Kontakt

Bemærkninger vedrørende Idealismekredsens blog kan sendes til:
……….blog[snabela]idealismekredsen.dk

Idealismekredsens webansvarlige er Generalsekretærens sekretær, hr. Carsten Fogh Nielsen:
……….filcfn[snabela]hum.au.dk

Idealismekredsen kan derudover kontaktes ved at sende en mail til et medlem af kredsens styregruppe:
………. Anders Moe Rasmussen: filamr[snabela]hum.au.dk
………. Morten Haugaard Jeppesen: idemhj[snabela]hum.au.dk
………. Henrik Jøker Bjerre: filhjb[snabela]hum.au.dk
………. Rasmus Ugilt Holten Jensen: filru[snabela]hum.au.dk

Almindelig post kan sendes til:
……….Idealismekredsen
……….Institut for Filosofi og Idehistorie
……….Jens Chr. Skous Vej 7
……….8000 Århus C
……….Danmark

One Comment

 1. Jørgen Lihn:

  Kære alle

  Jeg har et spørgsmål, som jeg håber nogen kan svare på, gerne inden på tirsdag, da det er en kommentar til Filosofisk Antropologi hos Thomas. Vi gennemgik sidst “Conjectures on the Beginning of Human History” af netop Kant. I dette pleasure trip skriver han at mennesket er et mål i sig selv, hvilket ikke burde være nyt for nogen. Men videre skriver han at dette betyder at intet andet being (væsen), selv om dette måtte være af en højere art, har ret til at bruge mennesket som instrument.
  Lad mig gengive tekststykket fra Kants Political Writings, side 226, “Thus, man had attained a position of equality with all ration beings, whatever their rank (III. 22), because he could claim to be an end in himself, to be accepted as by all others, and not to be used by anyone else simply as a means to other ends. This, rather than reason considered merely as an instrument for the satisfaction of various inclinations, is the basis of man’s unconditional equality even with higher beings; for even if the latter are imcomparably superior to him in natural gifts, they do not have a right to use him as they please.” Dette gav anledning til at nogle nævnte ordet Gud. Men det mener jeg er forkert, og da Kant skelner mellem Gud og engles fornuft i et andet værk, vil jeg mene at der er tale om engle, ol. En yderligere gund til at mene dette er mit spørgsmål, nemlig: Hvad mener Kant om hvordan Gud behandler Job? Bliver Job ikke brugt som et instrument for Gud i hans væddemål med Satan. Hvis det er tilfældet, så kan de beings som Kant taler om, ikke være Gud, men må begrænse sig til de (andre) himmelske væsener.

  vh
  Jørgen

Leave a comment

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image