrale tekster, heriblandt hovedværker af Kant, Fichte, Schelling og Hegel samt værker af væsentlige tænkere indenfor det 19. og 20 århundredes reception af idealismen, blandt andet Schopenhauer, Kierkegaard og Heidegger.

Teksterne gennemgås typisk ved et eller flere møder, hvor oplægsholdere præsenterer oplæg af 45 minutters til en times varighed, hvori konkrete tekstpassager præsenteres og analyseres, de store linjer i teksten udstikkes, eller en tese om teksten forsvares. Derefter åbnes der for diskussion og debat blandt de fremmødte, hvilket ofte tager et par timer. Møderne afsluttes traditionelt med indtagelse af en eller flere Weissbier i Unibaren.

Udover de faste kredsmøder, hvor tekster gennemgåes og diskuteres, arrangerer Idealismekredsen jævnligt, gerne en gang pr. semester, foredrag med fremtrædende internationale forskere som f.eks. Robert Pippin, Barbara Herman, Axel Hutter, Robert Louden, Stephen Houlgate og Slavoj Zizek. Kredsen var desuden medstifter af Nordisk Netværk for Tysk Idealisme og kredsens medlemmer deltog flittigt i Netværkets arrangementer og organiserede bl.a. netværkets åbnings- og afslutningskonference.

Et detaljeret program over samtlige Kredsens møder, gæsteforedrag, konferencer og gennemgåede tekster findes nedenfor.

————————————————————————————-

Program efteråret 2016: Kredsen fokuserede i efteråret 2016 på filosofisk æstetik og kunstteori i perioden 1790-1830. Udover klassiske tekster af Schiller, Schelling og Hegel blev der også gennemgået værker og fragmenter af Friedrich Hölderlin. Kredsen havde desuden besøg af Dr. Philipp Schwab fra Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg, som talte om systematicitetsbestræbelserne hos hhv Schelling og Hegel, og derudover gav et offentligt foredrag om Kierkegaard for alle interesserede.

Programmet ses nedenfor og kan desuden downloades i plakatform lige her.

Tirsdag den 13. september, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard
Tekst: Friedrich Schiller: Über Anmut und Würde (1793) (Reclam-udgaven).

Tirsdag den 4. oktober, kl. 19-22, Richard Mortensen Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Udvalgte æstetiske og poetologiske tekster af Friedrich Hölderlin:

  • “Sieben dichterischen Maximen”
  • “Über die verschiedenen Arten zu dichten”
  • “Das untergehende Vaterland”
  • “Wenn der Dichter…”

Tirsdag den 25. oktober, kl. 19-22, Mogens Zieler Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: F.W.J. Schelling: System des Transscendentalen Idealismus (1800): Abschnitt 5 & 6 + Philosophie der Kunst: Einleitung (1802)

Tirsdag den 15. november, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Dr. Philipp Schwab, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Titel: “From Negativity to Nonground. Hegel’s “Phenomenology of Spirit” and Schelling’s “Freedom Essay””

Tirsdag den 6. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus
Oplægsholder: Guido Kreis, nyansat lektor v. Afdeling for Filosofi og Idehistorie, AU
Tekst: Uddrag fra G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik 1, Suhrkamp-udgaven af Hegels samlede værker, bind 13. Der læses s. 13-29; s. 100-124; s.145-157 og s. 202-211.

————————————————————————————-

Program foråret 2016: Programmet for forårssemestret 2016 var primært dedikeret til en gennemgang af Fichtes populærfilosofiske hovedværk Die Bestimmung des Menschen, hvilket blev fulgt op med et foredrag om Andet brev af Kierkegaards Enten-Eller, der trak linjer tilbage til Fichte. Kredsen havde desuden besøg af Professor Robert Stern fra University of Sheffield, som gav et oplæg om Schillers og Løgstrups kritik af KAnts pligt-begreb. Se det samlede program nedenfor eller download plakaten her..

Tirsdag den 16. februar, kl. 19-22, Preben Hornungstuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Erstes Buch: Zweifel

Tirsdag den 8. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Zweites Buch: Wissen

Tirsdag den 5. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jesper Lundsfryd Rasmussen
Tekst: Johan Gottlieb Fichte (1800): Die Bestimmung des Menschen: Drittes Buch: Glaube

Tirsdag den 19. april, kl. 19-22, Preben Hornungstuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Robert Stern
Tekst: Endnu ikke afklaret
Emnet: Schiller and Løgstrup

Tirsdag den 3. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekst: Søren Kierkegaard (1843): Enten-Eller: ”Andet Brev: Ligevægten mellem det Æsthetiske og Ethiske i Personlighedens Udarbeidelse“.

Udover de officielle, planlagte Kredsarrangmenter bød foråret 2016 desuden på udgivelsen af System, frihed, virkelighed. En indføring i den tyske idealismes hovedpositioner, den længe ventede antologi om den tyske idealismes hovedskikkelser, forfattet, redigeret og udgivet af en blanding af nu- og forhåndværende medlemmer af Kredsen. Udgivelsen blev markeret med en reception fredag den 20. maj. Læs mere om udgivelsen her.

————————————————————————————-

Program efteråret 2015: I efterårssemestret 2015 blev der i Kredsen læst tekster relateret til den såkaldte Aenesidemus-strid, dvs. den debat som blev rejst af den anonyme Aenidemus (den tyske filosofiprofessor Gottlob Ernst Schulze) i hans bog fra 1792: Aenesidemus oder Über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar Philosophie. Denne teksts betydning for udviklingen af den tyske idealisme kan næppe overvurderes, og de udvalgte tekster og tænkere, som blev gennemgået i løbet af semestret illustrede på forskellig vis værkets indflydelse.

Programmet blev som følger (se desuden plakaten her):

Tirsdag den 6. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Mau
Tekst: Karl Leonhard Reinhold (1790): “Neue Darstellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie“.

Tirsdag den 27. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 2,3 (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: Uddrag af Aenesidemus (Gottlob Ernst Schulze) (1792/1911): Aenesidemus oder Über die Fundamente der von dem Herrn Professor Reinhold in Jena gelieferten Elementar Philosophie

Tirsdag den 17. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Johann Gottlieb Fichte (1794/1965): “Rezension Aenesidemus “.

Tirsdag den 1. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: Uddrag fra Salomon Maimon: Nærmere tekstangivelse følger

Tirsdag den 15. december, kl. 19-22, Mødelokale 1,1 (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: G.W.F Hegel (1802/1986) “Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie. Darstellung seiner verschiedenen Modifikationen und Vergleichung des neuesten mit dem altens“.

Ud over de ovenstående ordinære Kredsmøder blev der i løbet af semestret også arrangeret to foredrag med udenlandske gæsteforelæsere:

Tirsdag den 20. oktober kl. 19-22, Mødelokale 2, Studenternes Hus, Aarhus (plakat her)
Oplægsholder: Michael Burns (University of the West of England), der gav et oplæg med udgangspunkt i sin nyligt udgivne bog Kierkegaard and the Matter of Philosophy: A Fractured Dialectic (Rowman & Littlefield, 2015).

Torsdag den 5. november, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus (plakat her)
Oplægsholder: Kenneth Westphal (Boğaziçi University) der gav et oplæg med titlen: Hegel’s Natural Law Constructivism: Progress in Principle & in Practice

Legend has it that, in principle, Hegel’s Philosophical Outlines of Justice – to render more idiomatically his main title – cannot afford any progress in morals, nor any progressive politics, for either of two reasons: Either his entire moral philosophy is derived a priori from his first principles, ultimately, from his Science of Logic, by inflexible, inexorable dialectical logical deduction; or alternatively: His putative theory of ‘justice’ must simple endorse whatever lurch the Weltgeist takes next in itsmythological self-development through world history, dragging us haplessly in tow. These complaints neglect four related methodological precautions (§2). Following those observations, I consider some substantive fundamentals of Hegel’s moral philosophy, central to his version of what I call ‘Natural Law Constructivism’ (§3). Thus prepared, I detail several specific regards in which Hegel’s normative social morality is progressive both principally and practically (§4), and conclude with some brief reflections on Hegel’s career of public activism on behalf of liberal reform (§5).

————————————————————————————-

Program foråret 2015: Foråret 2015 blev brugt på at læse den tidlige Hegel-kritik, mere specifikt en række tekster af (den unge) Marx og (den ældre) Schelling.

Mødetidspunkter, oplægsholdere og tekstudvalg var som følger (se plakaten her):

Tirsdag den 24. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1.1-1.3, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boisen
Tekst: Karl Marx: „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“ + „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 261 – 298 (MEW 1, s. 378-393 og s. 203 – 256).

Tirsdag den 10. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekst: Karl Marx: „Kritik des Hegelschen Staatsrechts“ § 298 – 313 (MEW 1, s. 256 – 333).

Tirsdag den 7. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Mau
Tekst: Karl Marx: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahr 1844: „Kritik der Hegelschen Dialektik und Philosophie überhaupt“ (MEW Ergänzungsband: Schriften bis 1844. Erster Teil, s. 568-588).

Tirsdag den 28. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekst: F. W. J. Schelling: Geschichte der neueren Philosophie: Hegel, s. 126-163.

Tirsdag den 12. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekst: F. W. J. Schelling (1977): Philosophie der Offenbarung 1841/42, ed. M. Frank, Frankfurt am Main: Suhrkamp, s. 89-160.

————————————————————————————-

Program efteråret 2014: I efteråret 2014 fordybede Kredsen sig i et af den tyske idealismes hovedværker, nemlig Hegels Phänomenologie des Geistes. Belært af tidligere semmestrets erfaring fokuserede Kredsen i denne omgang på de senere dele af værket, fra Fornufts-afsnittet og frem, som man sjældent når frem til, hvis læsningen af Fænomenologien påbegyndes på s. 1.

Programmet var som følger (plakaten kan ses her):

Tirsdag den 16. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: C. (AA) Vernunft, s. 178-323 i Suhrkamp

Tirsdag den 7. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: (BB) Der Geist, til og med “Der Glaube und die reine Einsicht“, s. 324-398 i Suhrkamp.

Tirsdag den 28. oktober, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Søren Rosendal
Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes: (BB) Der Geist, resten af afsnittet, s. 398-494 i Suhrkamp.

Tirsdag den 18. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Anne Engedal
Tekst: G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes:  (CC) Die Religion, s. 495-574 i Suhrkamp

Tirsdag den 9. december, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholdere: Kresten Lundsgaard-Leth og Søren Mau
Tekst: G. W. F. Hegel: (DD) Das absolute Wissen, s. 575-591 i Suhrkamp

————————————————————————————-

Program foråret 2014:  I forårssemestret 2014 kunne Kredsen fejre sit 10. års jubilæum. KRedsen markerede dette ved dels at (gen)læse Kants tredje kritik: Kritik der Urteilskraft, som var den første tekst der blev gennemgået i Kredsregi.

Som yderligere markering af Kredsens jubilæum blev der den 22. maj afholdt et endags-seminar med overskriften Kant, Idealism and Freedom. Oplægsholderne på seminaret var en blanding af nye og gamle venner af Kredsen: Robert Stern fra University of Sheffield, Camilla Serch-Hanssen, Frode Kjosavik og Jacob Lautrup Kristensen fra Universitetet i Oslo, Esther Oluffa Pedersen fra Roskilde Universitet og Steen Brock fra Aarhus Universitet.

Det fulde program for forårssemestret 2014 ser således ud (se plakat med programmet her):

Tirsdag den 18. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekst: Immanuel Kant: KdUVorrede zur ersten Auflage, 1790 Einleitung + Erste Fassung der Einleitung

Tirsdag den 18. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Andreas Vinther Jensen
Tekst: Immanuel Kant: KdUErster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Erster Abschnitt, Zweites Buch. Analytik des Erhabenen (§ 23-29)

Tirsdag den 8. april, kl. 19-22, Preben Hornung Stuen (NB!), Studenternes Hus
Oplægsholder: Dorthe Jørgensen
Tekst: Immanuel Kant: KdUErster Teil: Kritik der ästhetischen Urteilskraft, med særligt fokus på Allgemeine Anmerkung zur Exposition der ästhetischen reflektierenden Urteile samt § 41-42 og § 55-60.

Tirsdag den 6. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekst: Immanuel Kant: KdUZweiter Teil: Kritik der teleologischen Urteilskraft, med særlig fokus på § 61 samt Erste Abteilung. Analytik der teleologischen Urteilskraft (§ 62-68)

Torsdag den 22. maj: Heldagsseminar om Kant, Idealism and Freedom (se plakaten for seminaret her).

09.00-09.15: Anders Moe Rasmussen: Opening remarks

09.15-10.15: Robert Stern: Round Kant or Through Him? William James and Kant on Free Will

10.30-11.30: Jakob Lautrup: Kant’s Ethical Idealism

11.45-12.45: Frode Kjosavik: “Freedom of Thought” – Kant on the Spontaneity of Cognition

12.45-14.00: Lunch break

14.00-15.00: Camilla Serck-Hanssen: Kant and The Liberating Potential of Rhetoric

15.00-16.00: Esther Oluffa Pedersen: Kant’s Assessment of Culture in the Critique of Judgment

16.00-16.30: Coffee break

16.30-17.30: Steen Brock: Philosophy of Culture as Metaphysics – Considerations on Ernst Cassirer´s Philosophy

————————————————————————————-

Program efteråret 2013: Temaet for efteråret var Fichte og romantikerne. Der blev gennemført fire møder, hvor Schiller, Fichte og Solger blev diskuteret. Mødeplanen var som følger (se plakaten her):

Tirsdag den 24. september, kl. 19-22, Mødelokale 2 (NB! Ikke mødelokale 1) Studenternes Hus
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Friedrich Schiller: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen (hele bogen).

Tirsdag den 22. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Fichte: Grundlage die gesamten Wissenschaftslehre. Zweiter Teil:  Grundlage des theoretischen Wissens. § 4: Erster Lehrsatz (Meiner, s. 44-110).

Tirsdag den 12. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Tone Frank Dandanell
Tekstmateriale: Fichte: Grundlage die gesamten Wissenschaftslehre. Zweiter Teil:  Grundlage des theoretischen Wissens. § 4: Erster Lehrsatz (Meiner, s. 110-164).

Tirsdag den 3. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Jørn Erslev Andersen
Tekstmateriale: Oplysninger følger senere. Temaet bliver ”Friedrich Schlegels romantiske ironi som anskuelsesform mellem Fichte og Solger”

————————————————————————————-

Program, foråret 2013: I forårssemestret 2013 besøgte Kredsen en af sine gamle jagtmarker, nemlig Jacobis berømte og berygtede Spinoza-breve. Derudover brugte Kredsen tre gange på at læse 1813-udgaven af Schellings Weltalter-fragmenter. Forårssemestrets program var som følger:

Tirsdag den 12. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erste (1785) Auflage (s. 1-151 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 5. marts, kl. 19-22, Mødesal 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Martin Hauberg-Lund
Tekstmateriale: Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn, Erweiterungen der zweiten (1789) und dritten (1819) Auflage (s. 154 -320 i Meiner-udgaven).

Tirsdag den 19. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, 1813, s. 111-134n

Tirsdag den 9. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Søren Mau
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, 1813, s. 135ø-158n

Tirsdag den 30. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Schellings Weltalter-fragmenter, 1813, s. 159ø-resten.

————————————————————————————-

Program, efteråret 2012: I efterårssemestret 2012 læste Kredsen Hegels “lille logik”, dvs. bind 1 af Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Der blev trukket tlinier til dels Hegels store logik, og dels til de øvrige idealister, især Schelling.

Mere præcist så efterårssemestrets program således ud (se plakaten her):

Tirsdag den 18. september, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Thomas Schwarz Wentzer
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Vorrede 1-3, Einleitung § 1-18, Vorbegriff § 19-25 (Suhrkamp s. 11-92).

Tirsdag den 2. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carla Birgitte Nielsen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Vorbegriff § 26-83 (Suhrkamp s. 93-180).

Tirsdag den 30. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Erste Abteilung: Die Lehre vom Sein § 84-111 (Suhrkamp s. 181-230).

Tirsdag den 20. november, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Rasmus Ugilt Holten Jensen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Zweite Abteilung: Die Lehre vom Wesen § 112-159 (Suhrkamp s. 231-306).

Tirsdag den 4. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: Enzyklopädien bind 1: Dritte Abteilung: Die Lehre vom Begriff § 160-244 (Suhrkamp s. 307-393).

—————————————————————————-

Program, foråret 2012: I forårssemestret 2012 gennemgik Kredsen udvalgte dele af den franske reception af Hegel og den tyske idealisme. Derudover nød Kredsen godt af, at Professor Markus Gabriel (Universität Bonn) på Kredsens foranledning var gæsteprofessor ved Institut for Kultur og Samfund i april og maj. Som led i sit besøg afholdt professor Gabriel en forelæsningsrække om Schellings sen-filosofi, og gav desuden et oplæg i Kredsen.

Programmet for forårssemestret var som følger:

Tirsdag den 14. februar, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Alexandre Kojéve: Introduction to the reading of Hegel, kapitel 2: “Summary of the First Six Chapters of the Phenomenology of Spirit”, (s. 31-70), Cornell UP, 1969.

Tirsdag den 6. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Jean-Paul Sartre: Væren og intet, Del 3, kap. 1, afsnit IV. ”Blikket” (s. 223-262), Philosophia, 2007.

Tirsdag den 27. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: “The Pit and The Pyramid: Introduction to Hegel’s Semiology”, s. 69-108 i Margins of Philosophy. Derudover vil det være en fordel at have orienteret sig i Hegels Enzyklopädie § 440-464.

Tirsdag den 17. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Jon Rostgaard Boiesen
Tekstmateriale: Jacques Derrida  ”From Restricted to General Economy” (afsnittet om “The Epoch of Meaning: Lordship and Sovereignty”), s 264-277 i Writing and Difference og Stephen Houlgates kritiske modsvar: “Hegel, Derrida, and Restricted Economy: The Case of Mechanical Memory” fra Journal of the History of Philosophy, vol. 34: 1, s. 79-93.

Tirsdag d. 24. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus,  Aarhus Universitet
Oplægsholder: Professsor Markus Gabriel (Universität Bonn)
Titel: The Meaning of Existence and the Contingency of Sense – on Badiou and Meillassoux

Professor Gabriels forelæsningsrække:

April 17: Schelling’s ontology in the Freedom Essay, Aarhus University, Building 1467, Room 130, 10.15-12.00

April 24: The ontology of predication in Schelling’s late philosophy, Aarhus University, Building 1467/130, 10.15-12.00

May 1: Unprethinkable Being: Schelling’s Critique of Hegel in His Negative Philosophy, Aarhus University, Building 1467/130, 10.15-12.00

May 9: The Inevitability of Mythology: The Transformation of Unprethinkable Being in Schelling’s Positive Philosophy, Aarhus University, Building 1453/121, 10.15-12.00

————————————————————————————-

Program, efteråret 2011: Efteråret 2011 stod i Schopenhauers tegn, da Kredsen læste Søren Fauths danske oversættelse af bind 1 af Die Welt als Wille und Vorstellung. Udover gennemgangen af Schopenhauer var efterårets store begivenhed uden tvivl NNGIs store afslutningskonference, med en lang række internationalt anerkendte idealismeforskere. Konferencen og den efterfølgende ph.d.-konference var en succes og trak såvel et stort publikum som ph.d.-studerende fra Europa og USA.

Programmet for efterårets møder var som følger (se plakaten her):

Tid: Tirsdag den 20. september, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Søren R. Fauth
Tekstmateriale: Første bog: ”Første betragtning af verden som forestilling” (s. 67 – 184 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Tid: Tirsdag den 11. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Anden bog: ”Første betragtning af verden som vilje” (s. 187 – 277 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Mandag den 31. oktober – onsdag den 2. november
NNGI afslutningskonference: German Idealism Today
Afholdt i sø-auditorierne
Se konferenceplakaten her og programmet for konferencen her.

Tid: Tirsdag den 8. november, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Ole Morsing
Tekstmateriale: Tredje bog: ”Anden betragtning af verden som forestilling” (s. 279-407 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

Tid: Tirsdag den 6. december, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jon Auring Grimm
Tekstmateriale: Fjerde Bog: ”Anden betragtning af verden som vilje” (s. 409 – 593 i Verden som vilje og forestilling, Gyldendal, 2006).

————————————————————————————-

Program, foråret 2011: I forårssemestret 2011 læste kredsen en række af Hegels ungdomsskrifter. I forlængelse af det foregående semesters læsning af Kants religionsfilosofiske skrifter var fokus især rettet mod Hegels forståelse af kristendom og hans forsøg på at forene og forlige statens og  religionens domæner.

Programmet for forårssemestret var som følger (se plakaten her):

Tid: Tirsdag den 22. februar, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Fragmente über Volksreligion, G.W.F. Hegel Werke I, p. 9-103

Tid: Tirsdag den 8. marts, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Klindt Jensen
Tekstmateriale: Die Positivität der christlichen Religion, G.W.F. Hegel Werke I, p. 104-166

Tid: Tirsdag den 29. marts, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Ejvind Hansen
Tekstmateriale: Die Positivität der christlichen Religion, G.W.F. Hegel Werke I, p.166-217

Tid: Tirsdag den 12. april, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1. Studenternes Hus (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Entwürfe über Religion und Liebe og Der Geist des Christentums und sein Schicksal, G.W.F. Hegel Werke I, p.239-317

Tid: Tirsdag den 3. maj, kl.19-22
Sted: Mødelokale 1. Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekstmateriale: Der Geist des Christentums und sein Schicksal, G.W.F. Hegel Werke I, p. 317-418

Teksterne læses efter Suhrkamp-udgaven af Hegels Skrifter: Frühe Schriften. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Werke I

Der er udarbejdet masterkopier af den tyske tekst samt en engelsk oversættelse af Die Positivität der christlichen Religion.
Teksterne findes på IFI´s sekretariat.

————————————————————————————-

Program, efteråret 2010: I efterårssemestret satte Kredsen fokus fokus på Kants religionsfilosofi. Der blev startet ud med Kants diskussion af gudsbeviser i KrV, som bl.a. rummer det berømte opgør med det ontologiske gudsbevis. Derefter gik Kredsen viderer til Kants religionsfilosofiske hovedværk, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft. Flere af Kredsens medlemmer deltog desuden i efterårets store NNGI-konference i Oslo: German Idealism and its Critics, som var organiseret i samarbejde mellem NNGI og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Oslo Universitet.

Programmet for efterårssemestret var som følger (se den officielle plakat her):

Tid: Tirsdag den 14. september, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Jacob Lautrup Kristensen
Tekstmateriale: Kritik der reinen Vernunft (KrV): Das Ideal der reinen Vernunft, Die transzendentale Dialektik 2. Buch, 3. Hauptstück (KrV A567/B595 – A642/B670)

Tid: Tirsdag den 5. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Carsten Fogh Nielsen
Tekstmateriale: Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft (Rel.): Vorrede, Erstes Stück: Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem guten: oder über das radikale Böse in der menschlichen Natur (BIII – B64)

Tid: Tirsdag den 26. oktober, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Rel. Zweites Stück: Von dem Kampf des guten Prinzips, mit dem bösen, um die Herrschaft über den Menschen (B67 – B124)

Tid: Tirsdag den 16. november, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Esther Oluffa Pedersen
Tekstmateriale: Rel. Drittes Stück: Sieg des guten Prinzips über das böse (B127 – B222)

Tid: Tirsdag den 7. december, kl. 19-22
Sted: Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen), Aarhus Universitet
Oplægsholder: Morten Haugaard Jeppesen
Tekstmateriale: Rel. Viertes Stück: Vom Diest und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Prinzips oder Von Religion und Pfaffentum(B225 – B314)

Fredag den 10. og lørdag den 11. december,  Oslo Universitet, Georg Sverdrups Hus, Auditorium 2. NNGI-konference: German Idealism and its Critics. Se separat program her.

————————————————————————————-

Program, foråret 2010: Kredsens ordinære forårssemestret var dedikeret til en gennemgang af Kierkegaards Afsluttende Uvidenskabelig Efterskrift, som blev læst og diskuteret i løbet af fem kredsmøder. Derudover var en række af Kredsens medlemer engageret i forårets store NNGI-konference i München, Gestalten des Geistes – Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus, som var resultatet af et samarbejde mellem Die Philosophische Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität, Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet og NNGI. Semestrets program var som følger (klik her for at se den flotte plakat):

Tirsdag den 2. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Matias Møl Dalsgaard
Tekstmateriale: Første Halvbind, ”Forord,” ”Indledning”, Første Deel & Anden Deel, første afsnit (s. 9 – 106 i Samlede Værker, 9. bind)

Tirsdag den 16. marts, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Kresten Lundsgaard-Leth
Tekstmateriale: Første Halvbind, Anden Deel, andet afsnit & ”Tillæg” (s. 107 – 252 i Samlede Værker, 9. Bind)

Tirsdag den 6. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Jøker Bjerre
Tekstmateriale: Andet Halvbind, Anden Deel, Capitel 3 & Capitel 4, Sectio I. (s. 9 – 79 i Samlede Værker, 10. Bind)

Tirsdag den 27. april, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Anders Moe Rasmussen
Tekstmateriale: Andet Halvbind, Andel Deel, Capitel 3, Sectio II, ”A. Det Pathetiske” (s. 80 – 229 i Samlede Værker, 10. Bind)

Tirsdag den 11. maj, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Henrik Klindt-Jensen
Tekstmateriale: Andet Halvbind, Andel Deel, Capitel 3, Sectio II, ”B. Det Dialektiske”, ”Tillæg til B”, Capitel 5 & ”Tillæg” (s. 230 – 290 i Samlede Værker, 10. Bind)

Onsdag den 26. og torsdag den 27. maj, Carl Friedrich von Siemens Stiftung, München. NNGI-konference: Gestalten des Geistes – Kierkegaard im Kontext des deutschen Idealismus. Se separat program her.

————————————————————————————-

Program, efteråret 2009: Efteråret blev brugt på at arbejde sig igennem endnu et af den tyske idealismes absolutte hovedværker, nemlig Hegels Retsfilosofi. Derudover var programmet stærkt præget af den meget glædelige omstændighed, at  Morten Raffnsøe-Møller, forhenværende institutleder, endelig, efter at have overdraget magten til anden side, havde fået tid til at deltage i Kredsens arrangementer. Programmet for semesteret var som følger (klik her for at se den flotte plakat):

Tirsdag den 15. september, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Rasmus Ugilt
Tekstmateriale: Vorrede og Einleitung.

Tirsdag den 6. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Ejvind Hansen
Tekstmateriale: Das abstrakte Recht §§ 34-104

Tirsdag den 27. oktober, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Hans Fink
Tekstmateriale: Die Moralität §§ 105-141

Tirsdag den 17. november, kl. 19-22, Mødelokale 2.3, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Jakob Lautrup Kristensen
Tekstmateriale: Die Sittlichkeit. Erster Abschnitt §§142-181 og Zweiter Abschnitt §§ 182-256

Tirsdag den 8. december, kl. 19-22, Mødelokale 1, Studenternes Hus, (Stakladen)
Oplægsholder: Morten Raffnsøe-Møller
Tekstmateriale: Die Sittlichkeit. Dritter Abschnitt §§ 257-360

NB: Vi læser efter Suhrkamps udgave: G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970.

Alle er velkomne. Alle arrangementerne foregår i Studenternes Hus ved Ringgaden.

————————————————————————————-

Program, foråret 2009: Kredsens ordinære møder blev brugt på at læse to af de væsentligste af Hegels tidlige skrifter; dels det såkaldte “Differensskrift” (Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie) og dels Glauben und Wissen. Desuden blev der, efter flere års antydninger, endelig mulighed for at høre mere om Jacob Böhmes betydning for den tyske idealisme, da der blev afholdt et foredrag med netop dette emne. Semestrets hovedbegivenhed var dog uden tvivl Nordisk Netværk for Tysk Idealismes åbningskonference, som i marts måned tiltrak forelæsere fra Finland, Danmark Tyskland og Storbritanien samt en lang række ph.d.-studerende fra de nordiske lande og England.

Tirsdag den 17. februar, kl. 19-22: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie. Der læses til og med afsnittet ”Darstellung des Fichte’schen Systems”, (s. 5-62 i Meinerudgaven). Oplæg ved Rasmus Ugilt

Tirsdag den 3. marts, kl. 19-22: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems der Philosophie. Der læses resten af værket, (s. 62-92 i Meinerudgaven). Oplæg ved Kresten Lundsgaard-Leth

Tirsdag den 10. marts, hele dagen (start 9.30): Inaugural Seminar of the Nordic Network for German Idealism. Både seminaret og den efterfølgende reception var åben for alle og ganske gratis. Se separat plakat.

Tirsdag den 24. marts, kl. 19-22: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Glauben und Wissen. Der læses til og med “A. Kantische Philosophie” (s. 313-346 i Meinerudgaven). Oplæg ved Morten Haugaard Jeppesen

Tirsdag den 14. april, kl. 19-22: (AFLYST)  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Glauben und Wissen. Der læses resten af værket (s. 346-415 i Meinerudgaven). Oplæg ved Morten Ziethen

Tirsdag den 28. april, kl. 19-22: Foredrag om Jacob Böhmes indflydelse på Hegel. Tekstmateriale: Uddrag af Hegels Logik og Historiefilosofi. Oplæg ved Henrik Klindt-Jensen.

————————————————————————————-

Program, efteråret 2008: Semestret blev indledt med et foredrag af den internationalt kendte slovenske filosof Slazoj Zizek, der talte om forholdet mellem Kant og Hegel. Derefter kastede Kredsen sig først over en af de væsentligste inspirationskilder for den tyske idealisme, nemlig Baruch de Spinozas Etik, der blev fulgt op med oplæg om hhv. Schellings identitetsfilosofi og Hölderlins brug af idéen om intellektuel anskuelse.

Teksterne der blev gennemgået var:

Baruch de Spinoza: Etik (Etik fremstillet efter den geometriske metode) oversat af S. V. Rasmussen, 3. gennemsete oplag, Munksgaard – Rosinante, 1996.

Schelling: Udvalgte uddrag af System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere fra 1804.

Udvalgte tekster af Hölderlin, heriblandt Hölderlins bemærkninger til sine egne tyske oversættelser af Ødipus og Antigone: Anmerkungen zum Oedipus og Anmerkungen zur Antigone (femte bind af Hölderlin: Sämmtliche Werke, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart). Desuden en engelsksproget oversigtsartikel: “Intellectual Intuition: The Continuity Thesis” af Moltke S. Gram (Journal of the History of Ideas, vol. 42, no. 2, s. 287-304, 1981).

Fredag den 15. august, kl. 13-16: Foredrag med Slavoj Zizek: Kant and Hegel and the antinomies.

Tirsdag den 23. september, kl. 19.00-22.00: Baruch de Spinoza: Etik fremstillet efter den geometriske metode. Der læses del 1, 2 og 3 (s. 3-130 i den danske oversættelse). Oplæg ved Stuart Pethick.

Tirsdag den 7. oktober, kl. 19.00-22.00: Baruch de Spinoza: Etik fremstillet efter den geometriske metode. Der læses del 4 og 5 (s. 131-210 i den danske oversættelse). Oplæg ved Jon Auring Grimm.

Tirsdag d. 28. oktober, kl. 19.00-22.00: Baruch de Spinoza: Etik fremstillet efter den geometriske metode – det hele. Oplæg ved Hans Fink.

Tirsdag d. 11. november, kl. 19.00-22.00: Uddrag af Schellings System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere. Oplæg ved Rasmus Ugilt.

Tirsdag d. 25. november, kl. 19.00-22.00: Intellektuel anskuelse hos Hölderlin. Tekstmateriale: Udvalgte tekstpassager fra Hölderlin. Oplæg ved Jørn Erslev Andersen.

————————————————————————————-

Program, foråret 2008: Gennemgang og diskussion af væsentlige uddrag af Heideggers forelæsningsnoter om den tyske idealisme samt foredrag med Professor Robert Louden, University of Southern Maine.

Torsdag den 21. februar, kl. 16.15-18.00: Evil Everywhere – The Ordinariness of Kantian Radical Evil – oplæg ved Robert Louden (USM, USA)

Tirsdag den 26. februar, kl. 19.00-22.00: Heidegger: Vom Wesen der menschlichen Freiheit – Einleitung in die Philosophie, Zweiter Teil: “Kausalität und Freiheit – Transzendentale und praktische Freiheit bei Kant”, Erster Kapitel, § 15-20 (s. 139-200) – oplæg ved Jon Utoft Nielsen

Tirsdag den 11. marts, kl. 19.00-22.00: Heidegger: Vom Wesen der menschlichen Freiheit – Einleitung in die PhilosophieZweiter Teil: “Kausalität und Freiheit – Transzendentale und praktische Freiheit bei Kant”, Erster Kapitel, § 21-25 (s. 200-259) – oplæg ved Henrik Jøker Bjerre

Tirsdag d. 8. april, kl. 19.00-22.00: Heidegger: Schelling: Vom Wesen der menschlichen FreiheitErster Teil, § 2-15 (s. 23-181) – oplæg ved Rasmus Ugilt Holten Jensen

Tirsdag d. 22. april, kl. 19.00-22.00: Heidegger: Schelling: Vom Wesen der menschlichen FreiheitZweiter Teil, § 16-28 (s. 181-285) – oplæg ved Carsten Fogh Nielsen

————————————————————————————-

Program efteråret 2007: Gennemgang og diskussion af Kierkegaards Philosophiske Smuler og Sygdommen til Døden, samt besøg af Professor Barbara Herman, UCLA, Los Angeles, USA.

Onsdag d. 26. september: Philosophiske Smuler – Forord + Kap. I-IV – oplæg ved Thomas Schwarz Wentzer

Tirsdag den 9. oktober: Philosophiske SmulerMellemspil – oplæg ved Henrik Klindt-Jensen

Tirsdag den 13. november: Sygdommen til Døden Forord + (Første afsnit) A, B – oplæg ved Anders Moe Rasmussen

Torsdag den 22. november:How a Kantian can think about ‘Ends justifying Means‘” – oplæg ved Barbara Herman (UCLA, USA)

Tirsdag den 27. november: Sygdommen til Døden (Første Afsnit) C – oplæg ved Sune Liisberg

————————————————————————————-

Program foråret 2007: Gennemgang og diskussion af udvalgte passager af Hegels Wissenschaft der Logik, samt besøg af Associate Professor Stephen Houlgate, University of Warwick, UK.

Tirsdag den 20. februar: “Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?” – oplæg ved Thomas Schwarz Wentzer

Tirsdag den 13. marts: “Das reine Seyn und das reine Nichts ist also dasselbe”- oplæg ved Carsten Fogh Nielsen

Tirsdag den 27. marts: “Die Unendlichkeit” – oplæg ved Rasmus Ugilt Holten Jensen

Torsdag den 19. april: “Der Gegensatz” – oplæg ved Oskar Borgman Hansen

Tirsdag den 24. april: Introduktion til Stephen Houlgate – oplæg ved Carsten Fogh Nielsen

Mandag den 30. april:Hegel’s Science of Logic” – oplæg ved Stephen Houlgate

————————————————————————————-

Program – efteråret 2006: Gennemgang og diskussion af Hegels Phänomenologie des Geistes, samt besøg af Professor Axel Hutter, Ludwig-Maximillians-Universität, München, Tyskland.

Tirsdag den 12. september, kl. 19-22: PhG, Vorrede + Einleitung – oplæg ved Peter Wolsing (Odense)

Tirsdag den 3. oktober, kl. 19-22: PhG, kap. 1-3 – oplæg ved Thomas Schwarz Wentzer

Tirsdag den 24. oktober, kl. 19-22: PhG, kap. 4-5 – oplæg ved Mogens G. Andersen

Torsdag den 9. november, kl. 19-22: PhG, kap. 6 – oplæg ved Oskar Borgman Hansen

Torsdag den 16. november, kl. 14-17: PhG, kap. 7-8 – oplæg ved Axel Hutter

————————————————————————————-

Program, foråret 2006: Gennemgang og diskussion af Schellings Zur Geschichte der neueren Philosophie og udvalgte passager af Philosophie der Offenbarung, samt besøg af Professor Manfred Frank, Eberhard Karls Universität, Tübingen, Tyskland.

Onsdag den 22. februar: Zur Geschichte der neueren Philosophie, første halvdel (til og med afsnittet: “Kant. Fichte. System des transcendentalen Idealismus”) – oplæg ved Anders Moe Rasmussen

Onsdag d. 14. marts: Zur Geschichte der neueren Philosophie, anden halvdel ( fra “Die Naturphilosophie” og ud) – oplæg ved Henrik Klindt-Jensen

Onsdag den 18. april: Philosophie der Offenbarung – oplæg ved Rasmus Ugilt Holten Jensen

Tirsdag den 23. maj: Philosophie der Offenbarung (Kierkegaards noter) – oplæg ved Sune Liisberg.

Onsdag den 31. maj: Manfred Frank om Schelling med vægt på forholdet til Kant og med udblik til Sartre.

————————————————————————————-

Program efteråret 2005: Gennemgang og diskussion af Schellings frihedsskrift (Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände), samt besøg af Professor Robert B. Pippin, University of Chicago, USA.

Onsdag den 26. oktober: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände – oplæg ved Rasmus Ugilt Holten Jensen

Tirsdag den 1. november: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände – oplæg ved Henrik Jøker Bjerre

Tirsdag den 15. november: Forberedelse til Pippins besøg – oplæg ved Anders Moe Rasmussen

Torsdag den 17. november: Actual Freedom in Hegel, Schelling and Heidegger” – oplæg ved Robert Pippin

————————————————————————————-

Program foråret 2005: Nordisk Idealismekonference samt gennemgang og diskussion af Fichte og udvalgte tekster af Novalis, Hölderlin og Schlegel.

Torsdag den 10. februar:German Idealism Today – Nordic Philosophers on the Actuality of German Idealism

Program

10:00 Opening by Anders Moe Rasmussen, University of Aarhus, Denmark.

10:15 Camilla Serck-Hanssen (University of Oslo, Norway): “Kant’s Conceptions of Consciousness -­ Apperception and Inner Sense

11:00 Coffee break

11:15 Sven-Olov Wallenstein (Södertörn Högskola, Sweden): “Heidegger’s Philosophy of Art and German Idealism

12:15 Lunch

13:15 Christel Fricke (University of Oslo, Norway): “Sympathy, Intersubjectivity, Equality, Recognition

14:00 Heikki Ikäheimo (University of Jyväskylä, Finland): “Intersubjectivity in Hegel’s philosophy of subjective spirit

15:00 Coffee break

15:30 Arne Grøn (University of Copenhagen, Denmark): “Recognition, selfhood and alterity

Onsdag den 2. marts: Wissenschaftlehre 1794/95, §4 ud – oplæg ved …???

Onsdag den 6. april: Wissenschaftslehre 1794/95, tredje del ud – oplæg ved Morten Ziethen og Rasmus Ugilt

Onsdag den 27. april. Uddrag af Novalis’ Fichte-Studien samt Manfred Frank tekst om Hölderlin og Novalis – oplæg v. Sune Liisberg

Onsdag den 18. maj: Hölderlins Urtheil und Seyn + et digt – oplæg ved Jan Heitmann

Onsdag den 8. juni: Schlegel (hvilken tekst var det – og hvem holdt oplæg?)

————————————————————————————-

Program efteråret 2004: Gennemgang og diskussion af Jacobi’s Spinozabreve (Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelsohn) og Fichtes Wissenschaftslehre 1794/95.

Onsdag den 22. september: Førsteudgaven af Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelsohn – oplæg ved Carsten Fogh Nielsen

Onsdag den 6. oktober: Andenudgaven af Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelsohn – oplæg ved Rasmus Ugilt Holten Jensen

Onsdag den 10. november: Wissenschaftslehre 1794/95, §§ 1-3 – oplæg ved Morten Ziethen

Onsdag den 1. december: Wissenschaftslehre 1794/95, § 4 – oplæg ved Morten Ziethen og Sune Liisberg

————————————————————————————-

Program forår 2004: Gennemgang og diskussion af Kants Kritik der Urteilskraft.

Onsdag d. XX mart : Kritik der Urteilskraft, Indledningerne – oplæg ved Morten Haugaard Jeppesen

Onsdag den 14. april: Kritik der Urteilskraft, første del (om den æstetiske dømmekraft) – oplæg ved Thomas Schwarz Wentzer

Onsdag den 26. maj: Kritik der Urteilskraft, anden del (om den teleologiske dømmekraft) – oplæg ved Jon Rostgaard Boiesen

 

 

 

 

 

 

One Comment

  1. Idealismekredsens blog » Blog Archive » Velkommen til Idealismekredsens blog:

    […] Tidligere semestres programmer […]

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image